Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Pavel Staněk: Usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva

Pavel Staněk: Usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva

Česká asociace věřitelů (ČAV) hájí práva věřitelů a snaží se zlepšit jejich vnímání ve společnosti. „V pozici věřitele se může ocitnout kdokoli,“ říká Pavel Staněk, prezident ČAV, a dodává: I živnostník, kterému odběratel neproplatí fakturu, zaměstnanec, kterému zaměstnavatel neuhradí mzdu, či maminka, které bývalý partner odmítne platit výživné.“

Co je cílem České asociace věřitelů (ČAV)?

Záměrem naší asociace je chránit práva věřitelů v České republice, a to bez ohledu na jejich oborové zaměření, velikost či výši pohledávek. Sdružujeme osoby, které se nacházejí v postavení věřitele a řeší s tím spojené problémy nebo se prostě jen ztotožňují s našimi myšlenkami a chtějí je podpořit.

Přestože si to dnes málokdo uvědomuje, v pozici věřitele se může ocitnout v podstatě kdokoli. Věřitelství se rozhodně netýká jen poskytovatelů půjček či velkých firem, mezi věřitele se může zařadit i živnostník, kterému odběratel neproplatí fakturu, zaměstnanec, kterému zaměstnavatel neuhradí mzdu, či maminka, které bývalý partner odmítne platit výživné. Všem těmto subjektům se snažíme pomáhat a přispívat k tomu, aby se coby věřitelé dokázali rychle a účinně domoct svých nezpochybnitelných práv.

Co bylo impulsem k založení ČAV?

V poslední době můžeme nejen na politické scéně, ale i v nemalé části naší společnosti pozorovat výrazně prodlužnické tendence. Působí zde celá řada organizací a osobností, které bojují za práva zadlužených či předlužených osob.

Chránit práva dlužníků je samozřejmě zcela legitimní a pravdou je, že ne všechny věci fungují úplně správně. Bohužel se ovšem začínáme dostávat do situace, kdy je ochrana dlužníků prosazována již výrazně na úkor věřitelů a nespravedlivě zasahuje do jejich práv. A právě to bylo impulsem, proč naše asociace na konci roku 2013 vznikla. Chtěli jsme vytvořit subjekt, který bude svým zaměřením a komplexním přístupem přispívat ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů, a vyvažovat tak aktuální protivěřitelské tendence.

Na jakých pilířích je ČAV vybudována?

Základním pilířem asociace je aktivní ochrana práv věřitelů, která směřuje ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi nimi a dlužníky. Práva věřitelů musí být dobře legislativně ukotvená a zároveň i prakticky vykonatelná. Proto usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva. To se pochopitelně úzce odvíjí od činnosti justice, insolvenčních správců či exekutorských úřadů, která by měla být maximálně rychlá a efektivní a samozřejmě také korektní.

Právě otázka korektnosti je dnes nejvíce palčivá v oblasti exekucí, jejichž humanizaci, např. v podobě zpřesnění výčtu nezabavitelných věcí, určitě podporujeme. Nesmí však jít za hranice již zmiňované spravedlivé rovnováhy. Dále se snažíme pozitivně působit také v oblasti finanční a právní gramotnosti a socializace legislativy tak, aby zákony byly více srozumitelné a občané se v nich lépe orientovali. Řada současných problémů mezi věřiteli a dlužníky totiž plyne právě z nedostatečné edukace občanů, ale i podnikatelů v oblasti práva a financí.

Kdo se může stát členem ČAV a poskytuje členství nějaké výhody?

Z pohledu členství jsme naprosto otevřenou organizací. Členem asociace se může stát kdokoli, právnická i fyzická osoba, která podporuje naše myšlenky a zároveň splňuje podmínky etického kodexu asociace, jímž se zavazuje, že se ve vztazích mezi věřiteli a dlužníky bude vždy chovat nejen v souladu se zákonem, ale i eticky a korektně.

Členstvím získává celou řadu výhod, dle zvoleného typu členství, od právních konzultací přes prověřování platební spolehlivosti subjektů v rejstřících až po pravidelné informační newslettery, monitoringy legislativy a médií. Samozřejmě také pořádáme odborné semináře.

Jak vnímáte současný legislativní vývoj v problematice věřitelů a dlužníků? 

Já osobně jej sleduji bohužel s velkými obavami. V parlamentu momentálně leží celá řada úprav, které se dotýkají zejména exekucí a které budou mít v případě schválení pro věřitele velmi negativní důsledky. To vše ve jménu ochrany dlužníků, která je motivovaná v podstatě pouze ojedinělými, ovšem o to více diskutovanými excesy.

Odvěké pravidlo, že dluhy se mají platit (my říkáme, že dluhy se mají alespoň řešit), dnes už zřejmě přestalo platit. Navíc neléčíme příčinu, ale až její palčivé důsledky, a to ještě způsobem, který překračuje již nejen onu spravedlivou, ale pro věřitele vůbec jakkoli únosnou mez. A na to doplatí nejen samotní věřitelé, ale ve výsledku i všichni slušní občané. Věřitelé si nižší vymahatelnost pohledávek a vyšší náklady na jejich vymáhání budou muset někde kompenzovat.

Dlužníkům tak sice možná bude lépe, vyšší jízdné, dražší nájmy, půjčky nebo hypotéky ale zaplatí všichni, tedy i ti, kteří celý život dbají na dobrou platební morálku.

Kde spatřujete nejpalčivější problémy v ochraně zájmů věřitelů? 

Velký problém momentálně vidím v samotné dostupnosti práva. Ačkoli se o tom zatím příliš nemluvilo, řada věřitelů pocítila loňskou úpravu advokátního tarifu. S jejími důsledky se zatím nedokázali vypořádat a stojí nyní před velkým otazníkem, zda budou vůbec své pohledávky vymáhat.

Významné potíže potom věřitelům způsobuje také neúměrně dlouhá doba procesu vymáhání. Od zahájení soudního řízení po reálné uspokojení práv věřitele nejednou uplyne i několik let. To je nebezpečné především pro drobné věřitele, které tato situace může přivést do druhotné platební neschopnosti, která může být až likvidační.

Možná vůbec největším problémem je dnes ale samotné vnímání statusu věřitele. Ten je vnímán velmi negativně, jako někdo, kdo se naprosto nevybíravými způsoby domáhá zaplacení byť jen miniaturního dluhu, což vyvolává dojem, že být věřitelem a trvat na vyrovnání svých pohledávek a tedy dosažení svých práv není morální a správné. Toto pokřivené vnímání bychom rozhodně chtěli opět narovnat.

Vnímáte ve společnosti určitou poptávku po této ochraně?

Ano, řada věřitelů si jasně uvědomuje, do jak obtížné situace se dostávají a jaké další problémy jim ještě mohou nastat. Bohužel velká část z nich se proti tomu bojí nahlas ohradit. Řada z nich, a s tím jsme se také setkali, se bojí vůbec samotného označení věřitel. Právě proto nás vnímají jako oporu, subjekt, který se za ně dokáže postavit.

Jaký máte názor na navrhovanou legislativní změnu v oblasti exekucí, a to teritorialitu soudních exekutorů?

Ta pro věřitele představuje obrovské riziko. Jak doložila i nedávná analýza VŠE, kterou si zadalo Ministerstvo spravedlnosti, její zavedení by vedlo ke snížení vymahatelnosti pohledávek, nárůstu nákladů a prodloužení doby jejich vymáhání. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby věřitel nemohl se svou pohledávkou, tedy se svým majetkovým právem, nakládat dle vlastního uvážení a svěřit její vymáhání takovému exekutorskému úřadu, který bude ke své práci přistupovat řádně a efektivně a se kterým má věřitel třeba již z minulosti dobré zkušenosti.

Zastánci této změny se nás snaží přesvědčit o tom, že právě teritorialita je všelékem na současné problémy v exekucích. Tyto problémy je ovšem potřeba řešit jinak. Omezení územní působnosti exekutorských úřadů ve svém důsledku neprospěje ani věřitelům, ani dlužníkům.

Jaké konkrétní cíle si klade ČAV v ochraně věřitelů?

Momentálně se nejintenzivněji zabýváme právě otázkou exekutorské teritoriality a dalšími změnami v exekucích, kde se snažíme o to, aby se věřitelů dotkly v co nejmenší možné míře. Dále úzce spolupracujeme s Asociací neúplných rodin, kterou podporujeme v boji za práva rodičů samoživitelů, kteří řeší problém s vymáháním výživného.

Kromě toho samozřejmě pracujeme i na neustálém zkvalitňování a rozšiřování služeb pro naše členy, abychom je co nejvíce podpořili a usnadnili jim řešení věřitelských problémů. Nedávno jsme například zařadili novou službu aktivní správy pohledávek v insolvenci.

Přál bych si, aby se lidé více zamýšleli nad finančními a právními důsledky svého jednání a přistupovali k těmto otázkám s větší zodpovědností. Ať už se člověk ocitne v pozici věřitele nebo dlužníka, je vždy potřeba začít k této situaci přistupovat aktivně a ne slepě věřit, že se to samo nějak spraví. To platí především v případě dlužníků, protože paměť věřitelů je vždy delší, než ta jejich. Ale platí to i v případě věřitelů, kteří by se neměli bát účinně hájit svá práva. Jedině rychlým a aktivním přístupem k řešení svých pohledávek totiž mnohdy mohou předejít situaci, kdy by se z věřitelů sami mohli stát dlužníky.

Děkuji za rozhovor.

Anketa

Zaslouží si věřitelé větší ochranu a vymahatelnost pohledávek?

Ano. (30)
 
Ne. (9)
 Celkem hlasovalo 39 čtenářů

Pavel Staněk: Usilujeme o větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

JUDr. David Vozák | 28.07.2015 09:23

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (360)
 
Spíše ano. (51)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 516 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »