Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Mostecké byty jsou lepší než pražské

Autor: Jan Valenta | 03.06.2008 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 8 komentářů
Mostecké byty jsou lepší než pražské

Chcete investovat do koupi bytu s cílem jeho dalšího pronájmu? Pak se vyhněte Praze. „Lukrativní“ pražské byty zas až tak výhodné nejsou. Jak správně posoudit, zda investice dobrá či nikoli?

Posouzení výnosnosti investic

K posouzení výhodnosti jednotlivých investic existuje mnoho postupů. U cenných papírů a dalších finančních instrumentů se pro názornost uvádí předpokládaná roční výnosnost závislá na růstu jejich tržních cen a jednotlivých plateb z nich plynoucích (dividenda, kuponová platba).  Investor většinou diverzifikuje[1] své finanční prostředky do několika akciových a dluhopisových titulů, čímž tvoří investiční portfolio. Takovéto portfolio má nižší riziko, a zároveň vyšší výnos než samostatné jednotlivé akcie. Běžný výnos u dluhopisového portfolia se pohybuje kolem 5 %, u akciového až kolem 10 % (samozřejmě existují extrémní případy, kdy jsou výnosy ale i rizika mnohem vyšší).

U přímých investic do nemovitostí si musíme výnosnost vypočítat sami. U investic je však častěji využíván termín rentabilita. Její výše se u nemovitostí odvíjí od výše nájmu, který pravidelně platí nájemníci využívající naše prostory ať už k bydlení či podnikání. Druhým faktorem ovlivňující rentabilitu je pořizovací cena nemovitosti (většinou kupní). Jinými slovy jde o podíl zisku k vloženému kapitálu.

Zjednodušeně bychom mohli rentabilitu počítat takto:


ČPříj
 - čistý roční příjem z nemovitosti;
PC -
pořizovací cena nemovitosti

Čistý roční příjem z nemovitosti odpovídá sumě ročního nájemného sníženého o náklady na údržbu nemovitosti a daň z příjmu fyzických osob.

Dalším zajímavým ukazatelem je návratnost, která v letech udává, za jak dlouho bude celá investice splacena. Logicky se tedy snažíme o investici s co nejvyšší výnosností, což s sebou přináší i kratší dobu návratnosti. Bohužel oba tyto ukazatele zanedbávají časovou hodnotu peněz, avšak pro náš případ jsou postačující.Zhodnocení
investic do nemovitostí je podobně jako u cenných papírů přímo úměrně ovlivněno změnami tržních cen. V následujícím příkladě tyto změny neuvažuji, protože by se jednalo o pouhé spekulace.

Byty v Praze a na Mostecku aneb Reálný příklad vysoce výnosné investice

Důvodem pro odmítavý postoj k přímým investicím do nemovitostí pro drobného investora bývá vysoká finanční náročnost, což ale nemusí být vždy pravda, jak se pokusím ukázat v následujícím příkladě. I zde platí pravidlo, že kdo bude pilný, bude hledat a využívat příležitosti, ten bude pravděpodobně úspěšný a dosáhne svých cílů. Stačí posuzovat odlišné investiční podmínky v různých částech země či světa a zapojit schopnost tyto rozdílnosti využít v náš prospěch.

Vezměme si příklad bytů v Praze a na Mostecku. Odlišné ceny nemovitostí, odlišná kvalita života, odlišná nabídka a poptávka, všechny tyto činitele determinují rentabilitu investice. Na první pohled se může zdát, že koupit nemovitost v Praze je díky vyššímu nájemnému mnohem výhodnější. Následující tabulka dokládá, jak je to ve skutečnosti.

Byt v panelovém domě v Mostě,  3+1, 70m 2

Byt v pan. domě 3+1 v Praze Kobylisech, 3+1, 70m 2

pořizovací cena

380 000 Kč

pořizovací cena

2 970 000 Kč

měsíční nájemné

5 600 Kč

měsíční nájemné

15 000 Kč

roční nájemné

67 200 Kč

roční nájemné

180 000 Kč

náklady na údržbu nemovitosti

10 000 Kč

náklady na údržbu nemovitosti

10 000 Kč

daň z příjmu 15%

7 056 Kč

daň z příjmu z nájmu 15%

18 900 Kč

čistý příjem z nemovitosti

50 144 Kč

čistý příjem z nemovitosti

151 100 Kč

rentabilita

13,20%

rentabilita

5,09%

návratnost v letech

7,6

návratnost v letech

19,7

Zdroje:
Mostecká data – konzultace s místními podnikateli,
Pražská data: www.remax-czech.cz ; www.maxirealitypraha.cz

Jak je patrné, rozdíl v nájemném je značný, mostecké činí 37 % toho pražského, nicméně rozdíl tržních cen je ještě vyšší. Cena bytu v Mostě odpovídá pouhým 13 % ceny v Praze. Tato skutečnost značně favorizuje mosteckou investici. Náklady na údržbu obdobných bytů v různých částech země se nemohou diametrálně odlišovat, proto jsem odhadl a započítal shodnou částku.

Z tabulky vidíme, že mnohem lepší investiční příležitost skýtá Mostecko. Nesrovnatelně nižší cena tamějších nemovitostí umožňuje při investici shodné finančního obnosu jako v Praze nakoupit 7,8 bytů s ročním čistým příjmem přibližně 370 000 Kč. Rentabilita investice předstihuje i většinu akciových portfolií. Navíc není výjimkou získat z podobných investic na Mostecku výnos i kolem 20 %.

Lze namítnout, že v Praze není nouze o nájemníky, avšak to samé platí i pro Mostecko. V oblasti působí několik velmi významných zaměstnavatelů (Unipetrol, Česká rafinérská, Mostecká uhelná), kteří nadprůměrným platovým ohodnocením udržují i přes horší životní podmínky vysokou koncentraci obyvatel v regionu.

Nájemníky lze tedy nalézt relativně snadno. Nedůvěra v daný region také částečně pramení z početného romského etnika. Dle minulých zkušeností, lze očekávat, že romští nájemníci mohou být problémovější skupinou, nicméně vše závisí na jednotlivých lidech, není vhodné a správné paušalizovat.

Navíc riziko neplacení nájmu můžeme eliminovat uzavíráním nájemním smluv na dobu určitou (například smlouva na jeden měsíc s požadavkem platit nájemné dopředu vždy k 25. v aktuálním měsíci). Pokud nájemník plní vše, jak má, smlouva je mu automaticky prodloužena o další měsíc, pokud ne, je možné dotyčného okamžitě legálně vystěhovat, protože jednoduše nemá platnou nájemní smlouvu. Tímto krokem se odstraňuje komplikace vypovězení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. S prodlužováním smluv nevznikají žádné dodatečné náklady, jelikož veškerá pravidla obnovovací klauzule jsou ve smlouvě zakomponována.

Překvapivě nízké ceny bytů na Mostecku jsou ovlivněny především dlouhodobým historickým vývojem, kdy byly byty z důvodu horšího životního prostředí velmi podhodnocovány.  Aktuální roční růst cen se pohybuje mezi 10 - 15 %, což už samo o sobě působí velmi atraktivně. Předpovědi budoucího vývoje signalizují, že ceny bytů v dohledné době i nadále porostou.

Tlakem na růst cen je také nebývalý zájem zejména pražských investorů, kteří skupují nemovitosti za účelem přestěhování pražských nájemníků z regulovaných bytů do této lokality. Tito investoři pražským nájemníkům nabízí nižší nájem i případnou finanční prémii, čímž se snaží o jejich dobrovolné vystěhování z regulovaných bytů s cílem zbavit se břemene regulace nájemného.

Pokud bude člověk šikovný, zcela jistě dokáže nalézt dobré příležitosti. Podobná situace na trhu nemovitostí panuje i na Chomutovsku a Teplicku a jsem si jistý, že obdobných oblastí je po celé České republice mnohem více.

Nespornou předností tohoto druhu investic je možnost vypůjčení si peněz od banky formou hypotečního či jiného úvěru. Zkuste si banku požádat o úvěr na investici do kapitálových trhů. Jsem si zcela jist, že nepochodíte. Půjčíme-li si raději peníze na nemovitost, do které investujeme minimum našich vlastních zdrojů, díky pákovému efektu[2] značně zvýšíme výnosnost.[1] Diverzifikace rizika = rozložení rizika (nákup akcií s vysokým výnosem i rizikem současně s nákupem akcií s nízkým výnosem i rizikem, podmínkou kvalitní diverzifikace je neexistence vzájemného vztahu, tzv. korelace).

[2] Pákový efekt – zapojením cizího kapitálu do investice se zvýší výnosnost kapitálu vlastního. Př. investice 1000 Kč z vlastních zdrojů ročně vynáší 50 Kč = výnosnost 5%. V případě, že si 800 Kč na investici půjčíme a z vlastních zdrojů investujeme pouze 200 Kč, tak je díky pákovému efektu výnosnost mnohem vyšší 50 Kč/200 Kč = 25%. Jedná se zjednodušení, protože správně bychom měli od výnosu 50 Kč odečíst náklady na cizí kapitál (úrok), což by sice snížilo výnosnost, nicméně přesto by zůstala vyšší než při použití pouze vlastního kapitálu.

Anketa

Investujete do nájemních bytů?

Ano, v Praze. (5)
 
Ano, mimo Prahu. (15)
 
Ne, ale uvažuji o tom. (11)
 
Ne, a neuvažuji o tom. (5)
 Celkem hlasovalo 36 čtenářů

Mostecké byty jsou lepší než pražské >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 8 komentářů)

afjToKjGCBAfJUoKKe nvyddzgk | 26.08.2010 17:06
RE: RE: RE: Cena bytu - Most anonym | 20.08.2010 17:41
RE: moc logiky tu nevidím.. Honza | 20.01.2009 18:29
moc logiky tu nevidím.. rejpalka | 18.01.2009 00:46
RE: RE: Cena bytu - Most viglib | 21.06.2008 16:32

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (362)
 
Spíše ano. (51)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 518 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »