Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Bojíte se, že nebudete mít na splátku hypotéky? Pojistěte se

Autor: Luboš Svačina | 07.07.2008 00:00 | Kategorie: Hypotéky | 0 komentářů
Bojíte se, že nebudete mít na splátku hypotéky? Pojistěte se

Při sjednávání hypotéky byste neměli zapomenout na pojištění schopnosti splácet. Nejen, že vás pojistka ochrání, ale navíc záskáte výhodnější sazbu úvěru. Co se na trhu nyní nabízí?

Bezpochyby jedním z nejdůležitějších preventivních kroků jak se ochránit proti tomu, aby vám hypotéka nepřerostla přes hlavu, je pojištění schopnosti splácet. Pojištění si lze zpravidla sjednat přímo na pobočce hypoteční banky při vyřizování hypotéky. Pojistitelem může být sama banka, resp. její sesterská/dceřiná společnost, častěji však banky spolupracují s externí partnerskou pojišťovnou.

Pojištění pro případ platební neschopnosti, jak už z názvu vyplývá, se vztahuje na situace, jejichž vznik klient nemůže ovlivnit a mohou mít dočasný nebo trvalý dopad na klientův příjem a tím pádem i na včasné plnění (splácení) jeho závazků vůči bance. Pojišťovny kryjí zpravidla následující čtyři druhy rizik.

Riziko pracovní neschopnosti
Pojištění se vztahuje na situace, kdy klient se ať už vinou zranění nebo nemoci ocitne v pracovní neschopnosti a sníží se mu tak příjem, přičemž u žen pojišťovny zpravidla hradí také v případě, kdy klientka je v pracovní neschopnosti z důvodu těhotenství (výplata končí dnem porodu, kdy žena získává nárok na mateřskou).
 
Pokud klient překročí pojišťovnou stanovenou minimální hranici v pracovní neschopnosti pojišťovna za něho začne hradit měsíční splátky úvěru. Výplata pojistného plnění je zpravidla omezena 12 měsíci. Po uplynutí této lhůty si klient může již zažádat o invalidní důchod a plnění by mu bylo vyplaceno z tohoto titulu.

Riziko ztráty zaměstnání
Klient získává nárok na pojistné plnění v případě, že ztratí zaměstnání na základě výpovědi zaměstnavatele. Klient nemůže počítat s výplatou pojistného plnění v případě, že dal sám výpověď, anebo byl pracovní poměr ukončen dohodou. Vzhledem k vyšší pravděpodobnosti vzniku pojistné události je cena tohoto pojištění vyšší.

Navíc pojištění tohoto typu může svádět k pojistným podvodům, kterým se pojišťovny snaží bránit celou řadou ochranných opatření. U tohoto pojištění je zpravidla sjednávána tzv. karenční doba, tedy doba od uzavření smlouvy, kdy klient nemá nárok na pojistné plnění. Výplata je také zpravidla podmíněna registrací klienta na úřadu práce a navíc si pojišťovna stanovuje lhůtu, po kterou klient musí být veden jako nezaměstnaný, a až poté má nárok na výplatu pojistného plnění.

Riziko smrti nebo trvalé invalidity
Jedná se o případy, které klient může jen těžko ovlivnit. Podmínkou pro sjednání krytí těchto rizik je zpravidla vyplnění zdravotního dotazníku, případně čestného prohlášení o zdravotním stavu. V případě úmrtí, anebo vzniku nároku na trvalý invalidní důchod pojišťovna zpravidla uhradí za svého klienta celou část nesplaceného závazku. A to buď k datu úmrtí, anebo příznání invalidního důchodu. Výjimky z pojistného plnění tvoří případy, kdy klient si zranění či smrt přivodil sám (sebevražda), anebo sám ohrozil svou bezpečnost (alkohol, drogy, účast na demonstracích apod.).

Následují příklady pojištění platební neschopnosti některých bank, a to včetně podmínek přijetí k pojištění a cen pojistného.

Hypoteční banka

Požadavky na pojištěného
Věk 18 - 55 let, trvalý pobyt v ČR, který nebyl za posledních pět let v pracovní neschopnosti více než tři týdny nepřetržitě (s výjimkou zlomenin a těhotenství). Klient zároveń nesmí trpět závažnými onemocněními srdce nebo oběhového systému, cukrovkou a chronickým onemocněním dalších orgánů. Zároveň jsou vyloučeni klienti, kteří prodělali před méně než 5 lety onkologickou léčbu.

Pokud má klient zájem o pojištění pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání musí být zaměstnán na dobu neurčitou, nesmí být ve výpovědi, ve zkušební době a neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru.

Varianty pojištění
Hypoteční banka nabízí několik variant krytí pojistných rizik, přičemž výše pojistného se vždy vypočítá procentem z výše měsíční splátky hypotéky a platby za vedení úvěrového účtu.

Varianty pojištění a výše pojistného:

 • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity; 3,4 % z měšíční splátky +poplatku za úvěrový účet
 • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity a pracovní neschopnosti; pojistné = 4,7 % z MS + PÚÚ
 • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání; pojistné = 7,1 % z MS + PÚÚ

Komerční banka

Komerční banka nabízí svým klientům možnost sjednání rizikového životního pojištění prostřednictvím své sesterské Komerční pojišťovny. Vzhledem k tomu, že se jedná o rizikové životní pojištění, klient nemůže počítat s náhradou v případě ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti. Pojišťovna v případě pojistné události hradí pouze do výše aktuální dlužné částky úvěru.

Pojistná krytí:

 • pojištění pro případ úmrtí
 • pojištění pro případ úplné a trvalé ztráty soběstačnosti

Cena pojištění se mění v závislosti na věku klienta a je po celou dobu splatnosti úvěru neměnná. Pro klienty do 35 let věku pojistné činí 0,025 % z částky úvěru, klienti starší 35 let za pojištění zaplatí 0,045 % z ČÚ. Klienti si mohou výši pojistné částky snížit, pokud již mají uzavřeno jiné životní pojištění, kryjící riziko smrti či invalidity.

Pojištění může být sjednáno i pro dvě osoby a to ve dvou variantách:

 • oba dva pojištění jsou pojištěni na plnou výši úvěru 100:0
 • každý z pojištěných je pojištěn na polovinu úvěru 50:50

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank uplatňuje jiný princip zajištění, a to formou klasických pojistek prostřednictvím pojišťovny UNIQA, přičemž Raiffeisenbank nabízí klientům komplexní pojistění Triga, které zahrnuje jak pojištění majetku (bytu, domu), tak životní pojištění, kterým je hypotéka kryta v případě smrti pojistníka. Pojištění pracovní neschopnosti je v rámci pojištění Triga vyřešeno standardním soukromým zdravotním pojištěním, ze kterého plyne klientovi nárok na denní dávky při pracovní neschopnosti.
 
Cena pojištění je logicky vyšší než u standardního pojištění platební neschopnosti. Konkrétní výši nelze jednoduchým způsobem zjistit, jelikož vychází z konkrétní výše úvěru, hodnoty nemovitosti a požadované výši pravidlených výplat v případě pracovní neschopnosti.

Další velká skupina hypotečních bank ve svých sítích a ke svým hypotečním úvěrům nabízí pojištění z dílny pojišťovny Cardif Pro Vita, která se specializuje právě na pojištění platební neschopnosti, ztráty platebních karet a pojištění dluhu. 

Podmínky výplaty pojistného plnění jsou pro všechny banky zpravidla identické, rozdílná je pouze cena. Cardif Pro Vita nabízí standardně 3 varianty pojistného krytí, hypoteční banky však svým klientům dávají na výběr ze dvou nejvhodnějších variant. 

Česká spořitelna

Česká spořitelna je jednou z bank, která využívá služeb pojišťovny Cardif Pro Vita, přičemž platbu pojistného klientovi účtuje k poplatku za vedení úvěrového účtu. K uzavření pojistné smlouvy není zapotřebí separátního formuláře, sjednání pojistky je součástí úvěrové dokumentace.

Požadavky na pojištěného
Věk 18 - 60 let, klient musí být podle svého vědomí zdravý a nesmí být v pracovní neschopnosti, přičemž v pracovní neschopnosti delší než 30 dní nemohl být ani v uplynulých 12 měsících. Z pojištění bude vyloučen klient, který je v pravidelné lékařské péči v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (např. diabetik).

Pro případ pojištění pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání nesmí být klient ve zkušební době, ve výpovědi a pracovní poměr musí mít sjednán na dobu neurčitou, přičemž zaměstnaným musí být alespoň 12 měsíců.

Varianta A kryje tato pojistná rizika:

 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • plná invalidita
 • úmrtí
Pojistné v případě jediné osoby činí 0,0333 % z částky úvěru, Česká spořitelna nabízí se slevou také pojištění dvou osob, v tomto případě pojistné činí 0,03 % z ČÚ (za každou osobu zvlášť).

Varianta B kryje tato pojistná rizika:

 • ztráta zaměstnání
 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • plná invalidita
 • úmrtí
Pojistné v případě jediné osoby činí 0,0473 % z částky úvěru, v případě pojištění dvou osob je to 0,0426 % z ČÚ za každou osobu zvlášť.

Pojištění Cardif Pro Vita nabízí společně s Českou spořitelnou také BAWAG Bank, GE Money a UniCredit Bank. 

UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí rovněž dva pojistné tarify z dílny Cardif Pro Vita. Podle šíře pojistného krytí, jedná se o tarif Credit Basic a Plus. Za pojištění Credit Basic kryjící pracovní neschopnost, plnou invaliditu a úmrtí si UniCredit Bank účtuje 0,035 % z částky úvěru. V případě rozšířené varianty Plus, zahrnující také pojištění ztráty zaměstnání činí pojistné 0,0585 % z pojistné částky/částky úvěru.

BAWAG Bank

V případě BAWAG Bank činí pojistné ve variantě A 4,99 % z měsíční splátky úvěru. V rozšířené variantě B, kde pojišťovna kryje také riziko ztráty zaměstnání, činí pojistné 6,49 % z měsíční splátky úvěru.

Příklad

Klient žádá o hypotéku ve výši 2 miliony Kč se splatností 20 let, pětiletou fixací a úrokovou sazbou 5,52 % p.a. (viz. FINCENTRUM HYPOINDEX). Měsíční splátka úvěru činí 13 780 Kč. Kolik zaplatí na pojistném?

Tabulka 1: Příklady pojistného podle jednotlivých variant pojistného krytí

Banka Varianta Měsíční pojistné
Hypoteční banka A                            680 Kč
  B                            940 Kč
  C                         1 420 Kč
Komerční banka A                            500 Kč
  B                            900 Kč
Česká spořitelna A                            666 Kč
  B                            946 Kč
UniCredit Bank A                            700 Kč
  B                         1 170 Kč
BAWAG Bank A                            688 Kč
  B                            894 Kč

Anketa

Sjednal/a byste si k hypotéce i související pojištění?

Ano, bez delšího přemýšlení. (0)
 
Ano, ale pouze podle konkrétních podmínek. (11)
 
Spíše ne. (0)
 
Rozhodně ne. (6)
 Celkem hlasovalo 17 čtenářů

Bojíte se, že nebudete mít na splátku hypotéky? Pojistěte se >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (371)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 530 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »