Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Nás se živelné pohromy netýkají?

24.11.2008 14:04 | Kategorie: Pojištění | Komentáře zakázány komentářů

Žijeme v době paradoxů. Začátkem tohoto roku jsme díky příznivému počasí mohli venku chodit v tričku s krátkým rukávem. Po změně klimatických podmínek se začátkem měsíce března přes naše území přehnala poměrně silná vichřice Emma. Konec měsíce byl ve znamení hustého sněžení. Od začátku října se na západě Čech opakovaně otřásla země silou okolo 3,9 stupně Richterovy stupnice.

Poslední zemětřesení bylo se smutnými následky 2 mrtvých zaznamenáno v sobotu 22.11. na Havířovsku a Karvinsku. Nejen ze statistik je tedy zřejmé, že rozmary počasí a četnost živelných událostí se pomalu ale jistě zvyšují.

„Měli bychom tedy být raději připraveni na vrtkavost počasí i jeho důsledky a snažit se před těmito nevypočitatelnými vlivy chránit a zabezpečit svůj majetek. Nebo alespoň si zajistit, že budeme mít na krytí vzniklých škod dostatek prostředků,“ říká Dr. Alena Bartoňová, jednatelka společnosti GrECo International s.r.o. Zda je v některých případech na vině globální oteplování planety země nebo porucha klimatického systému, těžko vyřešíme, ale pokud nejsme schopni těmto událostem předejít, měli bychom být alespoň připraveni na jejich následky.

Jednou z možností, jak zajistit Vaše klidné spaní i chod firmy s "živly za okny", je živelní pojištění. V dnešní době se již většina firem bez tohoto základního pojištění neobejde a ví moc dobře proč. „Létající“ střechy, rozbitá skla výloh, výpadky elektrického proudu a další nečekané následky mají na kontě vichřice, které postihly Evropu. To, kdy další vichřice nebo větší zemětřesení udeří, ovlivnit nedokážeme, ale předejít vyprázdnění našich peněženek za škody můžeme. Dobré pojištění může v takovýchto mimořádných situacích zachránit fungování celé firmy nebo domácnosti.

Pojištění proti živelním rizikům   by mělo chránit majetek průmyslových podniků, podnikatelů i občanů před poškozením nebo zničením. Hmotný majetek je možné pojistit proti celé řadě různých nebezpečí. Základem je pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku a nárazu nebo zřícení letadla (souhrnně používáme pojem "flexa"). Toto základní živelní pojištění si může klient rozšířit o pojištění dalších rizik: povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal či zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu a námrazy, poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení (souhrnně "sdružený živel"). Podle specifických potřeb klienta lze pojištění ještě individuálně rozšířit i o některá další rizika. Konkrétní vymezení pojišťovaných rizik v návrhu pojistného programu klienta by mělo vycházet z pečlivého posouzení vzniku možných škod pro jednotlivá místa pojištění.

Většina živelních rizik, která jsou výše uvedena, bývá zahrnuta v pojistných podmínkách. Přesto ani při výběru pojistného krytí není opatrnosti nikdy nazbyt a je mnohdy rozumnější obrátit se na makléře, který má situaci nabídky na trhu zmapovanou. Pojišťovací makléř zná také dobře výjimky, na které se pojištění nevztahuje, a které naleznete v kolonce pod názvem „Výluky z pojištění“ nebo „Pojištění se nevztahuje …“, a to buď v pojistných podmínkách, nebo přímo v pojistné smlouvě. V těchto částech pojistných podmínek nebo pojistné smlouvy jsou uvedeny věci nebo události, které konkrétní pojišťovna nepojišťuje, tedy na které se pojistné krytí nevztahuje. V některých případech poskytuje pojišťovna pouze omezené plnění tzv. "limity" plnění. Tato omezení se většinou týkají vybraných živelních nebezpečí, jako je např. záplava, povodeň, tíha sněhu nebo i zemětřesení.

Pozornost je nutné věnovat i výkladu jednotlivých pojmů, který je vždy uveden v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven. Například vichřice se hodnotí podle rychlosti větru, proto silný vítr tedy ještě nemusí znamenat vichřici, i když jste díky němu přišli o střechu nad hlavou. Obdobně je tomu i u pojmu zemětřesení, kterým se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují určitého stupně mezinárodní stupnice MSK. Zde stanovují pojišťovny, od kterého stupně MSK považují škodu za pojistnou událost. Zpravidla bývá uznán nejméně 6. stupeň MSK–64, udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoliv v epicentru).

Pro klasifikaci intenzity zemětřesení se v Evropě užívají nejčastěji dvanáctistupňové  stupnice. V současné době se ale také používá stupnice označovaná MSK-64, která mnohem podrobněji popisuje klasifikaci jednotlivých intenzitních stupňů (MSK je zkratka jmen autorů stupnice Medvěděv/Rusko, Sponheuer/Německo, Kárník/Česká republika). Na rozdíl od magnituda (M), což je veličina, charakterizující jednoznačně velikost každého zemětřesení, se intenzita zemětřesení mění podle toho, kde pozorujeme jeho účinky. Až na výjimky klesá se vzdáleností od epicentra. Intenzitu zemětřesení vyznačujeme na mapě pomocí izoseist. Izoseisty jsou čáry, které ohraničují oblasti, v nichž otřesy přesáhly určitou intenzitu.

I

Nejdůležitější projevy zemětřesení:

1

Zaznamenávají pouze přístroje

2

Pocítí vnímavé osoby, pokud jsou v klidu

3

Slabé kývání zavěšených předmětů

4

Okna, dveře a nádobí drnčí

5

Pociťuje většina lidí, nestabilní předměty se kácí

6

Posunují se i větší předměty, poškození omítek, komínů, trhliny ve zdech

7

Těžká poškození chatrných budov, padání komínů, na svazích trhliny v zemi

8

Poškození i dobrých budov, sesuvy půdy, trhliny v půdě

9

Panika, zřícení chatrných budov

10

Poškození i specielně konstruovaných budov, mostů a cest

11

Nepoužitelné silnice a železnice, zničení potrubí, sesuvy

12

Změní se tvářnost krajiny
Výše uvedená mapka je příkladem pro nejsilnější zemětřesení západočeského seizmického roje z 21. 12. 1985 v 11hod 16 min, pro který bylo určeno ze záznamů seizmických stanic magnitudo M = 4,6 a intenzita určená v epicentru přesáhla hodnotu 7. Na mapě je vyznačeno, jak se intenzita tohoto zemětřesení mění se vzdáleností. Na obrázku jsou tyto oblasti odlišené barevně. Např. v Chebu při tomto zemětřesení intenzita přesáhla hodnotu 6. V Plzni, Praze, Českých Budějovicích i v Ústí nad Labem byla intenzita 4. Takovéto mapy se konstruují na základě vyhodnocení dotazníků vyplněných občany, kteří účinky zemětřesení pocítili.

Poměrně silné zemětřesení se na Chebsku objevilo naposledy koncem října a předtím na přelomu let 1896 a 1987, kdy dosáhlo bezmála 5 stupňů. Slabá zemětřesení, která člověk buď vůbec nepocítí, nebo která se projeví na nestabilních předmětech v domácnosti (skleničky na policích, lustr, hodiny na stole), jsou velmi častá i v seizmicky klidnějších oblastech – např. seizmické roje v západních Čechách mohou vést až k lehkému popraskání zdí, na Ostravsku dochází často k slabým otřesům v souvislosti s důlní činností.

Pro ilustraci uvádíme hodnocení síly zemětřesení:

  • Mikro (méně než 2,0) – mikrozemětřesení, nepocítitelné
  • Velmi malé (2,0 – 2,9) – většinou nepocítitelné, ale zaznamenatelné
  • Malé (3,0 – 3,9) – pocítitelné, nezpůsobující škody
  • Slabé (4,0 – 4,9) – citelné třesení věcí uvnitř domů, drnčivé zvuky, významné škody nepravděpodobné
  • Střední (5,0 – 5,9) – může způsobit velké škody špatně postaveným budovám v malé oblasti, pouze drobné poničení dobře postaveným budovám
  • Silné (6,0 – 6,9) – může ničit do vzdálenosti 100 km
  • Velké (7,0 – 7,9) – může způsobit vážné škody na velkých oblastech
  • Velmi velké (8,0 a výše) – může způsobit škody i ve vzdálenosti stovek kilometrů

Laické vnímání a posuzování míry rizika, v tomto případě živelního, se může v mnoha případech lišit od odborného. Výše uvedené skutečnosti jsou nejen malou sondou do zmíněné problematiky živelních rizik a způsobu hodnocení a pojištění jednoho z nich, ale zároveň i varováním, abychom některá méně častá rizika neopomíjeli.

„Při sjednávání pojištění je opravdu třeba věnovat velkou pozornost zejména jednotlivým pojmům a jejich vysvětlení, výjimkám a případům, kdy je plnění omezené. Neriskujte ani v tomto případě a obraťte se raději na odborného poradce,“ doporučuje Dr. Alena Bartoňová.

Nás se živelné pohromy netýkají? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 23.09.2016 00:00 Chalupářská sezóna končí. Na co si dát pozor

Češi jsou po Švédech v chataření a chalupaření světovými přeborníky. Majitelů letního bydlení je více než 400 tisíc a jejich počet neustále roste. Nejohroženější jsou letní příbytky během podzimního a zimního období, kdy se chataři a chalupáři vracejí do svých primárních rezidencí. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 23.09.2016 03:23

Petr Zámečník | 15.09.2016 00:00 Pojištění domácnosti: Nepodceňujte vloupání

Šetřit na pojištění domácnosti se nevyplácí. Minimální varianty sice pokryjí škody z požáru, vichřice či krupobití, na zloděje ale nestačí. Ve kterém kraji lidé bez pojištění pro případ vloupání riskují nejvíce a kde jsou naopak v relativním bezpečí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 26.07.2016 00:00 Škody v domácnosti Čechy netrápí

Češi jsou nepoučitelní, pojištěné bydlení stále nemá více než čtvrtina Čechů. Slováci jsou na tom o chlup lépe, bez pojištění jich je „jen“ pětina. Nic na tom nemění ani jejich osobní zkušenost s vloupáním či prasklým potrubím. Co nejčastěji Češi podceňují při pojištění bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 22.07.2016 00:00 Žně zlodějů jsou v plném proudu. Nepodceňujte zabezpečení ani pojištění

Lidé si užívají v letních měsících volna u moře či na chalupě, příbytky nechávají bez dozoru a často i nezabezpečené. Zloděje ale na dovolené v této době rozhodně nenajdete. Počet vloupání v létě každoročně přibývá. Jak se co nejvíce vyvarovat nezvané návštěvě? Na co si dát pozor, aby vám pojišťovna případné škody proplatila?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

18.08.2015 14:35 Češi přicházejí ročně o tisíce korun

Téměř třetina Čechů má nějaký druh finančního produktu. Ať už se jedná o půjčku, úvěr, anebo hypotéku, tak zadlužení českých domácností každým rokem roste víc a víc. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.12.2014 15:06 Pojišťovny už se chystají na Vánoce. Počet požárů bývá dvojnásobný

Zvláště o Vánocích a na Silvestra dochází v domácnostech k mnha požárům. I pojišťovny v prosinci a lednu zaznamenávají velký nárůst požárů v domácnostech. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.09.2014 13:53 Životní pojistky nebude možné vybrat před šedesátým rokem

Podle chystané novely zákona o daních z příjmu nebude možné předčasně vybrat úspory z životního pojištění od příštího roku dříve než v šedesáti letech. Rozpočtový výbor sněmovny bude zítra novelu schvalovat. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.06.2014 14:02 Dovolené přicházejí, zloději se radují

V loňském roce bylo evidováno Policií ČR 4 446 případů krádeží bytů a 6 671 rodinných domů, z toho bylo v letních měsících vykradeno 1 225 bytů a 1 559 domů. Kromě dobrého zabezpečení bytu či domu a pojištění nemovitosti a domácnosti, je také nutné myslet na to, že zlodějům napomáhají sociální sítě, na kterých lidé sdílení informace o svých dovolených.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.02.2014 14:31 Češi dělají chyby při nastavení pojistné ochrany majetku

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven se Češi se nejvíce obávají požáru a blesku, pojišťovny paradoxně nejčastěji řeší škody způsobené povodněmi a záplavami. Živelné pohromy ale v poslední době přestaly být pro Čechy neobvyklým jevem. Jenže lidé své pojistky většinou neaktualizují, a tak po pojistné události často přicházejí o peníze s pojistného plnění. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (373)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (61)
 Celkem hlasovalo 535 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »