Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Lze pronajímat byt pořízený z úvěru ze stavebního spoření?

Autor: Luboš Svačina | 12.01.2010 00:00 | Kategorie: Stavební spoření | 1 komentář
Lze pronajímat byt pořízený z úvěru ze stavebního spoření?

Jak se staví stavební spořitelny k financování bytu, který bude majitel dále pronajímat? V minulém týdnu byl na serveru iDnes.cz publikován článek "Finanční poradce klidně poradí špatně, popsala svůj příběh čtenářka iDNES.cz“, který otevřel velice ožehavé téma. Jak to tedy je?

Případ čtenářky iDnes.cz by se dal shrnout takto: Klientka prostřednictvím makléřské společnosti Hyposervis zažádala o úvěr ze stavebního spoření na koupi bytu do osobního vlastnictví. Nicméně s prodávajícím se domluvili, že on jí byt prodá pouze v případě, že bude moci v bytě dočasně bydlet (po dobu 2,5 roku) v pronájmu. Tato dohoda byla ukotvena také v kupní smlouvě. Modrá pyramida však rozhodla, že klientce úvěr poskytne pouze pod podmínkou zkrácení doby pronájmu na 1 rok. Na to žadatelka nepřistoupila a tak jí Modrá pyramida úvěr na poslední chvíli zamítla.

Modrá pyramida ve svém zdůvodnění zamítnutí úvěru následně uvedla, že poskytnutí úvěru za původních podmínek by bylo v rozporu ze zákonem. Klientka si prostřednictvím iDnes stěžovala, že ji makléřka z důvodu neznalosti neupozornila, že tento typ koupě nelze z úvěru ze stavebního spoření realizovat. Klientka si totiž kvůli žádosti o úvěr musela navýšit cílovou částku, za což zaplatila na poplatcích cca 10 000 Kč.

Opravdu však nelze stavebním spořením financovat koupi nemovitosti, která bude dále sloužit k pronájmu (byť třeba jen dočasně)?

Zákon pronájem nepovoluje ani nezakazuje

Metodická pravidla k poskytování úvěrů jak Modré pyramidy, tak ostatních stavebních spořitelen, odkazují na znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Ten k účelu financování koupě říká:

Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. (§ 5, odst. 3 zákona o stavebním spoření) Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých.

Za bytovou potřebu je podle (§ 6, odst. 1, písm.c) zákona o stavebním spoření považována koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu.


Historicky hlavní role stavebního spoření spočívala v usnadnění přístupu obyvatel k úvěrům na bydlení a i v tomto kontextu je napsán také zákon o stavebním spoření. Je pravda, z duchu zákona spíše vyplývá, že úvěr ze stavebního spoření by měl být využit k řešení vlastních (i když slovo svých nebo vlastních v zákoně uvedeno není) bytových potřeb, nikoliv k podnikání a tedy dalšímu pronájmu nemovitosti. Na druhou stranu však zákon financování koupě nemovitosti, kde účelem může být další pronájem, vysloveně nezakazuje. Mezi povolenými účely je například koupě bytového domu, jenž bude těžko novému majiteli sloužit pouze k vlastnímu bydlení.

Jak si zákon vykládají jednotlivé stavební spořitelny?

Výklad zákona je věcí samotných poskytovatelů – stavebních spořitelen. „Za úvěr, respektive jeho účelovost v prvé instanci odpovídá stavební spořitelna, která pak musí v případě kontroly z MFČR prokázat poskytnutí v souladu se zákonem. Tedy výklad účelovosti v souladu s právními předpisy je primárně na stavební spořitelně,“ uvádí Jiří Šedivý z Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS). 

Z průzkumu mezi stavebními spořitelnami je však patrné, že ani mezi stavebními spořitelnami neexistuje jednotný názor v oblasti účelovosti stavebního spoření. Stavební spořitelny jsme obeslali s dotazem, zda by v uvedeném případě poskytly financování či nikoliv. Případně zda by podmiňovaly poskytnutí nějakými dalšími požadavky. Modrá pyramida totiž po klientce požadovala snížení smluvené doby pronájmu ze 2,5 let na jeden rok.

"Stavební spořitelna nese plnou zodpovědnost za to, zda překlenovací úvěr poskytne či nikoliv. Musí pečlivě zvážit, zda je vše v souladu s podmínkami danými zákonem a dalšími právními předpisy, ale nese také veškerá rizika, která z úvěrového vztahu vyplývají. Každou úvěrovou žádost posuzujeme individuálně, s ohledem na všechny souvislosti konkrétního úvěrového případu. V případě popsaném na iDnes.cz jsme se po pečlivém zvážení rozhodli úvěr neposkytnout," komentuje zamítavé stanovisko Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny.

Rostislav Trávníček, tiskový mluvčí Českomoravské stavební spořitelny uvedl: „ČMSS vychází v praxi ze znění zákona o stavebním spoření, podle nějž překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření může spořitelna poskytnout a následně klient použít pouze na financování bytových potřeb.“ 
  
„Podklady ke každé žádosti o úvěr jsou posuzovány individuálně, pokud je z podkladů zřejmé, že nemovitost bude sloužit k pronájmu, pak úvěr nebude poskytnut,“ říká Helena Dušková z Wüstenrot stavební spořitelny.

Českomoravská stavební spořitelna se vyjádřila k případu nepříliš jednoznačně, ale podobně jako stavební spořitelna Wüstenrot by úvěr nejspíše neposkytla. Naopak úplně odlišný a zcela čitelný postoj k účelovosti úvěrů stavebního spoření má Raiffeisen stavební spořitelna.

Raiffeisen stavební spořitelna by k účelu "koupě bytové jednotky" úvěr ze stavebního spoření poskytla bez dodatečných podmínek (zkrácení doby pronájmu apod.), byť by byla bytová jednotka v pronájmu,“ uvedla Eva Malecká, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

„Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření umožňuje koupi i bytových domů (§ 6 ost.c), kde lze předpokládat pronájem většiny bytových jednotek. Koupě nemovitosti, která bude v pronájmu, není tedy dle výkladu RSTS v rozporu se zákonem. Zákon rovněž stavebním spořitelnám neukládá žádné další povinnosti s ohledem na pořízení bytové potřeby ve smyslu hlídání využitelnosti předmětné nemovitosti. Pokud tedy klient doloží nabytí nemovitosti např. výpisem z katastru nemovitosti, nemá vůči RSTS z pohledu účelu úvěru dalších povinností,“ vysvětluje Eva Malecká.

Stavební spořitelna České spořitelny rovněž nevidí žádné překážky v dočasném pronájmu a úvěr by s velkou pravděpodobností poskytla. „Účel úvěru ve jmenovaném článku není v rozporu se zákonem o stavebním spoření. Koupi nemovitosti uváděnou v uvedeném článku lze dle SSČS financovat prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření,“ říká Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny a dodává: „Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) by klientce – žadatelce o půjčku úvěr poskytla za podmínek standardních pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.“

V článku byla hypoteční makléřka obviněna z neznalosti podmínek poskytování úvěrů ze stavebního spoření, ale jak je patrné, tak ani stavební spořitelny v tom nemají tak úplně jasno.

Mezi spořitelnami musíte vybírat

„Pro účelovost úvěru existují v jednotlivých stavebních spořitelnách interní směrnice, které se liší dle konkrétní společnosti. Má zkušenost je taková, že ve stavebních spořitelnách procházejí i úvěry, které jednoznačně neslouží k "realizaci bytových potřeb účastníka a osob blízkých", jak je chápe selský rozum. Přesto ale odpovídají liteře zákona. Pracovník Modré pyramidy se v tomto případě držel smyslu zákona nezvykle pevně. Nejistota procesů v Modré pyramidě je poměrně známá a je daní za relativně nízké ceny úvěrů,“ popisuje svou zkušenost Vít Kalvoda, ředitel TANK s.r.o.

Stavební spořitelny úvěry zpravidla poskytují, aniž by podrobně zjišťovaly, k jakému účelu bude kupovaná nemovitost sloužit a zda ji majitel bude následně pronajímat. Háček v tomto případě byl však v tom, že klientka, resp. člověk, od kterého nemovitost kupovala, chtěl mít v kupní smlouvě ukotvenu dohodu o dočasném pronájmu.

Pokud by to ve smlouvě nebylo uvedeno, všechny stavební spořitelny, bez rozdílu, by financování s velkou pravděpodobností poskytly. Nicméně Modrá pyramida se začala obávat toho, že by v případě kontroly Ministerstva nebyla schopna účelovost, podle svého chápání zákona, obhájit. A proto také navrhovala klientce zkrácení doby pronájmu. 

„Účel úvěru - bytová potřeba - byl naplněn a podle mého mínění nebránilo nic jeho schválení, nicméně je výsostným právem jakékoli banky úvěr neposkytnout, pokud tento druh obchodu stavební spořitelně nechce, nebo konkrétně shora uvedený případ nechtěla poskytnout, je korektní to říci na začátku a nezaplétat poradce a klienta do spirály navyšování cílových částek,“ uvedl k případu Jan Kruntorád, generální ředitel společnosti GEPARD Finance, která se zabývá zprostředkováním hypoték a úvěrů ze stavebního spoření.

"Naše zkušenost je, že stavební spořitelny jsou ve svých výkladech a metodikách spíše konzervativní. Já osobně bych pořízení výnosové nemovitosti stavebním spořením nefinancoval. Zkušenost se zamítnutím úvěru ze stavebního spoření na výnosovou nemovitost však nemáme," Jan Urban, ředitel makléřské společnosti Simply Group.

Pro úplnost k celému případu stojí za to dodat, že klientka nakonec v požadovaném termínu byt koupila. Hypoteční makléřka jí zajistila financování u UniCredit Bank. Modrá pyramida klientce rovněž vyšla vstříc a poplatek za navýšení cílové částky jí za přispění iDnes vrátila.

Stavební spořitelny, dohodněte se

Určitě by nebylo od věci, kdyby si stavební spořitelny mezi sebou a následně s Ceskou národní bankou nebo Ministerstvem domluvily, co lze úvěrem ze stavebního spoření financovat a co ne. Za výše uvedených podmínek zprostředkovatelé, radši než riskovat svou pověst, klienta odvedou do hypoteční banky, kde by s profinancováním uvedené koupě neměl být problém. A stavební spořitelny tak zbytečně přicházejí o potenciální klienty, po kterých hypoteční banky s radostí sáhnou.

Anketa

Využil/a byste služeb hypotečního makléře?

Ano (12)
 
Ne (9)
 
Nevím (0)
 Celkem hlasovalo 21 čtenářů

Lze pronajímat byt pořízený z úvěru ze stavebního spoření? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

úroveň článků na iDnes... pozorný čtenář | 12.01.2010 15:20

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 24.10.2016 00:01 Stavební spořitelny se přetahují o klienty. Novou zbraní je refinancování

Úvěrům se stále nepřestává dařit a vědí to i stavební spořitelny. Proto vytahují nová esa z rukávů, aby získaly další úvěrové klienty. Potenciál vidí nyní v refinancování úvěrů od jiných stavebních spořitelen. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 13.09.2016 00:00 Zastaralý bytový fond nahrává stavebním spořitelnám

Bytový fond v České republice je poměrně zastaralý. Není proto divu, že investice směřují právě převážně do jeho obnovy. Téměř polovina poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření byla vloni použita na modernizace a údržby bytů a domů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.09.2016 00:00 Nové bydlení s půjčkou od stavební spořitelny

Potřebujete půjčit na nové bydlení nebo postavit dům? Se zástavou nemovitosti vám půjčí nejen banky, ale i stavební spořitelny. Jsou úvěry na nové bydlení výhodnější u stavebních spořitelen? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.08.2016 00:00 Stavební spořitelny lákají na úvěry bez zajištění

Klienti stavebních spořitelen letos uzavírají více smluv než v loňském roce, na druhou stranu ale zpomaluje tempo úvěrování. Stavební spořitelny proto hledají způsoby, jak klienty na úvěry nalákat, úvěry zlevňují. Neváhají ani hledat další způsoby, jak klientovi nabídnout ještě výhodnější podmínky. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 25.08.2016 13:05

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

03.10.2016 13:32 Poradci Stavební spořitelny České spořitelny míří do terénu

Nová služba ČS Plus Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) chce nabídnout klientům finanční i nefinanční produkty spojené s bydlením v terénu. SSČS hodlá do konce roku 2018 spolupracovat s 250 poradci. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.06.2016 11:39 ČMSS nabízí zajištěné meziúvěry od 1,9 %

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zlevnila meziúvěry zajištěné nemovitostí podle typu a výše meziúvěru až o 0,4 procentního bodu. Úrokové sazby zajištěných úvěrů lze tedy získat již od 1,9 %. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (361)
 
Spíše ano. (51)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 517 čtenářů

Nejčtenější články z Stavební spoření za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »