Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Dani z převodu nemovitosti se nevyhnete!

Autor: Petr Zámečník | 21.08.2008 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 3 komentáře
Dani z převodu nemovitosti se nevyhnete!

Je-li prodána nemovitost, stát inkasuje „desátek“. Kdo ho zaplatí a v jaké výši? Je možné se dani z převodu nemovitosti vyhnout? Nepodat daňové přiznání se nevyplatí... stát má nástroj, jak se o vašem prodeji dozví! A pak zaplatíte víc...

Daň z převodu nemovitosti patří mezi nejméně oblíbené daně. Ostatně, které daně oblíbené jsou? Snad jen ty, které nemusíme platit... Ovšem o zrušení daně z převodu nemovitosti uvažovali dokonce i současní vládní politici. Vždyť na jednu stranu stát podporuje snahu občanů získat vlastní bydlení, na druhou stranu jim pořízení bytu či domu zatěžuje daní.

Jen při prodeji

Předmětem daně z převodu nemovitosti jsou nemovitosti při úplatném převodu - tedy nejčastěji při prodeji či koupi v dražbě či aukci. Daň se vztahuje i na vypořádání podílového spoluvlastnictví a na věcná břemena. Daň se platí i z bezúplatného věcného břemena, které bylo zaneseno v souvislosti s bezúplatným převodem (darováním) nemovitosti. V případě výměny nemovitostí se daň platí z ceny dražší nemovitosti.

V případě darování či dědictví se daň z převodu nemovitosti neplatí. Stát na tyto způsoby nabytí nemovitého majetku pamatuje jinými daněmi - darovací a dědickou.

Daňové přiznání se podává a daň se platí v místně příslušném finančním úřadu, kde se nachází nemovitost. Na rozdíl např. od přiznání k dani z příjmů nerozhoduje místo bydliště. I proto se v naprosté většině případů daně platí pouze z nemovitostí v České republice (jsou výjimky, ale není jich mnoho). Pokud budete kupovat či prodávat nemovitost v zahraničí, je třeba zjistit tamní daňové podmínky - a daně odvést místním úřadům.

Tvrdé je, že se daň z převodu musí zaplatit i v případě následného odstoupení od smlouvy a návratu nemovitosti na základě „smlouvy o zajišťovacím převodu práva“...

Zpravidla prodejce

Daň z převodu nemovitosti platí zpravidla prodejce nemovitosti na základě logiky, že drží peníze, a má tedy z čeho daň zaplatit. Jak praktické. Kupující je v tomto případě ručitelem a daň musí zaplatit, pokud tak neučiní prodávající.

Jsou ale případy, kdy se poplatníkem daně stává kupující: „jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací.“ [1]

Jedná-li se o výměnu nemovitosti, jsou oba účastníci výměny povinni platit daň „společně a nerozdílně“. To v praxi znamená, že je jedno, kdo z nich daň zaplatí, ale stát ji může v případě neuhrazení požadovat po komkoli z nich.

Na kolik to přijde...

Nejčastěji je základem daně buď kupní cena (cena sjednaná) nebo odhadní cena (cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku) - a to vždy ta vyšší z nich. Při dražbách a aukcích je vždy základem daně cena dosažená vydražením.Sjednaná cena je rozhodující i při převodu nemovitosti z územně správního celku. Pouze cena odhadní se použije v případě nabytí nemovitosti vydržením nebo při pořízení nemovitosti prostřednictvím finančního leasingu a převodu vlastnictví za zůstatkovou cenu a rovněž u věcných břemen.

Až na výjimky je tedy nutné při prodeji nemovitosti povolat znalce a nechat nemovitost ocenit. Výjimkami jsou kupříkladu dražby a aukce, ale také nezastavěné pozemky, u nichž lze cenu určit z cenové mapy. V tomto případě je vhodná jistá ostražitost, neboť již pouhé oplocení či stromy mohou být důvodem k vyžadování znaleckého posudku.

Pokud bude kupující čerpat hypoteční úvěr, pro který nechá zpracovat odhadní cenu nemovitosti pro banku, nelze stejný použít pro finanční úřad! Metodika zpracování odhadu pro banky se liší od požadovaného postupu pro daňové účely. A, světe, div se, pro daňové účely odhadní cena vychází zpravidla vyšší.

"Hlavním z důvodů, že posudky pro daň z převodu nemovitosti vycházejí na vyšší hodnotu než posudky pro účely získání hypotečního úvěru je samotný účel zpracování posudku. Oproti zákonem danému postupu pro daň z převodu nemovitostí zohledňují posudky pro účely získání hypotečního úvěru určité subjektivní faktory, protože se jedná o hodnotu pro konkrétní subjekt – banku. Jedním z těchto faktorů může být např. časová tíseň, kdy banka nebude chtít čekat na vhodnou dobu pro realizaci zástavy," hodnotí rozdílné výsledky posudků Josef Rajdl ze společnosti DARA - znalecká kancelář, spol. s r.o.

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a výsledná daň na koruny nahoru.

Sazba daně je 3 % z vyměřovacího základu. Prodáváte-li tedy kupříkladu pozemek v ceně 1 mil. Kč, budete muset státu odvést 30 tis. Kč. Daňové přiznání se podává i v případě, že je výsledná daňová povinnost nižší než 100 Kč, ovšem správce daně ji nepředepíše k úhradě a poplatník ji platit nemusí. Ale ruku na srdce, kdo prodává nemovitost v ceně do 3 300 Kč? (Toto může nastat např. v případě daně z věcného břemene.)

Daňové přiznání...

Zákon stanovuje povinnost podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti do konce třetího měsíce od měsíce, v němž došlo k nabytí právní moci zápisu v katastru nemovitostí. Pokud nemovitost není evidována v katastru, je rozhodným dnem nabytí účinnosti kupní smlouvy. U dražeb a aukcí běží lhůta od nabytí účinnosti rozhodnutí o příklepu a zaplacení kupní ceny.

Lhůta pro zaplacení daně je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání.

Nepodání daňového přiznání se nevyplácí. Katastrální úřad podává finančnímu úřadu informace o provedených převodech a odhalit poplatníka, který svou povinnost „opomenul“ je snadné. Následuje připomínka, která je doplněna „poplatkem za upozornění“, a samozřejmě standardní penále za dlužnou daň. Pokud by ani pak poplatník nereagoval, finanční sankce se budou zvyšovat.[1] Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Anketa

Je daň z převodu nemovitostí spravedlivou daní?

Ano. (20)
 
Ne. (511)
 
Co je to spravedlivá daň? (39)
 Celkem hlasovalo 570 čtenářů

Dani z převodu nemovitosti se nevyhnete! >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Daň z převodu nemovitostí se změní Petr Zámečník | 03.10.2012 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 3 komentáře)

nejvetsi zlodej DoG | 03.07.2011 15:06
RE: převod nemovitisti platba | 25.08.2009 18:46
převod nemovitisti jarda | 18.03.2009 12:52

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 06.10.2016 00:00 Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Stavba je postavená tak, že přesahuje na malou část cizího sousedního pozemku? Jakým způsobem zákon řeší takovou situaci a jak se mají vypořádat vlastníci sousedních pozemků? Pomoci nám může právní úprava přestavku, kterou vymezuje nový občanský zákoník. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 05.10.2016 00:00 Dostupnost bydlení v Praze je horší než v Mnichově či Vídni

Dostupnost nového bydlení v Praze se zhoršuje. Rostoucí prodeje v kombinaci s klesající developerskou nabídkou bytů ženou ceny vzhůru. Deset průměrných ročních platů na koupi bytu v Praze již nestačí, v Mnichově, Vídni či Bratislavě stále ještě ano. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 03.10.2016 00:00 Ceny bytů rostou. Blíží se další realitní krize?

Ceny bytů od finanční krize rostou. Pražské byty se již dostaly na dosah historických úrovní z roku 2008. Vyplatí se rychle kupovat, nebo spíš počkat na splasknutí bubliny? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »