Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Kupujete byt? Kupujete i své sousedy!

Kupujete byt? Kupujete i své sousedy!

Paní Slepičková asi nikdy nepochopí, že dříve existovala parta penzistů, kteří práci výboru společenství obětovali svůj volný čas, a vše fungovalo. Ono i získání zákonem požadovaných znalostí něco stojí, podobně jako pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních orgánů.

Jinými slovy vlastnictví bytů a s ním spjaté „spoluvlastnictví domu“ není zadarmo a směr legislativního vývoje naznačuje, že náklady dopadající na vlastníky budou v čase narůstat.

Vůbec není nemožné, aby dům, ve kterém jste vybrali svůj vysněný byt, čítal třeba i více než stovku dílčích bytových jednotek. Vnitřně si jako hrdý majitel můžete říci, „můj dům, můj hrad, to co se děje okolo mne přece až tak nezajímá.“ Ano, až do chvíle, kdy se váš nepřizpůsobivý soused rozhodne v podvečerních hodinách stloukat králíkárnu a jeho práce nikdy nekončí, nájemník nad vámi má noční dámské návštěvy a nemůže pochopit, že by neměli v bytě chodit v podpatcích, protože to ruší nejen vás, ale kročejová hlučnost se šíří panelovou konstrukcí do širokého okolí. O dalších nepřizpůsobivých obyvatelích domu, kteří s oblibou vymýšlejí ptákoviny a rozsypávají strouhanku po chodbách a rozbijí vajíčka ve výtahu, ani nemluvě.

Podívejme se o krok dále, na to, jak je fungování domu zastřešeno. V domě musí existovat někdo, kdo se popere s tím, jak držet krok s legislativními požadavky, například kdo vytvoří nové stanovy, nový domovní řád a zajistí průkaz energetické náročnosti. Také tu jsou pravidelné revize, problémy se zatékáním střechy, výpadky signálu na společné anténě nebo problémy s měřením spotřeby vody a tepla, a míra související podpory ze strany najatého správce se liší.

Každopádně platí, že je-li v domě více než 5 jednotek, vzniká k tomuto účelu společenství vlastníků (označované zažitou zkratkou SVJ) jako právnická osoba, a tato musí v souladu se zákonem a z pověření vlastníků „fungování domu“ a všeho okolo zajistit. 

Výbor SVJ, předseda společenství vlastníků a NOZ

I když doposud všechno celkem fungovalo a vlastníky v těchto společných otázkách zastupoval výbor SVJ (nebo pověřený vlastník), nastoupil nový občanský zákoník (NOZ) a všechno je jinak. Vznikají nové povinnosti, u schvalování stanov musí být přítomen notář, dopady jsou na vnitřní organizaci rozhodování i jednání společenství navenek.

Nově společenství vlastníků jako právnická osoba, na jejíchž bedrech některé z diskutovaných otázek leží, vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. K tomu je nutné hlídat funkční období, zajistit zápis do rejstříku, nezapomenout udělat to nebo ono.

A jsme u „právničiny“, kterou poněkud prostoduchá paní Slepičková, mající nejvíce řečí týkajících se fungování společných záležitostí v domě, jaksi nebere v potaz. Paní Slepičková nemůže pochopit, že výbor, jako jedna forma statutárního orgánu již nově opravdu nemusí mít minimálně tři členy, a to i když Máňa říkala, že to není směroplatný. O něčem takovém, že doposud existovala i druhá forma statutárního orgánu, opírající se o koncept pověřeného vlastníka, a že s novým zákoníkem nastupuje obdobný koncept předsedy společenství vlastníků, se paní Slepičkové ani nezná a k Máně se to na OPBH nedostalo.

Stanovy a další povinnosti, o kterých paní Slepičková nemá ani tušení

Paní Slepičková ještě mlhavě tuší, že k tomu, aby mohlo společenství vlastníků jednotek fungovat v souladu s legislativou, musí mít své stanovy. Už brblala a šířila zděšení, když se s nástupem nového občanského zákoníku musely stanovy narychlo aktualizovat a ona se z opatrnosti na shromáždění zdržela hlasování.

A to ještě paní Slepičková netušila, že to bylo jen provizorní opatření, že do konce roku 2016 musí být stanovy plně přizpůsobeny nové právní úpravě a doručeny příslušnému rejstříku – stanovy budou nové a hlasovat se bude znovu. Do všeho vstupuje nejistota související s různým právním výkladem.

Jsou například zakázána ujednání „porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti,“ ale je pravděpodobné, že ani tvůrci zákona nemají úplně jasno a jsou položeny dobré základy pro široku poptávku po službách právníků.

Statutární orgán společenství vlastníků to prostě nemá jednoduché a lidé, kteří se nechali zvolit a převzali odpovědnost, možná často možná ani netuší, na co všechno by měli myslet. Je nutné naplnit zákonné povinnosti, jako je výkon správy domu, vedení dokumentace týkající se jednání shromáždění – tedy pozvánek, podkladů, zápisů, usnesení, dokumentaci výsledků hlasování, voleb apod. S tím souvisí i nutnost hlídat počet hlasů pro usnášeníschopnost, zajistit vedení účetnictví, podat daňové přiznání, a tam či onde se podepsat.

Škody způsobené členy statutárního orgánu

A už jsme u škod způsobených členy výboru SVJ a jejich odpovědností. Citujme, co říká zákon (NOZ, § 159): „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Z praktického hlediska připomeňme, že škoda vznikne snadno. Člen výboru měl a mohl vědět, že byt vlastníka, který má vůči společenství vlastníků dluhy, je zatížen exekucí. Mohlo být totiž zajištěno sledování zápisu jednotek vlastníků na katastru, kde lze zjistit, že na neplatiče byl podán návrh na exekuci. Pak mohly být činěny kroky k tomu, aby pohledávka mohla být vůbec vymožena. A když takové povinnosti výbor učiní zadost, může se dočkat toho, že je některý z členů výboru exekuovaným vlastníkem napaden, že si dovoluje „do toho vrtat, je to moje věc“.

Co k té zodpovědnosti členů statutárního orgánu dodat? Kdo se do statutárního orgánu nechá uvrtat, nebo tuto funkci považuje jako nutnost pro fungování „spoluvlastněného“ domu, měl by si být vědom, že musí vykonávat svou funkci odpovědně a svědomitě.

Ponechme stranou právní výklady toho, o co vlastně jde (nutnost jednat informovaně a v obhajitelném zájmu právnické osoby?), ale ptejme se, kdo vlastně může potřebné znalosti mít. Psáno mezi řádky, řádný hospodář by měl rozpoznat, které činnosti již není schopen vykonávat a které potřebné znalosti nemá.

Organizačně vše možná směřuje k tomu, že hlavní činností výboru bude organizování statutárních činností společenství (stanovy, volby, vnitřní předpisy, kontakt s vlastníky) a kontrolní činnost. Povinnosti pak budou „převáděny“ či outsoursovány na správce nebo i další osoby. A kvalitní služba něco stojí a využití těchto služeb budou spolufinancovat jednotliví vlastníci bytových jednotek. Jednotlivá společenství si organizují činnosti podle svého a vlastně neexistuje univerzální nebo ideální postup.

Shrnutí na závěr

Jako vlastníci bytu v bytovém domě o více než pěti jednotkách byste měli vědět, že existuje něco jako společenství vlastníků. Je to právnická osoba, kterou zastupuje statutární orgán, tímto může být výbor, sestávající z osob volených na shromáždění vlastníků.  Alternativně může být statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

Čtěte Stanovy, podle nichž vaše společenství funguje, sledujte úpravy znění stanov, a nezapomeňte na ustanovení nového občanského zákoníku (NOZ). Z pohledu ekonomického také nezapomeňte, že všechno něco stojí, a to jak fungování statutárního orgánu, tak služby správce, který mnoho činností v rámci péče dobrého hospodáře o dům přebírá. Spolufinancovat musíte i naplnění z legislativy vyplývajících povinností – třeba průkazů energetické náročnosti.   

Anketa

Bydlíte v ...

Rodinném domě (305)
 
Bytě (318)
 
(22)
 Celkem hlasovalo 645 čtenářů

Kupujete byt? Kupujete i své sousedy! >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 3 komentáře)

Re: Pěkná polopravda ja | 05.05.2015 14:38
Pěkná polopravda Pavel | 03.05.2015 15:14
kl | 30.04.2015 08:30

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (367)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 526 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »