Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak se bydlí Čechům v porovnání s Evropany?

Autor: Luboš Svačina | 26.03.2009 00:05 | Kategorie: Realitní makléř | 12 komentářů
Jak se bydlí Čechům v porovnání s Evropany?

Jaká je dostupnost bydlení v České republice, jaký typ bydlení preferují Češi v porovnání s Evropany a kolik peněz ze svého rozpočtu vydávají obyvatelé jednotlivých zemí na bydlení?

Jaká je dostupnost bydlení v České republice, jaký typ bydlení preferují Češi v porovnání s Evropany a kolik peněz ze svého rozpočtu vydávají obyvatelé jednotlivých zemí na bydlení? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek přinesla společná studie společností Deloitte a Hyposervis s názvem "Finanční krize v rezidenčním developmentu". O závěrech studie a odhadech budoucího vývoje trhu s bydlením jsme již informovali v článku "Jak se bude vyvíjet trh s bydlením v roce 2009?".

Bytový fond

V počtu bytů na počet obyvatel Česká republika stále mírně zaostává za většinou evropských států. Na základě ukazatele počtu bytů na 1000 obyvatel patří Česká republika v evropském srovnání k podprůměrným státům, jejíž bytový fond dosahuje 85 % průměru Evropské unie. Podle předpokladů jsou na tom lépe země západní Evropy.

Z evropských statistik navíc vyplývá, že český bytový fond vykazuje relativně vysoké stáří, a to i přesto, že díky zvýšené poptávce z minulých let developeři reagovali novou výstavbou a dostupnost úvěru stimulovala vlastníky nemovitostí k zásadním rekonstrukcím.

Graf 1: Počet bytů na 1000 obyvatel

Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

Existuje několik nástrojů pro porovnání statistik sledujících úroveň bytového fondu jednotlivých zemí, výsledky se bohužel velmi často liší v závislosti na použité metodice. Nicméně podle údajů umožňujících evropské srovnání se v České republice nachází více než 390 trvale obydlených bytů na 1000 obyvatel, celkový počet všech bytových jednotek je pak odhadován dle údajů ČNB na 440 bytů na 1000 obyvatel.

Je odhadováno, že v absolutním vyjádření se v roce 2008 v České republice nacházelo více než 4,6 mil. bytů (v počtu obyvatel porovnatelné Belgii – 4,9 mil., a v Nizozemsku – 6,9 mil. bytů). Jak je ze statistik patrné, prostor pro novou bytovou výstavbu v České republice stále existuje.

Osobní vlastnictví v Evropě vede

V České republice je ve srovnání se zbytkem Evropské unie nejnižší podíl bytů v osobním vlastnictví na 1000 obyvatel. I přesto, že v posledních 15 letech se výrazně zvýšil podíl bytů v osobním vlastnictví, podíl vlastněných bytů na celkovém bytovém fondu v České republice je například o 15 % nižší než v Rakousku a o 25 % nižší než v Nizozemí.

Nicméně Česká republika má jedno specifikum, kterým je družstevní bydlení, které se v ostatních zemích EU (vyjma Velké Británie a Rakouska) nevyskytuje v tak rozsáhlém měřítku. Na 1000 obyvatel připadá v České republice téměř 102 domácností bydlících v družstevním bytě. Pokud by se v rámci statistik České republiky sečetl počet bytů v osobním a družstevním vlastnictví, rázem by se Česká republika ocitla na evropském průměru.

Graf 2: Bytový fond podle typu vlastnictví

Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

Převážná většina bytového fondu v rodinných domech je v osobním vlastnictví fyzických osob (více než 96 %) zatímco u bytů v bytových domech převládá spíše nájemní bydlení.


Preferovaný typ nemovitosti

Obyvatelé České republiky preferují bydlení v bytovém domě. Na 1000 obyvatel připadá téměř 200 domácností žijících v bytě a pouze 156 domácností žijících v rodinném domě. V poslední době však v tomto poměrovém ukazatelu dochází k výrazným změnám způsobeným přesunem „měšťáků“ do rodinných domů budovaných na okraji velkých měst.

V ostatních zemích Evropské unie inklinuje k bydlení ve vlastním domě především obyvatelstvo západní a severní Evropy. Největší počet domácností na 1000 obyvatel bydlících v rodinném domě byl v roce 2008 zaznamenán ve Velké Británii (více než 360) následované Švédskem (318), Nizozemím (309) a Irskem (292).

Graf 3: Bytový fond podle typu nemovitosti

Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

V uvedených zemích lze navíc pozorovat tendence k pořizování bytů či domů s vyšším počtem pokojů (5 a více) než je tomu například v České republice, kde převládá bydlení ve dvoupokojovém a třípokojovém bytě.

Kolik platíme za bydlení?

Jinými slovy kolik vydávají domácnosti v jednotlivých zemích za bydlení (nájemné, opravy a rekonstrukce apod. Průměrné spotřebitelské výdaje na bydlení v Evropské unii v roce 2008 dosahovaly 3,2 mil. EUR na 1000 obyvatel.

Česká republika v tomto srovnání dosahuje 51 % průměru Evropské unie, čímž se zařadila mezi země s poměrně nízkými náklady na bydlení. Dlouhodobě nejnižší výdaje na bydlení vynakládají obyvatelé Bulharska a Litvy, kde hodnoty v procentuálním vyjádření činí 19 % respektive 26 % celoevropského průměru.


Graf 4: Spotřebitelské výdaje na bydlení
 
Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

Průměrné roční výdaje na bydlení na 1000 obyvatel v zemích východního bloku EU tvoří přibližně 0,7 mil. EUR, zatímco hodnoty západoevropského průměru dosahují téměř 3,5 mil. EUR.

V České republice bylo v roce 2008 na opravy a údržbu vydáno pouze 16 % celoevropského průměru (166 tis. EUR na 1000 obyvatel). V mezinárodním porovnání mělo nejnižší celkové spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů Finsko (6,7 tis. EUR na 1000 obyvatel) se 4 % celoevropského průměru. Nejvyšší spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů na 1000 obyvatel zaznamenalo v roce 2008 Polsko (89 % nad celoevropským průměrem) a Velká Británie, která v tomto ukazateli vykazuje jednu z nejvyšších hodnot v rámci Evropské unie (79 %).

Graf 5: Spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu
 
Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

„Ze srovnání průměrných hodnot východní a západní Evropy je zřejmé, že východ Evropy zaostává za Západem téměř o 50 %. Je odhadováno, že stáří většiny bytů, které se dnes na českém rezidenčním trhu nacházejí, dosahuje 25 – 45 let. Dá se proto očekávat, že v průběhu budoucích let bude na trhu s byty stále častěji docházet k rekonstrukcím a revitalizacím (zejména bytů v panelových domech),“ odhadují budoucí trendy v českém stavebnictví autoři studie.

Průměrná cena bytu

V rámci tohoto srovnání nedochází k porovnání celonárodních statistik, ale pouze k porovnání cen nemovitostí ve vybraných metropolích.

Z následujících grafů jednoznačně vyplývá, že Praha se zařadila do skupiny s vyšší cenovou hladinou. Z vybraných evropských měst zaujala Praha, možná překvapivě, třetí příčku. Dražší již byly pouze Varšava a Řím. Naopak mezi nejlevnější metropole se zařadil Berlín, kde byt o výměře 68 m2 lze v průměru pořídit za cca 100 tis. EUR.

Graf 6: Průměrná cena bytu
 
Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

Rovněž zajímavé srovnání nabízí následující graf, který vyjadřuje kolik průměrných měsíčních platů musí kupující vynaložit na pořízení zmíněného „modelového bytu“. Také v tomto srovnání Praha skončila mezi nejdražšími městy, kdy na pořízení uvedeného bytu bylo potřeba minimálně 191 průměrných měsíčních platů (data za 1. pololetí 2008), zatímco například v sousední Vídni to bylo pouze 47.

Graf 7: Počet průměrných měsíčních platů na pořízení bytu

Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

V České republice činila průměrná doba k pořízení standardního bytu téměř 15 let, zatímco v Německu tato doba představovala pouze 2,5 roku. Největší počet průměrných platů, a tím i nejdelší doby na pořízení bytu bylo zapotřebí ve Varšavě.

Graf 8: Počet průměrných měsíčních platů na pořízení bytu
 
Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

Není žádným překvapením, že cenová hladina v zemích střední a východní Evropy je výrazně nižší než v Evropě západní. Ale co je paradoxem je fakt, že cena bytů ve městech střední a východní Evropy vyjádřená dle podílu ceny bytu a HDP v paritě kupní síly je výrazně vyšší než v porovnatelných městech západní Evropy.

Poznámka: Porovnání podílu průměrné ceny bytu a HDP v paritě kupní síly na osobu lépe vyjadřuje reálnou hodnotu bytu v jednotlivých porovnávaných městech.

Při vyjádření reálné hodnoty bytu pomocí podílu ceny bytu a HDP na osobu v paritě kupní síly je patrné, že reálná cenová hladina v Bratislavě je vyšší než v Praze. Nejnižší cenová hladina bytů byla zaznamenána ve Vídni a v Berlíně.
Graf 9: Spravedlivá cena modelového bytu
 
Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

V grafu č. 9 diagonála naznačuje tzv. spravedlivou cenu bytů ve vztahu k paritě kupní síly. Cenová hladina bytů pod uvedenou křivkou je podceněná, cenová hladina bytů nad uvedenou cenovou hladinou je přeceněná.

Je patrné, že výrazně nadceněnými destinacemi se ukazuje být polská Varšava a italský Řím, kde ceny bytů průměrné velikosti dosahovaly téměř 170 tis. EUR respektive 266 tis. EUR. Praha a Bratislava se ukazují být téměř na optimální cenové hladině.

Intenzita bytové výstavby

Posledním zajímavým ukazatelem ilustrujícím vývoj v rezidenčním developmentu v jednotlivých zemích je počet bytů dokončených v roce 2008 na 1000 obyvatel.

V porovnání evropských zemí předčila Česká republika v tomto významném ukazateli vývoje rezidenčního trhu v roce 2008 například Německo, Švédsko, Nizozemí či Velkou Británii. V České republice bylo dokončeno 3,68 bytů na 1000 obyvatel. Nejaktivnějšími staviteli byly v roce 2008 Irové, kde v průběhu roku bylo dokončeno více jak 25 bytů na 1000 obyvatel.

Graf 10: Intenzita výstavby
 
Zdroj: Studie "Finanční krize v rezidenčním developmentu" (Deloitte a Hyposervis)

„Tento fakt může být způsoben především časovým zpožděním nástupu vlivů nastalé „finanční“ krize. Zatímco západoevropské země pociťovaly negativní vlivy spojené s propadem poptávky po vlastním bydlení a výrazným poklesem cen nemovitostí již počátkem roku 2008 (v některých zemích s významným propojením na americký kapitál již v průběhu roku 2007), český rezidenční trh byl zmíněnými negativními vlivy výrazněji ovlivňován až ve 4. čtvrtletí 2008,“ odhadují autoři studie.

Anketa

Bydlíte v ...

Rodinném domě (305)
 
Bytě (318)
 
(22)
 Celkem hlasovalo 645 čtenářů

Jak se bydlí Čechům v porovnání s Evropany? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Poslední přidané komentáře (celkem 12 komentářů)

RE: doba setreni na byt Radek | 29.11.2011 14:38
doba setreni na byt uteri | 29.11.2011 14:10
Jo ta "spravedliva cena" je dobry omrd Vasek | 21.07.2009 19:42
RE: Vážení přátelé a zájemci o investice JUDr. Ludvík Sobota | 29.03.2009 21:25
RE: má pravdu Radek | 28.03.2009 08:17

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 27.10.2016 00:00 Zájem o nové byty ochabuje, ceny strmě stoupají. Blíží se zlom?

Zájem o nové bydlení v Praze ve třetím čtvrtletí 2016 polevil. Ceny však i nadále pokračují ve spanilé jízdě směrem vzhůru. Průměrná cena za metr čtvereční prodaného bytu se přiblížila hranici 70 tisíc korun. Dostává se trh s novými byty do zlomu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

27.10.2016 16:01 U Václavského náměstí vyroste nový developerský projekt

Pražský magistrát stanovil podmínky, podle kterých se budou muset řídit úřady v průběhu stavebního řízení. Mezi těmito podmínkami je i předpoklad šetrného začlenění projektu mezi okolní historické budovy. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (378)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 541 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »