Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak se daří českému stavebnictví?

Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Index stavební produkce zaznamenal v roce 2013 meziroční pokles o 6,7 %. Počátek roku 2014 přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až květen meziročně vzrostl o 5,9 %.

Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Produkce 
v pozemním stavitelství klesá již od roku 2008, zatímco v inženýrském stavitelství pokles nastal 
o dva roky později. Index stavební produkce (ISP) zaznamenal v roce 2013 meziroční pokles 
o 6,7 %. Více klesalo inženýrské stavitelství, a to meziročně o 9,3 %. V pozemním stavitelství 
byl za rok 2013 zaznamenán meziroční pokles o 5,6 %. Ve srovnání s konjunkturním rokem jde 
o téměř čtvrtinový pokles v obou kategoriích výstavby. 


Počátek roku 2014 přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až květen 
meziročně vzrostl o 5,9 % (v pozemním stavitelství růst o 5,5 %, v inženýrském růst o 6,9 %). 
Významnou pozitivní roli v meziročním srovnání sehrála velmi mírná zima, kdy klimatické 
podmínky umožnily stavbařům pracovat v podstatě bez omezení. Také srovnávací základna 
roku 2013 byla velmi nízko. Ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 klesla 
stavební produkce v lednu až květnu o 8,2 %. 

Zklamání přinesly výsledky za květen 2013, kdy efekt příznivých klimatických podmínek skončil 
a ani nízká srovnávací základna nepomohla k růstu indexu stavební produkce. Situace 
v kategoriích výstavby je ale odlišná: inženýrskému stavitelství se daří lépe a v květnu 
zaznamenalo růst o 3,1 %, zatímco pozemní stavitelství meziročně kleslo o 1,4 %. Stagnace 
v květnu byla zčásti ovlivněna nižším počtem pracovních dní (o jeden méně než v květnu 2013).

Pokud časovou řadu měsíčních údajů očistíme o sezónní vlivy a náhodné faktory, 
dostaneme trend stavební produkce. Z níže uvedeného grafu se zdá, že se pokles stavební 
produkce zastavil a situace se začíná stabilizovat. Křivka trendu stavební produkce je však stále 
poměrně hluboko pod úrovní bazického roku 2010.

Stavební společnosti realizovaly v roce 2013 stavební práce v hodnotě 397,5 miliard korun, 
z toho více než polovina (219,5 miliard Kč) připadala na větší stavební firmy s více než 20 
zaměstnanci. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a 
modernizacích, přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu. Podíl prací provedených 
v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v zahraničí tvoří významnou 
součást jejich celkového obratu. Výše uvedená struktura stavebních prací se v průběhu 
jednotlivých let významným způsobem nemění a rozdělení v roce 2013 ukazuje následující graf.

Za větší podniky s 20 a více zaměstnanci jsou dostupné podrobnější údaje o struktuře 
stavebních prací, které fakturují konečnému odběrateli. Stavební práce na nové výstavbě i 
opravách a údržbě třídíme podle klasifikace stavebních děl a v průběhu minulých let jsou patrné 
změny v této struktuře. Zcela zřetelně je vidět pokles podílu výstavby budov, především pak 
budov vícebytových. V období boomu bytové výstavby činil tento podíl až 13 % z celkových 
stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci a od té doby neustále klesá až na 7,8 % 
v roce 2013. Podobnou situaci lze pozorovat v kategorii dálnic a silnic, kde byl propad ještě 
razantnější. Z 22 % v roce 2009 se dostal na pouhých 16 % v roce 2011, ale v minulém roce 
došlo k mírnému vylepšení (17,5 %). Naopak v posledních letech narůstá podíl stavebních prací 
na výstavbě průmyslových a zemědělských budov a také na kanalizačním, elektrickém a 
telekomunikačním vedení. Pokud porovnáme strukturu stavebních prací pouze na opravách a 
údržbě, tvoří plnou čtvrtinu oprava místních a účelových komunikací. Na nové výstavbě mají 
největší váhu průmyslové budovy a dálnice. 

Vzhledem k tomu, že stavebnictví je na rozdíl od průmyslu pevně spjato s místem výsledné 
produkce (tedy výstavby), je zajímavé porovnat stavební práce v jednotlivých regionech. 
Informace máme opět pouze za podniky s 20 a více zaměstnanci. Z celkových fakturovaných 
dodávek těchto podniků ve výši 219,5 mld. Kč se nejvíce prostavělo v Praze (celkem 47,3 mld. 
Kč, tedy 22 %). S větším odstupem pak následují kraje Jihomoravský (25,7 mld. Kč, 12 %) a 
Moravskoslezský (23,2 mld. Kč, 11 %). Na opačném konci řady se nachází kraje Karlovarský, 
Liberecký a Pardubický, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

Stavební práce lze porovnávat nejen podle místa stavby, ale také podle sídla stavebního 
podniku, který zakázku fakturuje jako hlavní dodavatel konečnému odběrateli. V níže uvedené 
tabulce vidíme, kolik stavební společnosti se sídlem ve vybraném kraji prostavěly v ostatních 
regionech. Všechny firmy staví nejvíce v kraji svého sídla (v tabulce vyznačeno zeleně) a často 
také směřují své stavební aktivity do sousedních regionů. To je vidět zejména na firmách se 
sídlem v Olomouckém kraji, které značnou část svých stavebních prací provedly na území kraje 
Moravskoslezského (v tabulce oranžově). V Moravskoslezském kraji hodně staví také firmy 
z kraje Zlínského a Jihomoravského (v tabulce žlutě), v Jihomoravském kraji pak pracují 
společnosti se sídlem na Vysočině a Zlínském kraji (v tabulce vyznačeno růžově). Naopak 
společnosti z Karlovarského kraje na východ republiky za prací vůbec necestují (v tabulce 
fialově) a řadí se k největším stavebním „patriotům“, když 81 % zakázek provedly v roce 2013 
na území vlastního kraje. Jak bylo výše uvedeno, nejvíce stavebních příležitostí je v Praze, 
proto sem za prací přichází také stavební společnosti ze všech částí České republiky. Některé 
firmy zde odpracují poměrně značnou část svých zakázek, jedná se například o firmy se sídlem 
ve Středočeském nebo Libereckém kraji, ale také na Vysočině, v krajích Královéhradeckém, 
Pardubickém a Ústeckém (v tabulce modře). Výše popsané struktury se samozřejmě 
s prováděním jednotlivých akcí mohou měnit, ale základní principy a vazby v průběhu let 
zůstávají stejné.

Stavební společnosti s 20 a více zaměstnanci také poskytují data o tom, kolik stavebních prací 
provádějí pro veřejné zadavatele. V roce 2013 provedly firmy stavební práce pro veřejné 
zadavatele ve výši 80,3 mld. Kč a z tohoto objemu bylo nejvíce prostavěno v Praze (13,5 mld. 
Kč), dále pak následoval kraj Jihomoravský (10,6 mld. Kč) a Moravskoslezský (9,6 mld. Kč), 
což jsou zároveň kraje s celkově vysokým objemem stavebních prací. 
V jednotlivých regionech je proto zajímavé zjistit také podíl stavebních prací pro veřejné 
dodavatele na celkovém objemu fakturovaných dodávek všem konečným odběratelům. Průměr 
za celou Českou republiku se pohybuje kolem 37 % dodávek pro veřejné zadavatele 
z celkového objemu stavebních prací. V tomto ohledu je na tom nejlépe kraj Liberecký (55 %) a 
také Plzeňský (49 %), ale mezi jednotlivými kraji nejsou patrné výrazné rozdíly. Pokud bychom 
se podívali na jemnější členění, rozdíly vidíme v jednotlivých regionech větší. Je to způsobeno 
především prováděním větších investičních akcí, které jsou financovány z veřejných zdrojů, 
takže tato struktura se v průběhu let může značně měnit. Svůj vliv může v jednotlivých 
oblastech sehrát i nedostatek zakázek ze soukromých zdrojů, takže podíl stavebních prací pro 
veřejné dodavatele je pak logicky větší než v oblastech s celkově vyšší investiční aktivitou 
všech subjektů.

Jak se daří českému stavebnictví? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 27.10.2016 00:00 Zájem o nové byty ochabuje, ceny strmě stoupají. Blíží se zlom?

Zájem o nové bydlení v Praze ve třetím čtvrtletí 2016 polevil. Ceny však i nadále pokračují ve spanilé jízdě směrem vzhůru. Průměrná cena za metr čtvereční prodaného bytu se přiblížila hranici 70 tisíc korun. Dostává se trh s novými byty do zlomu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

27.10.2016 16:01 U Václavského náměstí vyroste nový developerský projekt

Pražský magistrát stanovil podmínky, podle kterých se budou muset řídit úřady v průběhu stavebního řízení. Mezi těmito podmínkami je i předpoklad šetrného začlenění projektu mezi okolní historické budovy. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (378)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 541 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »