Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Odkud pocházejí peníze půjčované na hypotékách?

Autor: Radovan Novotný | 07.12.2010 00:00 | Kategorie: Hypotéky | 0 komentářů
Odkud pocházejí peníze půjčované na hypotékách?

Peníze někomu přebývají a někomu chybí. Nezastupitelnou roli ve spojení těch s přebytky, s těmi s nedostatky, zastávají finanční zprostředkovatelé. V oblasti financování bydlení jsou těmito zprostředkovateli hypoteční banky a stavební spořitelny. Jakou přidanou hodnotu finanční zprostředkovatelé poskytují?

Uvažujme člověka, který má k dispozici 500 tisíc korun, které by byl ochoten na rok půjčit. Jak by ale tento jednotlivec s aktuálním přebytkem hledal nějakého zájemce o roční půjčku, který by chtěl půjčit přesně tuto sumu? Jak by se vypořádal s riziky nesplacení?

Na straně druhé na stejnou komplikaci naráží i potenciální dlužník, tedy ekonomický subjekt, kterému se peníze aktuálně nedostávají. Jednotlivec, který si chce půjčit 5 milionů korun na koupi domu asi nebude chtít čelit procesu jednání s mnoha "drobnými" střadateli. Jak by prokazoval svou bonitu?

Takový problém je příležitost pro to, aby na jeviště vstoupil finanční zprostředkovatel. Banka nebo spořitelna dokáže získat fondy od individuálních střadatelů, půjčil je dlužníkovi, a přitom ještě vydělat.

Někomu peníze přebývají, zatímco někomu jinému chybí

V ekonomice vždy existuje někdo, kdo má v aktuální situaci finanční přebytky, a někdo, kdo pociťuje finanční nedostatek. Když má někdo příjmy vyšší, než aktuální suma peněz, které potřebuje pro uspokojování běžných potřeb, vytváří úspory. Úspory mohou být použity k rozšíření stávajícího majetku, ať už majetku reálného nebo finančního.

Ti, kdo mají finanční přebytek, mohou být ochotni své peníze za jistých podmínek půjčit. Úspory jedněch mohou být použity jako půjčka pro druhé. V zájmu toho, kdo v aktuální situaci dosahuje finančního nedostatku, je tento nedostatek překlenout prostřednictvím půjčky, za kterou zaplatí stanovenou cenu (úrok).

Střadatelé a vypůjčovatelé mají vzájemně doplňující se zájmy. Vypůjčovatel potřebuje peníze dnes, chce svůj deficit vhodně profinancovat. Na straně druhé střadatel chce bezpečně uložit své úspory a možnost zapůjčení peněz může být skvělou příležitostí. Střadatel chce optimalizovat likviditu a pohotovost peněžních prostředků pro použití, s možností dosáhnout dobrého zhodnocení.

Role finančních zprostředkovatelů, jako jsou banky nebo stavební spořitelny

Střadatele (ekonomické subjekty s přebytky) a vypůjčovatele (ekonomické subjekty s deficity) spojují dohromady subjekty zastávající roli finančních zprostředkovatelů. Přebytkové subjekty se svými penězi hospodaří obvykle tak, že je přenechají k použití finančním zprostředkovatelům. Odměnou za přenechání peněz k použití je finanční instrument uspokojující retailové potřeby klienta, anebo také odměna v podobě úrokového výnosu.

Podobně může finanční zprostředkovatel spravovat finanční aktiva jiných subjektů, jako jsou firmy nebo jiné organizace. Finanční zprostředkovatel pečující o peníze svých klientů se může snadno stát prostředníkem mezi tím, komu aktuálně finanční zdroje přebývají, a tím, komu zdroje chybí. Mezi finanční zprostředkovatele patří komerční a hypoteční banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry nebo třeba leasingové společnosti.

Díky zprostředkování pak dochází k procesům, kde podniky a jednotlivci investují své fondy tím, že je poskytují finančním zprostředkovatelům, jako jsou banky, stavební spořitelny nebo penzijní fondy. Finanční zprostředkovatelé za získané prostředky nakupují finanční instrumenty deficitních subjektů a napomáhají k financování jejich deficitu. Jinými slovy řečeno získané peněžní fondy finanční zprostředkovatel investuje do různých druhů tzv. primárních cenných papírů, které mají nestabilní a kolísající tržní hodnoty a nízkou likviditu.

Různé finanční instituce se specializují na různé typy financování. Stavební spořitelny a hypoteční banky se například specializují na poskytování dlouhodobých úvěrů, zatímco komerční banky investují do hypoték, komerčních a průmyslových úvěrů, úvěrů spotřebitelských a dalších typů půjček. Střadatel ve styku s finančním zprostředkovatelem využívá jistého finančního instrumentu, a finanční zprostředkovatel díky tomu získává peníze, které může půjčovat dlužníkům.

Člověk spořící ve stavebním spoření využívá finančního instrumentu, který mu dává spořicí schéma. Má to být jeho plán, jak má našetřit dohodnutou cílovou částku a k tomu získat odměnu. Střadatel na svůj účet stavebního spoření posílá své úspory a při splnění podmínek získává státní podporu a úroky jako odměnu za poskytnutí svých peněz. Díky tomuto se akumuluje se peněžní suma, kterou má stavební spořitelna dlouhodobě k dispozici. Stavební spořitelna po dobu spoření disponuje s částkou, kterou může zhodnocovat tím, že někomu poskytne úvěr ze stavebního spoření (a získá účtované úroky a poplatky), nebo třeba tím, že bude investovat (nakupovat) státní dluhopisy (a získávat úrokové výnosy).

Přidaná hodnota poskytovaná finančními zprostředkovateli

Náplní práce finančních zprostředkovatelů je prodej cenných papírů a finančních instrumentů střadatelům, a následné hospodaření s těmito penězi spočívající v hledání někoho důvěryhodného, kdo by si tyto peníze půjčil a v budoucnu je splatil. Poskytováním těchto služeb finanční zprostředkovatelé pomáhají rozšířit investorovi svá reálná aktiva (např. v podobě zakoupeného domu), zatímco střádajícím jednotlivcům (přebytkovým subjektům) umožňují investovat své fondy relativně bezpečně. V zájmu banky je "nakoupit" levně fondy od jednotlivců, například za úrokovou sazbu 3 % ročně, a následně je "prodat" za úrokovou sazbu s odpovídající marží, kupříkladu za 10 % ročně.

Větší banka může hravě dát dohromady mnoho zdrojů z vkladů různých klientů, a těmito zdroji financovat i velké půjčky. Kombinace různých nezávislých fondů snižuje riziko jednotlivců, přebytkové subjekty nepůjčují konkrétnímu dlužníkovi, ale svůj vklad dávají mezi další jiné vklady. Zprostředkovatelský proces umožní, aby jednotlivci mohli bezpečně investovat své fondy, a aby potenciální dlužníci mohli získat půjčku tak, aby vše proběhlo hladce.

Ekonomické subjekty v roli finančních zprostředkovatelů zajišťují efektivnější, méně rizikové i likvidnější spojení přebytkových a deficitních subjektů. Specializující se organizace může zvládnout procesy spoření a procesy umísťování úspor mnohem ekonomičtěji. Snižují se tím nejenom informační a transformační náklady na vypůjčování, ale i náklady související se spořením a zhodnocováním přebytků.

Primární a sekundární cenné papíry

Finanční zprostředkovatelé usilují o získání peněz střadatelů. Dělají to tak, že se snaží střadatelům (přebytkovým ekonomickým subjektům) nabídnout a prodat vhodné finanční instrumenty (vkladní knížka, spořící schéma) nebo sekundární cenné papíry (např. hypoteční zástavní listy nebo investiční certifikáty), a tím získat peníze použitelné jako zdroje pro deficitní ekonomické subjekty. Sekundární cenné papíry jsou pohledávky za finančními zprostředkovateli. Je to slib finančního zprostředkovatele, že někdy v budoucnu střadateli vyplatí nastřádané a uložené v souladu s dohodou.

Mnohé cenné papíry, například veřejně obchodovatelné hypoteční zástavní listy, je možné za aktuální tržní cenu kdykoliv prodat. Investor tak nemusí čekat až na okamžik doby splatnosti, ovšem s rizikem prodeje v nesprávnou dobu a realizace kapitálové ztráty. Peníze, které finanční zprostředkovatel získá, jsou obvykle investovány do primárních cenných papírů. Tyto jsou přímými pohledávkami za dlužníky, primární cenný papír je v rozvaze finančního zprostředkovatele aktivem.

Protože se tržní hodnoty primárních cenných papírů mohou v krátkém období dramaticky měnit, nelze je považovat za likvidní. Má-li být primární cenný papír rychle prodán,  jde to obvykle s podstatnou ztrátou. Protistrana se pro takový obchod najde spíše v případě, že to pro ni bude obchod umožňující již v okamžiku nákupu dosáhnout podstatného kapitálového zisku.

Rozvaha finančních zprostředkovatelů

Rozvaha je přehledem aktiv a pasiv k určitému datu. Aktiva finančních zprostředkovatelů obecně sestávají z primárních cenných papírů a reálných aktiv, zatímco jejich závazky sestávají ze sekundárních cenných papírů. Příslušná reálná aktiva mohou zahrnovat pozemky, budovy, a zařízení, které finanční instituce potřebuje k uskutečňování svého byznysu. Primární cenní papíry na straně aktiv budou tvořit všechny pohledávky (dluhové a majetkové/podílnické cenné papíry) vůči obchodním společnostem a jednotlivcům.

Na straně pasiv finančního zprostředkovatele mohou být vklady na požádanou, vázaná depozita (např. termínované vklady), rezervy pojišťovacích a penzijních fondů, podíly podílových fondů, akcie, čisté jmění  a rezervy (zadržené výdělky). Míra, ve které finanční zprostředkovatelé zabývají dílčími typy primárních a sekundárních cenných papírů, a v jaké drží dílčí typy aktiv a pasiv, je ovlivněna zákony a regulací.

Zdrojem kapitálu u bank budou vklady na klientům vedených účtech a vlastní cenné papíry (akcie, vkladové listy, depozitní certifikáty, hypoteční zástavní listy), pasiva budou tvořit úvěry, půjčky, hypoteční úvěry, popřípadě jiné nakoupené investiční instrumenty. Zdrojem financí pojišťoven a penzijních fondů je přijaté pojistné a příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů, na straně pasiv budou nakoupené akcie a vládní nebo komunální dluhopisy. Zdrojem peněz investičních společností jsou emitované podílové listy a akcie, tyto zdroje jsou použity k nákupu finančních instrumentů.

Anketa

Investujete do hypotečních zástavních listů?

Ano. (5)
 
Ne. (35)
 Celkem hlasovalo 40 čtenářů

Odkud pocházejí peníze půjčované na hypotékách? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

27.10.2016 16:01 U Václavského náměstí vyroste nový developerský projekt

Pražský magistrát stanovil podmínky, podle kterých se budou muset řídit úřady v průběhu stavebního řízení. Mezi těmito podmínkami je i předpoklad šetrného začlenění projektu mezi okolní historické budovy. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (382)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 545 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »