Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak se podniká ve stavebnictví?

Autor: Luboš Svačina | 02.02.2009 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 0 komentářů
Jak se podniká ve stavebnictví?

Jak získávají stavební firmy nové zakázky, podle čeho si vybírají dodavatele a jak je to s korupcí ve stavebnictví. Nejen na tyto otázky odpovídá nedávno zveřejněný výzkum společnosti CEE Construction, který realizovala ve spolupráci s poradenskou společností KPMG.

Společnost CEE Construction ve spolupráci se auditorskou společností KPMG představila výsledky kvalitativní studie českého stavebnictví, která je součástí projektu Výzkumu potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy – CEEC Research. Již před časem byly prezentovány studie Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvatska a pobaltských republik, tedy Estonska, Litvy a Lotyšska.


Průzkum českého stavebnictví probíhal formou osobních rozhovorů s představiteli 83 stavebních firem a 238 dodavatelských firem podnikajících ve stavebnictví. Respondenti odpovídali na přibližně 30 otázek ze 4 stavebních odvětví s cílem získat aktuální informace o kvalitě podnikatelského prostředí a očekávaného vývoje českého stavebnictví.

Podnikatelské prostředí

Z výzkumu vyplývá, že firmy jako největší překážku svého dalšího růstu považují konkurenci na trhu a až jako druhý největší problém považují státní byrokracii. Tuto informaci lze považovat za pozitivní zprávu, neboť v loňském roce nadměrnou byrokracii, jako překážku k dalšímu rozvoji uvedlo více než polovina dotazovaných. Třetí nejčastěji zmiňovanou překážkou byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, přičemž 52 % společností potvrdila, že tuto překážku řeší zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Dalo by se tedy říci, že stavební firmy se potýkají z drtivé většiny s nástrahami trhu.

Graf 1: Faktory limitující stavební firmy v dalším růstu 
 
Zdroj: CEEC Research, KPMG

Z průzkumu je patrné, že stavební společnosti v první polovině roku ještě netrpěly nedostatkem zakázek a financování projektů jim nedělalo vážnější problémy. Tyto dva faktory zaujaly v žebříčku limitujících faktorů poslední dvě příčky. Je pravděpodobné, že v současné situaci by se zmíněné faktory posunuly směrem nahoru. 

Získávání nových zakázek

Zveřejněný průzkum poskytuje spoustu zajímavých informací o tom, jakým způsobem stavebníci a jejich dodavatelé získávají nové zakázky, do jaké míry se jedná o transparentní proces, jaká je situace v soukromém a veřejném sektoru.

Průzkum dává jednoznačně tušit, že české stavebnictví funguje zejména na základě dlouhodobých vztahů a osobních kontaktů. Celkem 85 % společností uvádí, že informace o nových zakázkách získává díky dlouhodobým kontaktům, 57 % společností uvedlo, že se o nových zakázkách dozví z internetu.

Internet v současnosti používá 100 % oslovených společností, přičemž nejčastěji uváděným způsobem je využití k vlastní prezentaci, případně jako prostředek prodeje a nákupu.

Graf 2: Zdroje informací využívané pro získání nových zakázek
 
Zdroj: CEEC Research, KPMG

Předchozí graf ilustruje, kde jednotlivé firmy čerpají informace o potenciálních zakázkách. Z jakých zdrojů však nakonec ve skutečnosti nové zakázky získávají? Podle předpokladů nejvíce firem považuje za nejefektivnější způsob získávání nové práce dlouhodobé (rámcové) kontrakty, doplněné osobními kontakty. Jako třetí nejdůležitější zdroj nových zakázek firmy uvádí přímou poptávku ze strany zákazníka. Na druhou stranu pouze 17 % společností považuje za klíčový zdroj získání nových zakázek výběrová řízení/tendry.

Graf 3: Klíčové zdroje pro získávání zakázek

 
Zdroj: CEEC Research, KPMG

Kritéria stavebních firem při výběru dodavatelů

Autoři průzkumu se zástupců stavebních firem také dotazovali, na základě jakých parametrů se rozhodují s kterou z dodavatelských společností naváží obchodní spolupráci. Jak je patrné z následujícího grafu za rozhodující v tomto směru považují stavební firmy zkušenosti dodavatele (60 %) a reference (56 %). Cena poskytované služby se umístila, pro někoho možná překvapivě, až na čtvrtém místě.

Graf 4: Podle čeho si stavební firmy vybírají dodavatele
 
Zdroj: CEEC Research, KPMG

Korupce při získávání zakázek

Korupce při zadávání a získávání zakázek je však obecně označován jako jeden z velkých problémů českého stavebnictví. Jak to vidí samotné firmy oslovené autory průzkumu CEEC Research?

Výsledky výzkumu bohužel předpoklad ani v nejmenším nevyvrátily. Na otázku Setkala se Vaše firma v rámci výběrového řízení s žádostí o úplatek? bezmála celá jedna třetina stavebních firem (30 %) sdělila, že se s přímou žádostí o úplatek setkala. Se žádostí o úplatek se nesetkalo celkem 58 % firem a zbývajících 12 % dotázaných zástupců stavebních firem ponechala otázku bez odpovědi. 

U dodavatelských společností je situace o něco lepší, nicméně i zde 17 % firem odpovědělo, že dostalo žádost o úplatek, v 69 % případů byla odpověď „Ne“ a 14 % firem se k této otázce nevyjádřila. 

Transparentnost výběrových řízení

Dalším kritizovaným bodem ze strany firem podnikajících ve stavebnictví je samotná transparentnost výběrových řízení. Zde byli představitelé firem požádáni, aby ohodnotili ohodnotili transparentnost tendrů/výběrových řízení, kterých se jejich firma účastnila, na stupnici 1 - 10, kde 10 znamená maximální transparentnost. Z výsledků vyplývá, že stavební firmy hodnotí v průměru transparentnost tendrů jako velmi mírně nadprůměrnou - 5,2 bodů (dodavatelé 5,6 bodů).

V rámci průzkumu se autoři také blíže zaměřili na státní zakázky, resp. výběrová řízení na zakázky financované z veřejných financí. Zde je situace bohužel ještě o stupeň horší. Transparentnost těchto tendrů ohodnotily stavební firmy jako průměrnou, tedy pěti body z deseti možných.

Očekávání dalšího vývoje stavebnictví

V rámci průzkumu se stavební a dodavatelské společnosti také vyjadřovaly své odhady budoucího vývoje v letech 2009 - 2010. Rozhovory však probíhaly převážně v první polovině roku 2008, tedy v době, kdy ještě nebyl znám rozsah finanční krize a její odraz v reálné ekonomice, potažmo stavebnictví. V průzkumu se 69 % stavebních společností vyjádřilo, že v tomto období očekává růst, na straně dodavatelů bylo toto číslo ještě vyšší - 83 % (červeně je označen očekávaný pokles).

Graf 5: Očekávání stavebních společností pro období 2009-10

Zdroj: CEEC Research, KPMG

Zda by nyní stavební společnosti odpovídaly stejně, je otázka, na jejíž odpověď si budeme muset počkat do konce tohoto, resp. začátku příštího roku. Zájemci o bližší informace vyplývající z průzkumu společnosti CEE Construction a KPMG si mohou jednotlivé studie stáhnout na webových stránkách: www.ceeconstruction.eu.

Anketa

Jak se podniká ve stavebnictví? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (365)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (59)
 Celkem hlasovalo 523 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »