Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Pozor na kaňky v úvěrových registrech

Autor: Luboš Svačina | 25.06.2008 00:00 | Kategorie: Hypotéky | 10 komentářů
Pozor na kaňky v úvěrových registrech

Hodláte si zažádat o hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření? Banku nebo stavební spořitelnu bude bezpochyby zajímat také vaše platební historie. Kdo vede evidenci vašich závazků, kde získat potřebné informace a kolik to stojí?

Platit faktury a splácet své závazky včas se vyplatí. Zejména co se týká bankovních úvěrů. Čas od času se může stát, že se dostanete do zpoždění s platbou pojistného nebo splátkou úvěru. Pokud doba zpoždění nepřesáhne 30 dnů, anebo nejste nevyléčitelní opozdilci, nehrozí vám, až na deseti a stokoruny zaplacené na penále, výraznější postih. 

Pokud jste se však v minulosti dostali se splácením svých dlužných závazků do výraznější prodlevy, čekají vás pravděpodobně při vyřizování hypotéky nepříjemnosti. A to i přesto, že nyní už je vše v pořádku, dlužné částky jste uhradili a případné stávající dluhy splácíte včas. Bohužel ani změna banky vám nejspíš nepomůže.

Registry klientských informací


S rostoucím počtem poskytnutých úvěrů roste logicky také delikvence při jejich splácení. I přesto, že u nás nejsou čísla nesplacených nebo opožděných úvěrů nijak vysoká, banky a další poskytovatelé úvěrů se logicky těmto ztrátovým obchodům snaží vyhnout. A to především preventivním selektováním potenciálních neplatičů. 

U svých kmenových klientů je tento výběr vcelku jednoduchý, finanční instituce archivují všechny transakce svých klientů a pokud měl klient v minulosti potíže se splácením, banka mu nový úvěr s největší pravděpodobností již neposkytne. Jak však poznat na klientovi "z ulice" jaká bude jeho platební morálka? 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro optimální řízení rizika platební delikvence je sdílení klientských údajů mezi institucemi poskytující produkty úvěrového charakteru. Na českém trhu těchto registrů existuje několik, nicméně nejpoužívanější a nejtransparentnější jsou následující tři.

BRKI


Bankovní registr klientských informací (BRKI) byl spuštěn v červnu 2002 a u jeho vzniku stálo pět bank Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka a HVB Bank Czech Republic (nyní UniCredit Bank), které uzavřeli dohodu o vzájemné výměně klientských informací. Správou těchto dat pověřily společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB), jejíž jsou zároveň podílovými vlastníky. V současnosti si v rámci tohoto registru vyměňuje informace více než 20 institucí s bankovní licencí.

Registr BRKI poskytuje jak negativní tak pozitivní záznamy o evidovaných klientech, přičemž zařazování nebo aktualizace klientských údajů, na rozdíl od jiných registrů, není podmíněna souhlasem klienta. Tato zvláštnost vyplývá ze zákona o bankách a některých ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.

V Bankovním registru jsou klienti - fyzické osoby - evidováni pod rodnými čísly, společnosti pod IČ (a to včetně spoludlužníků a ručitelů). Registr eviduje počet, objem, druh a dobu do splatnosti úvěrových obchodů poskytnutých konkrétnímu klientovi a také informace o dodržování či nedodržování splátkového kalendáře. 

Banky díky těmto informacím mohou lépe předvídat riziko nesplacení úvěru. Neposkytnou například úvěr klientovi, který již splácí jiné úvěry a namodelovaná splátka nového úvěru by již byla nad jeho možnosti. Logicky také zamítnou žádost o úvěr klientovi, který se vyznačuje špatnou platební morálkou (platí pozdě nebo dokonce vůbec). Naopak snížením úrokové sazby úvěru může banka "odměnit" klienta s výbornou platební morálkou.

Záznamy jsou v registru evidovány po dobu 4 let od úplného splacení závazků, poté dochází k výmazu záznamu. Po dobu dalších pěti let je klient veden v evidenci, ale uživatelům již nejsou poskytovány informace o těchto splacených úvěrech. Předčasný výmaz záznamu společnost CBCB nepřipouští. Umožňuje pouze opravu sdílených údajů, pokud se prokáže, že negativní informace jsou v registru evidovány neprávem.   

Seznam uživatelů BRKI k 1. 1. 2008:

 • Česká spořitelna
 • Československá obchodní banka
 • GE Money Bank
 • UniCredit Bank Czech Republic
 • Komerční banka
 • Raiffeisenbank
 • eBanka
 • Hypoteční banka
 • Citibank Europe plc, organizační složka
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • Stavební spořitelna České spořitelny
 • Wüstenrot-stavební spořitelna
 • BAWAG Bank CZ
 • Wüstenrot hypoteční banka
 • Raiffeisen stavební spořitelna
 • HYPO stavební spořitelna
 • Modrá pyramida stavební spořitelna
 • Volksbank CZ
 • Oerbank  AG pobočka Česká republika
 • Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
 • BRE Bank S.A (mBank)
 • HSBC Bank plc – pobočka Praha


NRKI


Nebankovní registr klientských informací (NRKI) by spuštěn v půli roku 2005 a provozovatelem registru je společnost Leasing and Loan Credit Bureau (LLCB). Vznik tohoto registru iniciovaly, jak už z názvu vyplývá, nebankovní instituce, které však rovněž poskytují produkty úvěrové povahy. Jedná se především o leasingové a splátkové společnosti, které však nedisponují bankovní licencí. Z tohoto rozdílu pramení rozdíl v evidenci a správě klientských údajů, kde na rozdíl od Bankovního registru klient musí ke zpracování svých osobních údajů poskytnout výslovný souhlas.

Souhlas je vyžadován i v případě, že klient žádá o nový úvěrový obchod a leasingová nebo splátková společnost si jej chce v registru ověřit. Jinými slovy: k plnohodnotnému využívání klientských informací ze strany nebankovní instituce je potřeba dvojího souhlasu. Pravdou je, že společnost poskytnutí úvěru si může souhlasem k náhledu do registrů podmínit a pokud bude mít klient o úvěr opravdový zájem, nic jiného než podepsat mu nezbude.

Registr NRKI eviduje jak pozitivní tak negativní záznamy o klientech členských společností, přičemž údaje jsou pravidelně jednou za měsíc aktualizovány. Klientské informace o poskytnutých úvěrových produktech jsou v registru evidovány po dobu 4 let od splacení závazku. Předčasný výmaz záznamu společnost LLCB nepřipouští. Registr eviduje také pouhé žádosti o úvěr, pokud však k úvěrovému obchdou nedošlo, tyto údaje se stávají po šesti měsících neaktivní.   

Seznam uživatelů NRKI k 1. 1. 2008:

 • ČSOB Leasing
 • GE Money Auto
 • GE Money Multiservis
 • UniCredit Leasing CZ
 • Santander Consumer Finance
 • ŠkoFIN
 • Leasing České spořitelny
 • s Autoleasing
 • RENAULT LEASING CZ
 • D.S. Leasing
 • PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA
 • s Autoúvěr
 • Credium
 • TOYOTA Financial Services Czech
 • UNILEASING
 • Morava Leasing
 • D.S. Leasing Full Service
 • AGRO LEASING J. Hradec
 • GMAC
 • IMPULS – Leasing – AUSTRIA  

Vývojem na trhu došlo na začátku roku 2006 k navázání spolupráce mezi oběma registry a od tohoto roku dochází k výměně dat mezi jednotlivými členskými subjekty obou sdružení. Nicméně pro výměnu informací mezi oběma registry je nutný výše zmíněný "dvojí souhlas“.

V případě, že se vaše jméno resp. rodné číslo objeví v registrech v negativních souvislostech, dokazování o neoprávněnosti zařazení v evidenci je na vaší straně. K podání žádosti o výpis nebo žádosti o opravu údajů zřídily provozovatelé registrů NRKI a BRKI klientské centrum, které naleznete na adrese: Na Příkopě 21, 117 19 Praha 1.

Žádost o vystavení výpisu z registru jak BRKI tak NRKI stojí 100 Kč (v případě zaslání poštou klient platí navíc poštovné) lhůta pro vystavení je 30 dnů. V případě, že klient má zájem o expresní vyřízení žádosti zaplatí 200 Kč.

SOLUS


Třetím v pořadí je registr SOLUS, jehož zkratka vychází ze spojení Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Spuštěn byl v polovině roku 1999. V tomto případě se jedná o registr čistě negativní, který shromažďuje údaje pouze o klientech se splátkovou delikvencí. Jedná se o nejširší registr, který krom bankovních, leasingových a splátkových společností sdružuje také některé energetické a telekomunikační společnosti.  

Zpracování klientských údajů v registru SOLUS je podmíněno souhlasem klienta. Instituce, která informace poskytuje dalším uživatelům registru SOLUS musí mít od  klienta výslovný souhlas ke sdílení těchto informací. Stejně tak pokud v registru vyhledává informace o vaší platební historii, musí mít tento krok potvrzen souhlasem klienta.

Členské společnosti sdružení SOLUS mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce. Negativní záznamy jsou v registru evidovány po dobu 3 let od splacení závazku. Žádost o výpis z registru stojí 135 Kč a lze si jej objednat poštou.

Seznam uživatelů SOLUS:

 • Beneficial Finance
 • CCS Česká společnost pro platební karty
 • CETELEM ČR
 • COFIDIS
 • ČSOB
 • Český Triangl
 • eBanka
 • E.ON Česká republika
 • ESSOX
 • Home Credit
 • HSBC Bank plc.
 • Komerční banka
 • Stavební spořitelna Modrá pyramida
 • PROFI CREDIT
 • Raiffeisenbank
 • Santander Consumer Finance
 • s Autoleasing
 • s Autoúvěr
 • T-Mobile
 • Teléfonica O2
 • UniCredit Bank
 • VB Leasing CZ
 • VLTAVÍN Leas
 • Vodafone

Jednotlivé registry nehodnotí své klient. Posouzení, zda klient je či není důvěryhodný pro další úvěrování, záleží vždy na konkrétní instituci. Na existenci registrů dlužníků proto není potřeba z pohledu spotřebitele vždy nahlížet jako na nutné zlo.

Jak už bylo uvedeno: pozitivní záznam může klientovi pomoci získat výhodnější úrokovou sazbu a negativní informace naopak pomáhají vyselektovat klienty - neplatiče, kteří svým chováním, z dlouhodobého hlediska, řádně platícím klientům zdražují jejich úvěry. (Bankám zvyšují náklady buď na prevenci úvěrové delikvence, anebo náklady na následné vymáhání nesplacených nebo opožděných úvěrů).

Varování
Na českém trhu se pohybují i další společnosti například DEREDES a CERD, které za úplatu nabízí zpracování výpisu z různých registrů dlužníků, a to včetně BRKI a NRKI (CERD). Před jejich aktivitami však provozovatelé registrů  BRKI, NRKI varují s tím, že s podobnými společnostmi žádnou smlouvu o spolupráci nebo výměně dat neuzavřely. 

Anketa

Máte zkušenosti se zmíněnými úvěrovými registry?

Ano. Pozitivní. (31)
 
Ano. Negativní. (134)
 
Nemám. (21)
 
Do teď jsem nevěděl, že něco takového existuje. (11)
 Celkem hlasovalo 197 čtenářů

Pozor na kaňky v úvěrových registrech >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Jenom splácet úvěr nestačí Petr Zámečník | 24.04.2012 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 10 komentářů)

Chyby v registrech Petr Malý | 02.09.2015 14:37
Re: RE: registr M | 09.07.2013 16:27
ultimateloanfirm1@live.com Desmond Roberts | 19.10.2011 17:15
jděte do pr....... lukáš | 19.05.2010 12:55
RE: DATA Radek | 04.03.2009 08:47

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Jana Zámečníková | 04.10.2016 00:00 Aktuální sazby hypoték: Banky vyčkávají... na zákon o úvěru

Zatímco průměrná úroková sazba Fincentrum Hypoindex stále klesá, banky mají jiné starosti než sazby snižovat. Připravují se na nový zákon o úvěru a implementují doporučení České národní banky (ČNB), které již brzy nemusí být jen pouhým doporučením. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »