Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Holcim Česko hlásí 5% růst v roce 2008

Holcim Česko, přední dodavatel stavebních materiálů a služeb v České republice, hlásí 5% meziroční růst tržeb v roce 2008. Společnost dosáhla rekordních prodejů v segmentu kameniva a transportbetonu a stabilní prodej v oblasti cementu. Dosažené výsledky jsou v souladu se strategií Holcimu, v rámci které společnost považuje dodávky cementu a kameniva za hlavní pilíře svého podnikání.

Nárůst čistých tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb na 2,5 miliardy Kč dosáhl Holcim Česko díky expanzi stavebního průmyslu, řadě investic a úspěšné spolupráci se zákazníky. V roce 2009 se společnost zaměří zejména na obhájení svého podílu na trhu s cementem, na udržení cash flow a ziskovosti. Dále se bude snažit o zvýšení produktivity, spolehlivosti a uvádění nových typů cementů se sníženým obsahem CO2.

“Holcim Česko v roce 2008 těžil z trendů na trhu, vlastních marketingových inovací a schopnosti přenést zvýšené náklady do cen,” říká Roland van Wijnen, předseda predstavenstva Holcim Česko. „Holcim Česko ukázal vedoucí pozici na svém geograficky relevantním trhu, i když z hlediska tržního podílu není lídrem. Nezávislá studie z podzimu 2008 potvrdila nejsilnější pozici značky Holcim a fakt, že se Holcim těší nejvyšší loajalitě zákazníků. Naše Zpráva o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report), která se zabývá hospodářskými, ekologickými a sociálními dopady našich aktivit, je první svého druhu na českém trhu stavebních materiálů a potvrzuje, že Holcim Česko má ambice stát se průkopníkem a udávat trendy v odvětví.“

Holcim Česko v roce 2008 výrazně zvýšil své zaměření na marketing směsných cementů se sníženým obsahem CO2, například vápencového cementu, který je vhodný pro velké projekty, s vylepšenými vlastnostmi zpracovatelnosti a životnosti. Společnost také představila brandované balené cementy Variocem, Extracem a Profimalt, s cílem ulehčit koncovým zákazníkům výběr nejvhodnějšího cementu.

V roce 2009 se společnost zaměří zejména na obhájení svého podílu na trhu s cementem, na udržení cash flow a ziskovosti. Dále se bude snažit o zvýšení produktivity, spolehlivosti a uvádění nových typů cementů, jejichž výroba emituje menší množství CO2. Současně bude Holcim pokračovat v závazku být společensky odpovědná společnost s velkým důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Společnost bude těžit ze své účasti na velkých infrastrukturních projektech v Praze a v dalších regionech, ale současně očekává tlaky na ceny, zejména v oblasti baleného cementu. „V současné ekonomické situaci je velmi obtížné dělat spolehlivé předpovědi,“ řekl R. van Wijnen. „Spotřeba cementu je obyčejně úzce spjata s vývojem HDP. Holcim Česko pečlivě sleduje ekonomické odhady a je připraven se pružně  přizpůsobit v zájmu zachování silné a stabilní pozice na trhu. Česká republika má silnou a vyspělou ekonomiku. Věříme, že  bude profitovat z pokračujících infrastrukturních projektů a z podpory energetické efektivnosti budov, které podporují státní instituce.“

Holcim Česko bude nadále bedlivě hlídat své emise CO2. Politika Evropské unie, týkající se snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20%, bude mít obrovský vliv i na hospodářství, včetně cementářského odvětví. Holcim Česko bude proto i nadále pokračovat v  implementaci opatření v této oblasti. V letech 1990 až 2008 již bylo dosaženo přibližně  30% snížení. V roce 2009 se společnost zaměří na zvýšení prodeje směsného cementu a na zvýšené používání alternativních paliv při výrobě cementu, s cílem snižovat emise CO2 při výrobě. 

Holcim Česko bude pokračovat v cenové diferenciaci ve prospěch směsných cementů, a tak motivovat své zákazníky k užší spolupráci na snižování dopadů na životní prostředí. „Cenovou diferenciací motivujeme naše zákazníky, aby využívali dané typy cementů ohleduplněji k životnímu prostředí. Tam, kde je to možné naše klienty aktivně podporujeme při přechodu z portlandských na směsové cementy. Nejen že  díky  tomu dochází k redukci emisí CO2, ale přináší to také optimalizaci nákladů našich zákazníků. Vytváří se rovněž konkurenční výhoda jak pro klienta, tak pro Holcim. Používaní směsových cementů se bude totiž v souvislosti s nárůstem nákladů z důvodu zmírňování klimatických změn i nadále rozšiřovat. Včasné zavedení směsových cementů do výroby bude z hlediska Holcimu i jeho zákazníků předvídavým krokem do budoucnosti,“ dodává R. van Wijnen.   

Segment cementu v roce 2008

V České republice provozuje společnost Holcim cementárnu v Prachovicích. V roce 2008 firma prodala 876 tisíc tun šedého cementu a speciálních pojiv, tj. o 5 % méně než v předchozím roce. Snížení bylo důsledkem nižšího exportu, s cílem zůstat spolehlivým partnerem hlavně pro domácí zákazníky. Snížení poptávky a tržeb z cementu začalo ve druhé polovině roku 2008 a bylo náznakem celkového zpomalení ekonomiky v České republice.

Holcim Česko pokračoval v investicích do zvýšení využívání alternativních paliv, což je jedna z mála možností cementářského průmyslu jak snížit emise. V roce 2008 firma investovala celkovou částku 185 milionů korun. Holcim Česko dosáhl 32 % náhrady tradičních paliv (uhlí) alternativními a zároveň dodržel limity emisí. Podle společnosti Holcim jsou alternativní paliva důležitým nástrojem snižování jak emisí CO2, tak nákladů.

Segment kameniva (štěrk, štěrkopísek a písek) v roce 2008

V roce 2008 zvýšila společnost Holcim Česko prodeje kameniva na 1 443 000 tun se čtyř provozoven    v Dobříni, Čeperce, Smiřicích a Štramberku, což představuje 13% meziroční nárůst. „Naší strategií bylo pokračovat v růstu v tomto segmentu, protože dodávky cementu a kameniva jsou strategickými pilíři naší společnosti. Věříme, že oblast těžby kameniva dosáhne takové úrovně profesionality a zralosti, že i společnosti, které si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti, mohou  být na trhu konkurenceschopné,“ říká R. van Wijnen.

Segment transportbetonu v roce 2008

Jednou z možností využití cementu a kameniva ve stavebním průmyslu je oblast transportbetonu. Holcim vlastní síť 18ti betonáren ve Středních a Východních Čechách. V roce 2008 zvýšila společnost prodej betonu na 440 000 m3, což je meziroční nárůst o 20 %. Příklady všeobecně známých projektů, na které dodal Holcim Česko stavební materiál a služby jsou  např. Univerzita Pardubice, Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, AFI Palace Pardubice nebo dálnice D8.

Personální politika v roce 2008

Na konci roku 2008 zaměstnávala společnost Holcim Česko 423 zaměstnanců (ve srovnání s 414 na konci roku 2007). Společnost investovala téměř 6,4 milión Kč na vzdělávání a školení zaměstnanců, což představuje víc než 15 000 Kč na zaměstnance.

BOZP a CSR v roce 2008

Nejvyšší prioritou pro společnost Holcim je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) všech zaměstnanců a lidí pohybujících se v provozovnách a jejich okolí. V roce 2008 Holcim Česko vynaložil více než 5,2 mil. Kč na zajištění BOZP při práci v prostorách závodu. V průběhu roku 2008 došlo v závodech Holcim Česko ke čtyřem pracovním úrazům. „Jsme přesvědčeni, že náš přístup a způsob k BOZP je metou pro většinu společností na českém stavebním trhu. Našim cílem je úplně eliminovat pracovní úrazy v našich provozovnách,“ dodal R. van Wijnen v souvislosti s výsledky BOZP.

Holcim Česko byl první společností v rámci odvětví, která zveřejnila vlastní zprávu o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report). Zpráva publikovaná v roce 2008 popisuje ekonomické, environmentální a společenské dopady svého podnikání. Publikace byla oceněna širokou škálou zákazníků a zástupců veřejné správy. Tento typ studie bude již brzy nepostradatelným nástrojem pro společnosti při péči o reputaci, vztahy s veřejností a účasti ve veřejných zakázkách.

Holcim Česko hlásí 5% růst v roce 2008 >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Realitní makléř

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (366)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 525 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »