Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak jsem žádal o dotaci Nová zelená úsporám

Jak jsem žádal o dotaci Nová zelená úsporám

Podávání žádostí o dotaci Nová zelená úsporám je možné od 1. dubna letošního roku. O příspěvek se rozhodl požádat i náš kolega Zbyněk Prim. Sepsal několik užitečných rad a bodů a v neposlední řadě i pár informací, na co by si měli ostatní dávat pozor.

Trocha zelené historie

Ti z vás, jež poslední dobou přemýšleli o rekonstrukci staršího rodinného domu, jste možná zaslechli, že existuje dotační program tzv. Zelená úsporám. Program Zelená úsporám má v ČR již poměrně dlouhou tradici. Představme si v rychlosti jeho princip. Česká republika mohla prodat jiným státům na světě tzv. Emisní povolenky. Tedy vlastně je to tak, že ČR (divte se nebo ne) vypouští do ovzduší méně škodlivých látek, než by fakticky mohla. Tento „přebytek“ ale nepropadne vniveč, ale koupí si jej státy, které naopak vypouští do ovzduší více, než mají povoleno. V našem případě to bylo Japonsko: A tak si Japonsko koupilo pár emisních povolenek od ČR. Aby ale prostředky nebyly „projedeny“ musí být proinvestovány účelově. Tedy přesněji musí být použity na snížení energetické náročnosti budov. Prostředky z Japonska nám tedy mají pomoci v úspoře energie na vytápění, nejčastěji rodinných domů. Dříve mohli (a od roku 2015 snad zase budou moci) žádat o dotace jak Bytová družstva, tak i Společenství vlastníků. Stejně tak v dalších letech mají přijít na řadu i veřejné budovy / školy / školky / úřady atd. Celý program by měl trvat pravděpodobně do doku 2020.

Pojďme se společně podívat v současnosti na nejčastější případ, jak žádat o dotaci ze Zelné úsporám při rekonstrukci (přesněji zateplení či ještě přesněji snížení energetické náročnosti) rodinného domu. Samozřejmě obdobné postupy lze ve větší míře pravděpodobně v budoucnu aplikovat i na ostatní subjekty. Leč nutno podotknout, že každá Zelená úsporám má svá pravidla hry a dokumenty. Ke změnám tak asi určitě dojde, leč v principu by mělo být meritum podkladů a postupu zhruba zachováno.

Vše s předstihem

Vyřízení Zelené úsporám vám určitě zabere dosti času a plánování. Proto rozhodně nepočítejte s tím, že se ještě do programu přihlásíte tento rok. Program byl sice prodloužen z konce října do 31. 12. 2014, ale i tak již musíte mít vše připraveno anebo být extrémně rychlí. Což s nadcházející zimou a různými lhůtami (např. stavebního úřadu) se spíše vylučuje. A co tedy potřebujete nebo jaký bude postup?

-          Rozhodně prvotní konzultaci třeba na některém z kontaktních míst Zelené úsporám
-          Určitě řádně prostudujte podmínky (ke kterým se ještě dostaneme) například na www.novazelenausporam.cz
-          K rekonstrukci či revitalizace Vašeho současného RD musíte rozhodně mít projekt / projektovou dokumentaci což také nějaký ten čas zabere
-          Stejně tak musíte mít vyjádření od stavebního úřadu o povolení rekonstrukce. Musíte tedy prokázat, že stavíte oficiálně, například Stavebním povolením, ohlášením činnosti nebo potvrzením od stavebního úřadu, že Vaše rekonstrukce spadají pod tzv. udržovací práce a že žádné z daných povolení není třeba.  I tyto podklady samy o sobě i díky odvolacím lhůtám a vyjádření obce může být také časově náročné sehnat
-          Pamatujte na to, že musíte rekonstruovat pouze se stavební firmou, která splňuje podmínky ministerstva a je tzv. registrovaná v zelené úsporám. Seznam firem opět na webu Zelené.
-          Firma také tímto musí používat pouze vybrané materiály od výrobců, které jsou schváleny k tomu, že opravdu sníží energetickou náročnost. Opět, seznam výrobců na internetu Zelené
-          Nemůžete si tedy vše udělat sám s tím, že vám kamarád se slevou sežene polystyrén …
-          Pozor, musíte KOMPLET snížit energetickou náročnost na celou nemovitost. Tedy všechny strany, poslední strop ale nezapomínejte ani případně na sklep. Stejně tak musíte měnit kompletně okna, vchodové dveře či ostatní vchody. Tedy pro příklad: i když jste koupili nová okna včera, dnes je musíte v rámci programu vyměnit za nová, ale úspornější – a zde právě narážíme na princip Zelené = musím KOMPLETNĚ snížit energetickou náročnost všeho, odkud by mě unikalo teplo. Vyměnit staré za nové.
-          Nesmíte zapomínat, že nově musí hlídat průběh vaší rekonstrukce stavební dozor. Autorizovaný stavební dozor.
-          Od auditorky také musíte mít udělán propočet energetické úspory oproti současnému a novému stavu!

Jak vidno, papírování a administrativy vás čeká více než dost. Rozhodně počítejte s přípravou cca 6 měsíců, někdy to může být i déle. První krok je jasný – seznámit se se základními podmínkami a vůbec možnostmi, jestli na program dosáhnu. Jen namátkou co vše se řeší: velkost podlahové plochy, RD, datum původní kolaudace RD, stávající stav ale i velikost prosklení ale třeba i natočení nemovitosti na světové strany. Vše může být rozhodující faktor k tomu, jak velkou energetickou úsporu dosáhnete a jestli vůbec na dotaci máte nárok. Inu nárok, jen tak pro informaci: dotace není nárokovatelná. Tady první žadatelé o „zelenou“ kdy poptávka výrazně převážila finanční možnosti ministerstva, by mohli vyprávět své. Pokud vše dodáte, můžete žádat a tak trochu i doufat …

Postup aneb na dotaci asi dosáhnu

Pokud je určitá pravděpodobnost, že dosáhnu na dotaci, mohu se směle pustit do následujících kroků:

-          Vyhledat projektanta, který vám zhotoví projektovou dokumentaci
-          Požádat stavební úřad o stavební povolení / ohlášení činnosti či potvrzení od obce, že se jedná o pouze tzv. „udržovací práce“ na které není potřeba žádné z výše uvedeného
-          Výběr stavební firmy, která je registrována v programu Zelená úsporám a používá vybrané materiály, které mohou být použity (materiály mají tzv. SVT kódy) vše na www.novazelenausporam.cz
-          Sehnat si stavební certifikovaný dozor, který si musí prohlédnout stav před rekonstrukcí, v průběhu bude kontrolovat odvedenou práci a kontrolovat stavební deník a samozřejmě provede tzv. závěrečnou zprávu o stavu nemovitosti.
-          Nalézt projektanta (někdy to může být ten samý, který vám bude dělat projekt), který má certifikaci na výpočet snížení energetické náročnosti – tzv. krycí list

A nyní začněme prvně počítat:
– Projekt a jeho cena je velmi diskutabilní. Počítejte v řádech spíše horních tisíců či desetitisíců.

– Krycí list, který vytvoří projektant: cca 10 – 20 000,–

– Stavební dozor: cca 5 – 15 000,–

Již jen vstupní investice mohou být i relativně vysoké. Dobrou zprávou je, že Zelená úsporám vám proplatí veškeré tyto projekty zpětně a to do výše 20 000 korun. Při přiznání dotace samozřejmě.

Představme si nyní situaci, kdy můžeme stavět a stavíme, firma staví dle smlouvy o dílo a stavební dozor nemá námitek. Logicky se nám blíží doba, kdy ukončíme naše stavební práce. Po ukončení rekonstrukce můžeme začít žádat o Zelenou úsporám? A co vše tedy musíme dodat? Může se toho zdát hodně ale přeci jen je to o shromáždění podkladů.

Chci požádat o dotaci, co mám dodat?

Dokladů není zrovna málo, na druhou stranu není to zase taková přehršel, abyste jste to nezvládli. Veškeré podklady máte většinou u sebe. Jde jen o to, si k tomu sednout, vše řádně zkompletovat a zkontrolovat. Tedy pojďme na to:

-          Žádost o dotaci – POZOR, jakmile vygenerujete číslo žádosti, musíte ji do 3dnů odevzdat nebo alespoň odeslat poštou. Žádost podáte elektronicky na www.novazelenausporam.cz
-          Vyjádření stavební úřadu se souhlasem rekonstrukce – pozor, v originále či úředně ověřeně
-          List vlastnictví k nemovitosti – v originále s razítkem
-          Krycí list (dokument od projektantky, kde najdete srovnání oproti starému X novému stavu, tedy o kolik se vám podaří snížit energetickou náročnost budovy)
-          Potvrzení o vlastnictví běžného účtu, ze kterého hradíte faktury (POZOR, nestačí výpis z účtu či smlouva o běžném účtu, ale potvrzení o vlastnictví účtu. Vydá vám Vaše banka, většinou na počkání či do 2, 3 dnů)
-          Osvědčení o autorizaci, že projektant je způsobilý vypracovávat posudky energetické náročnosti budovy (projektantovi vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu)
-          Odborný energetický posudek, kde musí být součástí technická zpráva a evidenční list
-          Soupis došlých faktur
-          Veškeré faktury v originále za realizaci a provedeného opatření. POZOR, na všech fakturách musí být nejen rozpočet ale i u veškerých materiálů tzv. SVT kódy. To jsou ty kódy, pod kterými jsou schovány dané materiály.
-          Doklad o ukončení realizace včetně soupisu odvedených prací (např. předávací protokol a samozřejmě případně kolaudační rozhodnutí či souhlas s užíváním stavby)
-          Potvrzení o úhradě všech faktur. Opět nestačí výpis z běžného účtu, že jste faktury uhradili, ale faktické písemné potvrzení s razítkem a podpisem banky, že transakce opravdu byly provedeny
-          Závěrečná zpráva stavebního dozoru – tedy závěrečná zpráva odborného technického dozoru, pozor, opět s osvědčením o autorizaci o tom, že daný stavební dozor je autorizovaným technikem – potvrzení stavebnímu dozoru vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
-          Projektová dokumentace, kde nesmí chybět technická zpráva a výkresy

Jakmile vše budete mít vyřízeno, můžete zvesela nekráčet na centrálu zelené úsporám do Prahy na Olbrachtovu 2006/9, kde můžete ve 4tém patře podat žádost osobně anebo poštou. Nutno znovu zdůraznit, že toto musíte učinit do 3 dnů od vytištění žádosti a přidělení čísla.

A kolik že to vůbec dostanu?

V závislosti na tom, jak moc snížíte energetickou náročnost vaší budovy. Minimálně musíte o 30%. Tedy pokud snížíte o 40, 50 nebo 60% náklady. Poté máte nárok na 30, 40 nebo 50% z uznatelných nákladů na rekonstrukci. Do třetí skupiny se většinou „jen“ zateplením a výměnou oken nedostanete. Zde musíte komplet vyměnit i topení, například z tuhých paliv na plynné. Či z RD v zásadě udělat nízko energetický či až pasivní RD. Úspora v prvních dvou třídách je dosti pravděpodobná. Jak úsporu dosáhnete, vám spočítá Váš projektant na základě všech možných vzorců a situace Vašeho RD : velikost prosklení, plochy, umístění RD vůči světovým stranám, tloušťce současných zdí, stavebních materiálů, typu střechy a jejího sklonu atd. Těch faktorů je opravdu velká spousta. Tedy od projektanta musíte dostat doporučení, jakou tloušťku izolantu použít, jaká okna vyměnit, jaký kotel použít, abyste dosáhli na úsporu XY.

Obecně si myslím, že rozhodně stojí dané papírování za to. Přeci jen úspora jak například 40 – 60% na vytápění ale i 30 – 50% z nákladů na zateplení skutečně stojí za to. Někdo může namítat, že co dostanu ze zelené, o to více si vezmou firmy za práci a za materiál. Možná na tom pravdy něco je, možná není. To musíte ale zjistit sami díky výběru firmy či zedníků (nebo vlastními silami a zručností) co se vám vyplatí a co ne.

Pozor na prohlášení

Řádně a pozorně, si přečtěte prohlášení na zadní straně žádosti o elenou úsporám:

Hlavně je zajímavý bod 2. Stejně tak bod 4.

Prohlašuji, že:

1)      jsem se seznámil(a) s podmínkami programu Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Nová zelená úsporám (dále jen„Program“), zveřejněnými ke dni podání této žádosti na internetových stránkách Programu na adrese www.novazelenausporam.cz a porozuměl(a) jsem jejich obsahu.

2)     nemám žádné peněžité závazky po lhůtě splatnosti vůči České republice, Fondu, územním samosprávním celkům a zdravotním pojišťovnám (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky a penále na veřejném zdravotním pojištění, nedoplatky na pojistném a penále sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně).

3)     na nemovitost, která je předmětem této žádosti, není nařízena exekuce a není vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.

4)      zabezpečím udržitelnost projektu po dobu 10 let ode dne vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Registrace akce a stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.

5)     jsem si vědom(a) své povinnosti umožnit subjektům provádějícím ověřovací činnost přístup do objektu, na kterém bylo, je nebo bude realizováno podporované opatření, a zavazuji se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro řádné naplnění účelu ověřování, a to po celou dobu administrace žádosti a následně i po dobu udržitelnosti podporovaného opatření.

6)     údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že jsem žádné nezamlčel(a). Jsem si vědom(a), že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů, včetně postihu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu.

7)     jsem splnil veškeré podmínky Programu pro poskytnutí dotace stanovené Směrnicí ministerstva životního prostředí č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám a jejími Příloham.

Anketa

Žádáte o státní či evropské dotace?

Ano. (34)
 
Ne. (44)
 Celkem hlasovalo 78 čtenářů

Jak jsem žádal o dotaci Nová zelená úsporám >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Státní podpora

Jana Zámečníková | 03.08.2016 00:00 Obchodu s chudobou má zabránit omezení počtu nájemníků v bytě

Vláda schválila návrhy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) na zlepšení situace sociálně vyloučených lidí žijících v ghettech a jejich okolí. Návrh by měl zabránit rostoucím dluhům nájemníků, ale počítá také s omezením počtu nájemníků v bytech. Vyřeší restrikce tíživou situaci sociálně vyloučených lidí? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 03.08.2016 17:33
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 29.04.2016 00:00 Mladí na hypotéky nestačí, pomáhají rodiče i stát

Začátky jsou těžké a stejné je to i u hypotečních úvěrů. Pro získání nejvýhodnějších úrokových sazeb je potřeba disponovat alespoň minimální finanční hotovostí, kterou mladí často nemají. Pomoc pak hledají především u rodičů. V pozadí nechce zůstat ani stát, který sice v posledních letech na mladé trochu zanevřel, ale nyní se to snaží napravit. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 03.05.2016 07:52

Petr Zámečník | 11.04.2016 00:00 Vlastní bydlení za státní peníze? Mladí mají šanci

Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) nabízí nejednu státní podporu. Mladí do 36 let dosáhnou hned na dvě. Mohou si s levným úvěrem od státu vlastní bydlení pořídit, a s dalším ho levně opravit. Za jakých podmínek? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 15.03.2016 00:00 Mladí se dočkají nové podpory bydlení

Mladé rodiny s dětmi dostanou příležitost zlepšit svou bytovou situaci. Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj, který zpřístupní bydlení osobám mladším 36 let pečujících o dítě do šesti let. Za jakých podmínek mohou mladí nízkoúročený úvěr do výše až 600 tisc korun získat? Nejsou tyto půjčky v době nízkých úrokových sazeb zbytečné? Komu mohou pomoci nejvíce? Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 15.03.2016 09:58

Jana Zámečníková | 18.02.2016 00:00 Pražským bytovkám se otvírají nové možnosti

Pražské bytové domy se dočkaly kontinuální výzvy nejen na zateplení a výměnu kotle. Vlastníci bytovek v Praze budou mít možnost od 15. března 2016 až do konce roku 2021 zažádat o dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dveře se bytovým domům otevřou s 250 miliony korun, další prostředky pak budou přibývat s prodejem emisních povolenek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Státní podpora

19.10.2016 14:24 Stát začne od listopadu přispívat na stěhování za prací

Od 1. listopadu začnou úřady práce vyplácet příspěvek na stěhování za prací. Nová paušální dávka ve výši 50 tisíc korun bude poskytována lidem, kteří se přestěhují za prací alespoň o padesát kilometrů od původního bydliště. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

29.03.2016 14:07 NKÚ: Dotované byty jsou pronajímány i lidem bez znevýhodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil devět náhodně vybraných projektů státem dotovaných bytů. Zjistil, že byly pronajímány i lidem bez zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj uživatele bytů nekontroluje. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.03.2016 14:17 Mladé rodiny budou moci žádat o půjčku na bydlení až do 600 tisíc korun

Vláda dnes schválila možnost čerpání půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do 6 let. Půjčky bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a program pro čerpání bude vyhlášen nařízením vlády. Celkové výdaje budou pro tento rok přibližně 100 milionů korun.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

03.12.2015 13:43 Obnovitelné zdroje budou příští rok bez podpory

Energetický regulační úřad (ERÚ) před dvěma týdny rozhodl, že většině obnovitelných zdrojů v ČR nebude pro příští rok vyplacena podpora. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2015 13:24 MMR dá na obnovu památek tři miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotace na obnovu památek. Do dotačního programu, ve kterém jsou připraveny tři miliardy korun, se mohou zájemci přihlásit od 30. listopadu do 31. března. Peníze půjdou na památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO nebo na seznam nominované . Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (343)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 495 čtenářů