Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


České stavebnictví: na lepší časy se neblýská

Aktuální výsledky výzkumu CEEC Research ukazují, že představitelé stavebních společností očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví o 5 %. Ze srovnání s výsledky minulého roku vyplývá, že letošní rok by měl být pro stavbaře ještě náročnější než předchozí rok 2009

Klíčovým problémem zůstává nedostatečná poptávka, a navíc nejnovější výsledky ukazují na zhoršení situace v této oblasti. Důsledkem je další snižování vytížení kapacit stavebních firem. Za nejefektivnější způsob získávání zakázek aktuálně společnosti označují osobní kontakty. Výběrová řízení jsou považována za podprůměrně transparentní. Klíčovou prioritou, na kterou budou společnosti soustřeďovat svoji pozornost v průběhu dalších 12 měsíců, bude zvýšení efektivity jejich fungování. Tyto a další závěry vyplývají z výsledků nejnovější Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika, Ipsos Tambor, Credos, BenchCom a Korado.

Výsledky aktuálního výzkumu ukazují, že pokles české stavebnictví stále ještě nedosáhl svého dna. Současná nízká poptávka, a to jak soukromá,  tak i veřejná, má zcela zřetelný vliv na pokles výkonu stavebních společností a na  snížení vytíženosti jejich kapacit. Sentiment mezi klíčovými představiteli stavebních společností aktuálně neukazuje na potenciální zlepšení,  ani na  návrat k stabilnímu růstu v nejbližším horizontu. Naopak,  optimalizace a restrukturalizace budou jedněmi z klíčových témat českého stavebnictví v roce 2010.

Jiří Vacek,

Ředitel společnosti CEEC Research

Hlavní zjištění Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010:

Stavební společnosti očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví

 • Stavební firmy zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 2010. Aktuálně očekávají celoroční pokles odvětví o 5 % (v lednu o 3 %).
 • Postupná stabilizace a návrat k mírnému růstu stavebnictví (2 %) by mohly nastat v roce 2011 (v lednu tohoto roku předpovídaly společnosti průměrný růst v roce 2011 o 3 %).
 • Velké stavební společnosti jsou ve svých předpovědích (pokles o 7 %) pesimističtější než střední a malé firmy (pokles o 4,5 %).
 • Představitelé inženýrského stavitelství očekávají větší pokles stavebnictví (o 5,2 %) než zástupci  pozemního stavitelství (o 4,7 %).

Ve shodě s naším předpokladem výsledky studie ukazují, že pro rok 2010 stavební společnosti se zotavením  ještě nepočítají. Investic v soukromém sektoru je stále nedostatek. Pokud má tedy oživení přijít v roce 2011, bude zásadní roli hrát veřejný sektor. Vzhledem k rostoucímu deficitu veřejných financí se domnívám, že bude potřeba věnovat více pozornosti partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Andreas Höfinghoff

Partner odpovědný za stavebnictví, KPMG Česká republika

V důsledku zhoršujících se výhledů upravují firmy předpovědi týkající se svých prodejů. Největší pokles i nadále očekávají velké stavební společnosti.

 • Pro rok 2010 předpovídají společnosti pokles svých prodejů o 2,5 % (jedná se o zhoršení oproti výsledkům výzkumu z ledna).
 • Nejkritičtěji vidí situaci opět představitelé velkých stavebních společností (očekávají pokles v průměru o 6,6 %).
 • Výsledky výzkumu dále ukazují na znatelné zhoršení situace v segmentu inženýrského stavitelství.

Vývoj prodejů naší společnosti bude kopírovat vývoj stavebnictví, největší pokles očekáváme v projektech komerčního developmentu.

Ing. Vladimír Myšička

Ředitel odboru strategie, Skanska a.s.

Sebedůvěra stavebních společností výrazně poklesla

 • Oproti výsledkům z předcházejících měsíců zcela nově a velice výrazně vzrostl podíl společností, které v současných podmínkách nejsou schopny předpovědět vývoj své pozice na trhu. V současné době se jedná až o 30 % respondentů (oproti 11 % v lednu), což ukazuje na podstatný nárůst nejistoty. Růst očekává pouze 40 % společností (62 % v lednu).
 • Největší nejistota panuje v segmentu společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím (44 % nedokáže předpovědět).
 • Ve výhledu na rok 2011 jsou firmy ještě více nejisté, celých 36 % všech respondentů nebylo schopno odhadnout vývoj svého postavení na trhu.

Stavební společnosti zaznamenaly další pokles vytíženosti svých kapacit

 • Výsledky ukazují na další pokles ve vytíženosti kapacit stavebních firem ve srovnání s předchozími výsledky ze září 2009 a ledna 2010. Aktuální vytížení dosahuje v průměru 74 % (76 % v lednu).
 • Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 došlo k poklesu vytížení kapacit. S výjimkou jednoho čtvrtletí tak pokračuje neustálý pokles již od roku 2008.
 • 48 % respondentů uvádí, že má méně zakázek než před rokem (45 % v lednu).

Faktorem, který vyplývá z převisu nabídky kapacit nad poptávkou je pochopitelná snaha investorů o dosažení co nejnižší ceny, vedoucí v řadě případů k cenám pod úrovní reálných nákladů.To bude pro stále větší počet podnikatelů likvidační.

Ing. Jiří Požár

 Předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje

a člen předsednictva SPS

Klesá efektivita většiny způsobů používaných pro získávání zakázek, výběrová řízení jsou méně transparentní, snižuje se podíl firem, které nebyly požádány o úplatek

 • Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují představitelé stavebních společností osobní kontakty.
 • Transparentnost výběrových řízení se od minulého roku zhoršila, aktuálně ji firmy hodnotí jako podprůměrnou.
 • Pouze 42 % respondentů uvádí, že nebylo požádáno o úplatek (59 % v 2009, 58 % v 2008).
 • Až 56 % velkých společností potvrzuje, že jsou v současné době ochotny pro získání zakázky akceptovat i zakázku s nulovou nebo dokonce zápornou marží.
 • Pouze necelá třetina respondentů ze segmentu velkých firem (31 %) uvádí, že nikdy neporušila svůj risk management kvůli získání zakázky.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu, hlavním omezením je nedostatečná poptávka

 • 100 % respondentů uvádí, že jsou limitováni ve svém růstu (stejně jako v lednu 2010).
 • Dopad nedostatečné poptávky na hospodářské výsledky společností se oproti lednu  ještě zvýšil. Největší negativní vliv má nedostatečná poptávka financovaná z veřejných zdrojů.
 • Dalšími palčivými problémy jsou byrokracie, tvrdá konkurence a potíže spojené  s financováním.
 • Firmy nejméně omezuje nedostatek zkušené pracovní síly a vysoké náklady na materiál.

Největším problémem je zmrazení veřejných prostředků do již připravených či připravovaných investic dopravní infrastruktury i dalších stavebních oblastí.

Ing. František Ledabyl,

Obchodní a marketingový ředitel, OHL ŽS, a.s.

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: zvýšení efektivity fungování stavebních společností

 • Klíčovou oblastí pro všechny dotázané společnosti zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (100 % stejně tak jako v lednu). Největší důraz na tuto oblast kladou společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím.
 • Dalšími oblastmi, které jsou stavebními společnostmi hodnoceny nejvýše, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, projektový management a plánování, optimalizace financování a optimalizace nákupních procesů.
 • Naopak, jako svou nejnižší prioritu uvádějí stavební firmy akvizici jiné společnosti.

Klíčové priority naší společnosti jsou obchodní aktivity, kontrola rizik a kontrola nákladů uvnitř společnosti.

Ing. Vladimír Myšička

Ředitel odboru strategie, Skanska a.s .

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v druhé polovině března 2010.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj., jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

České stavebnictví: na lepší časy se neblýská >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Realitní makléř

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (365)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (59)
 Celkem hlasovalo 523 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »