Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Máte v domě olověné rozvody vody? Stát vám pomůže s jejich výměnou

Autor: Luboš Svačina | 27.11.2009 00:00 | Kategorie: Státní podpora | 0 komentářů
Máte v domě olověné rozvody vody? Stát vám pomůže s jejich výměnou

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznámilo, že i v roce 2010 bude pokračovat program podpor oprav domovních olověných rozvodů vody. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci odstartovala 11. 11. 2009 a končí dnem 1. února 2010, přičemž dotace z tohoto programu musí být vyčerpána do konce roku 2010.

Ministerstvo spuštěním tohoto programu usiluje o snížení obsahu olova v pitné vodě tak, jak určuje směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Směrnice stanovuje maximální povolené množství olova v litru pitné vody na úrovni 10 mg. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu  2013, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.

Kdo může o dotaci žádat?

Žádat o dotaci může vlastník nebo spoluvlastník/ci bytu či domu s olověnými rozvody vody. Žádat mohou samozřejmě také celá společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše do částky 10 000 Kč na jeden byt v domě, přičemž platí, že výše státní dotace nesmí přesáhnout skutečné náklady na realizaci celé akce.

Žadatelé, kteří již čerpají nebo v posledních letech čerpali z některých veřejných dotačních programů (např. Zelená úsporám) musí počítat s tím, že maximální limit všech poskytnutých dotací v posledních letech může činit maximálně ekvivalent 200 000 eur. 

Na co lze dotaci využít?

Opravou se rozumí pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti.

Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

Jaké jsou podmínky poskytnutí dotace?

Žadatel musí Ministerstvu předložit kompletně vyplněnou a podepsanou žádost včetně předem daných dokumentů vztahující se k plánované opravě viz. „Co musí žádost obsahovat?“.  Součástí žádosti je mimo jiné technické řešení rekonstrukce rozvodů, které zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.


V případě, že by žadatel provedl rekonstrukci v rozporu s předloženou a schválenou dokumentací má Ministerstvo nárok na pozastavení vyplacení dotace případně jejího navrácení.  

Důležitou podmínkou, která v některých případech může znamenat nepřekonatelný kámen úrazu je fakt, že žadatel se zavazuje provést kompletní výměnu všech olověných rozvodů v celém domě. Splnění této podmínky může být v řadě případů, kdy spoluvlastníci spolu nekomunikují, nepřekonatelný problém. Ne všichni obyvatelé totiž musí s připravovanou akcí souhlasit.

Do kdy musí být dotace vyčerpána?

Zájemci o dotaci, kteří podají žádost do 1.února 2010 platí, že prostředky z dotace státního rozpočtu musí být vyčerpána ještě v roce 2010, ale akce může být dokončena až v následujícím roce.


Termín do kdy musí být celá akce zrealizována uvádí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu je příjemce dotace povinnen doručit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle dané vyhlášky. (Vyhláška č. 560/2006 Sb.,).

Jaké mohou být sankce za nedodržení podmínek?

Oprávněnost a způsob využití dotace může Ministerstvo kontrolovat kdykoliv ode dne podání žádosti. V případě, že zjistí nedostatky při realizaci akce může žadateli uložit sankce nebo zadržení vyplacení dotace.

Co je potřeba doložit k žádosti o dotaci?

Žádost podává zájemce o dotaci na podatelně Ministerstva. K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr, který musí obsahovat následující výčet dokumentů.

a)      výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;

b)      u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku; tato podmínka neplatí pro obce

c)      čestné prohlášení žadatele o dotaci, že v domě jsou olověné rozvody vody a souhlas s kontrolou místního šetření se strany Ministerstva pro místní rozvoj během prováděné realizace oprav

d)      technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:

        - rozsah a technologický postup oprav;

        - předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace    podle tohoto podprogramu;

e)      prohlášení žadatele o bezdlužnosti

f)       čestné prohlášení žadatele o tom, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ za období tří let nepřesáhl částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.  

Zdroj: Materiály Ministerstva pro místní rozvoj ČR, formulář je ke stžení na webových stránkách webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doplňující náležitosti žádosti o dotaci:

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registrační list akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem podprogramu doplňující náležitosti žádosti, a to:

1.      smlouvu o dílo se zhotovitelem akce;

2.      prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, potřebných na financování opravy;

3.      aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo).

Bližší informace k podpoře oprav olovněných rozvodů získáte na Ministerstvu pro místní rozvoj, kontaktní osobou je Marcela Frantíková, framar@mmr.cz, tel. 224861517

 

Máte v domě olověné rozvody vody? Stát vám pomůže s jejich výměnou >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Státní podpora

Jana Zámečníková | 03.08.2016 00:00 Obchodu s chudobou má zabránit omezení počtu nájemníků v bytě

Vláda schválila návrhy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) na zlepšení situace sociálně vyloučených lidí žijících v ghettech a jejich okolí. Návrh by měl zabránit rostoucím dluhům nájemníků, ale počítá také s omezením počtu nájemníků v bytech. Vyřeší restrikce tíživou situaci sociálně vyloučených lidí? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 03.08.2016 17:33
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 29.04.2016 00:00 Mladí na hypotéky nestačí, pomáhají rodiče i stát

Začátky jsou těžké a stejné je to i u hypotečních úvěrů. Pro získání nejvýhodnějších úrokových sazeb je potřeba disponovat alespoň minimální finanční hotovostí, kterou mladí často nemají. Pomoc pak hledají především u rodičů. V pozadí nechce zůstat ani stát, který sice v posledních letech na mladé trochu zanevřel, ale nyní se to snaží napravit. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 03.05.2016 07:52

Petr Zámečník | 11.04.2016 00:00 Vlastní bydlení za státní peníze? Mladí mají šanci

Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) nabízí nejednu státní podporu. Mladí do 36 let dosáhnou hned na dvě. Mohou si s levným úvěrem od státu vlastní bydlení pořídit, a s dalším ho levně opravit. Za jakých podmínek? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 15.03.2016 00:00 Mladí se dočkají nové podpory bydlení

Mladé rodiny s dětmi dostanou příležitost zlepšit svou bytovou situaci. Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj, který zpřístupní bydlení osobám mladším 36 let pečujících o dítě do šesti let. Za jakých podmínek mohou mladí nízkoúročený úvěr do výše až 600 tisc korun získat? Nejsou tyto půjčky v době nízkých úrokových sazeb zbytečné? Komu mohou pomoci nejvíce? Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 15.03.2016 09:58

Jana Zámečníková | 18.02.2016 00:00 Pražským bytovkám se otvírají nové možnosti

Pražské bytové domy se dočkaly kontinuální výzvy nejen na zateplení a výměnu kotle. Vlastníci bytovek v Praze budou mít možnost od 15. března 2016 až do konce roku 2021 zažádat o dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dveře se bytovým domům otevřou s 250 miliony korun, další prostředky pak budou přibývat s prodejem emisních povolenek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Státní podpora

19.10.2016 14:24 Stát začne od listopadu přispívat na stěhování za prací

Od 1. listopadu začnou úřady práce vyplácet příspěvek na stěhování za prací. Nová paušální dávka ve výši 50 tisíc korun bude poskytována lidem, kteří se přestěhují za prací alespoň o padesát kilometrů od původního bydliště. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

29.03.2016 14:07 NKÚ: Dotované byty jsou pronajímány i lidem bez znevýhodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil devět náhodně vybraných projektů státem dotovaných bytů. Zjistil, že byly pronajímány i lidem bez zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj uživatele bytů nekontroluje. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.03.2016 14:17 Mladé rodiny budou moci žádat o půjčku na bydlení až do 600 tisíc korun

Vláda dnes schválila možnost čerpání půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do 6 let. Půjčky bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a program pro čerpání bude vyhlášen nařízením vlády. Celkové výdaje budou pro tento rok přibližně 100 milionů korun.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

03.12.2015 13:43 Obnovitelné zdroje budou příští rok bez podpory

Energetický regulační úřad (ERÚ) před dvěma týdny rozhodl, že většině obnovitelných zdrojů v ČR nebude pro příští rok vyplacena podpora. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2015 13:24 MMR dá na obnovu památek tři miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotace na obnovu památek. Do dotačního programu, ve kterém jsou připraveny tři miliardy korun, se mohou zájemci přihlásit od 30. listopadu do 31. března. Peníze půjdou na památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO nebo na seznam nominované . Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (340)
 
Spíše ano. (48)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 491 čtenářů