Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


ČNB: Nemovitostní bublina není aktuální, přísnější regulace pomůže

Autor: Radovan Novotný | 27.01.2014 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 1 komentář
Tagy: ceny ČNB investice nemovitosti
ČNB: Nemovitostní bublina není aktuální, přísnější regulace pomůže

I když pohledem úřadu ČNB nebyla v roce 2013 bublina cen nemovitostí napříč Českou republikou aktuální, akumulovala se celá řada rizik. Nízké úrokové sazby by mohly maskovat situaci dlužníků, banky při poskytování úvěrů možná podceňují rizika a fundamentální hodnoty nemovitostních investic se mohou zhoršit.

Protože zdánlivě vysoké ceny zastavených nemovitostí přispívají k úvěrovému boomu a nadměrnému zadlužení domácností, uvažuje se o přísnější regulaci. Uvažuje se o stanovení předepsaných limitů LTV a uplatnění požadavků na proticyklické kapitálové polštáře finančních institucí.

Ceny nemovitostí a riziko jejich dalšího poklesu

Ceny nemovitostí se se podle Zprávy o finanční stabilitě 2012 – 2013, vydané úřadem ČNB, pravděpodobně pohybují blízko fundamentálních hodnot. Vnímané riziko dalšího poklesu cen nemovitostí podle zprávy kleslo. Trh nemovitostí prý nevykazuje výraznější známky přehřívání, stejně jako trh hypotečních úvěrů. V postlehmanovském období ovšem ceny nemovitostí v ČR vykazují znatelné známky cykličnosti. Pokles cen nemovitostí, ke kterému došlo, byl doprovázen poklesem počtu nemovitostních transakcí a zpomalením dynamiky úvěrů na bydlení. Vyšší závislosti změny cen na hospodářském cyklu pak v minulém období dosáhl vývoj cen bytů než rodinných domů.

Obrázek 1: Cyklus v cenách nemovitostí. Zrychlující růst cen nemovitostí v letech 2006–2008, byl vystřídán jejich propadem v roce 2009 a pokračujícími poklesy v letech 2010–2011. 

cyklicnost-cen-nemovitosti

Zdroj: ČNB, Zpráva o finanční stabilitě 2012 – 2013

Utlumená poptávka po úvěrech a riziko nízkých úrokových sazeb

Zpráva o finanční stabilitě vydaná ČNB v roce 2013 dále konstatuje, že i přes historicky nízkou úroveň úrokových sazeb zůstává poptávka po úvěrech a rizikových aktivech utlumená. Jak banky čelí tlakům na pokles úrokových výnosů z úvěrových portfolií, úrovně jejich marží klesá. U nově poskytovaných úvěrů tak marže podle ČNB nemusí vždy odpovídat ocenění rizik: „Existují náznaky, i když jen velmi mírné, že některé banky používají pokročilé interní modely způsobem, který riziko ztrát podhodnocuje a odhadované rizikové váhy jsou vychýleny směrem dolů.“ Důvodem podceňování rizika ze strany bank má být levnou strategií v podobě odkládání přiznání úvěrového rizika a mírnění nákladů na plnění požadavků na kapitálovou přiměřenost.

Obrázek 2: Projevy sestupné fáze úvěrového cyklu na českém úvěrovém trhu. Reálná ekonomika je v útlumu, vládne averze k riziku, což znamená útlum poptávky po riziku a rizikových aktivech.  

  tabulka-nemovitosti_1

Bilance českých bank se mohou v případě pokračování či dokonce prohlubování recese stát více citlivé na vývoj příjmové situace podniků a domácností, což by se mohlo odrazit v nelineárně rychlém nárůstu míry defaultu. Současná nízká hladina úrokových sazeb z úvěrů také může maskovat napjatou situaci řady dlužníků, pokud jde o schopnost obsluhovat dluhy při existujících příjmových tocích.

„Pozorovaný postupný růst podílu hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou nebo s velmi krátkými úrokovými fixacemi je v prostředí nízkých úrokových sazeb přirozený, nicméně ČNB bude analyzovat rovněž citlivost úvěrového rizika hypotečních portfolií na případný růst úrokových sazeb, který by mohl ztížit některým dlužníkům splácení svých závazků.“ ZDROJ: Zpráva o finanční stabilitě 2012 – 2013, ČNB

Úvěrové limity dlužníků určené oceněním zajištěných aktiv

Z pohledu úvěrového cyklu je nutné vyzdvihnout, že nemovitosti hrají dvojí roli -  nejen, že jsou faktory produkce (třebas ve smyslu že byty slouží k bydlení), ale fungují také jako zástava pro úvěry. Ceny nemovitostí jsou tak nutně ovlivněny dostupností úvěrů a velikostí úvěrových limitů. Pokud dlužník koupil nemovitost na dluh a půjčoval si proti hodnotě této nemovitosti, pak je v případě růstu ceny této nemovitosti více bonitní – jeho majetek se zvětšil. Pokud ovšem cena zástavy klesla, majetek se zmenšil a úvěrová bonita poklesla.

Obrázek 3: Čím vyšší cenu nemovitost má, tím vyšší pravděpodobně bude úvěr, na který lze dosáhnout. Úvěrové limity ovlivňují cenu nemovitostí (a naopak).

obrazek-nemovitosti

„V některých fázích úvěrového cyklu může docházet jak ze strany bank, tak ze strany domácností k možnému podcenění rizik budoucího vývoje a k přílišné benevolenci vůči potenciální neschopnosti úvěr splácet. Tato benevolence přitom může být zapříčiněna právě zdánlivě vysokou hodnotou zástavy ve formě nemovitosti v období rychlého růstu cen. Podobná situace vzniká často v době propojeného úvěrového a nemovitostního boomu a vede k nadměrnému zadlužení domácností a k akumulaci úvěrů se zvýšenou pravděpodobností selhání v aktivech bank. V případě prudkého zhoršení makroekonomických podmínek se tato akumulovaná rizika projeví na straně dlužníků v nesplácení úvěru a následném nuceném odprodeji nemovitosti, na straně bank pak v rostoucích ztrátách z poskytnutých úvěrů.“ ZDROJ: Zpráva o finanční stabilitě 2012 – 2013, ČNB

Regulace omezením limitů LTV a požadavku na „kapitálové polštáře“ banky

Jistá rizika v oblasti investic do nemovitostí v ČR ovšem může znamenat odlišný vývoj cen i počtu transakcí v různých regionech a nižší poklesy, respektive i růsty v Praze. Rizika se mohou zvyšovat společně s vyšší výhodností nákupů nemovitostí jako investice dané nárůstem výnosu z nájemného a poklesem výnosů alternativních aktiv a úroků z úvěrů na bydlení. I když samotné ceny nemovitostí porostou relativně mírnými tempy, může zhoršování fundamentálních faktorů souvisejících s nemovitostmi znamenat „charakter bubliny „zezdola““, zaznívá v diskutované zprávě úřadu ČNB. Na agregované úrovni se pak souběh nucených prodejů nemovitostí může projevit v dalším dodatečném tlaku na pokles cen nemovitostí nad rámec zhoršení fundamentálních faktorů.

„ČNB jako makroobezřetnostní autorita (…) připravuje sadu vhodných nástrojů, které by umožnily na případná rizika spojená s vývojem cen nemovitostí i úvěrů do tohoto sektoru reagovat. Takovými nástroji mohou být například sektorově specifické rizikové váhy pro výpočet požadavků na kapitál bank či limity podílu výše úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.“ ZDROJ: Zpráva o finanční stabilitě 2012 – 2013, ČNB

Regulace by tak mohla do budoucna přijít s dodatečnými požadavky na kapitál finanční instituce, tzv. kapitálové polštáře. Jedná se o polštář pro systémové riziko, odvozený od globálního nebo domácího systémového významu dané banky a proticyklický polštář. V období poklesu ekonomické aktivity by mohl být proticyklický polštář „rozpouštěn“ na krytí úvěrových ztrát.

V dobách velmi silného úvěrového boomu by také mohl být ze strany ČNB jako regulátora stanoven požadavek na nižší hodnotu LTV – tedy přísnější horní limit pro poskytnutou výši úvěru vzhledem k hodnotě nemovitosti sloužící jako zástava. Zatímco kapitálová regulace a požadavek na kapitálový polštář představuje omezení pro banku, (na úvěry s vyšší rizikovou váhou musí být držen větší objem kapitálu), limit na poměr LTV představuje spíše omezení pro výpůjční kapacitu dlužníků.ČNB: Nemovitostní bublina není aktuální, přísnější regulace pomůže >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

x | 29.01.2014 18:20

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (359)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 514 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »