Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Pozor na smlouvy s developery

Autor: Luboš Svačina | 14.07.2008 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 4 komentáře
Pozor na smlouvy s developery

Developerské společnosti zneužívají svého postavení a svým klientům dávají k podpisu smlouvy, které jsou pro ně velmi často jednostranně nevýhodné. K takovému závěru došla advokátní kancelář Ambruz & Dark.

Právní a poradenská kancelář Ambruz & Dark zveřejnila výsledky svého průzkumu, ve kterém se zabývala smlouvami, které předkládají developerské společnosti svým klientům k podpisu při koupi nového bytu. Výsledek průzkumu autory analýzy nepříjemně překvapil, jak uvedl server iDnes, který o studii informoval v článku "Smlouvy na nové byty jsou výhodné jen pro stavitele, vyplývá z analýzy." 

Autorský tým se zaměřil na 11 největších stavebních společností v České republice a téměř v každé smlouvě nalezl ujednání, které by se v lepším případě dalo označit za nekorektní - klienty výrazně znevýhodňující, v horším případě jsou některé části smluv dokonce úplně neplatné. Část chyb se navíc u většiny firem opakuje.

Stavebníci podle autorů spoléhají na slabé právní povědomí svých klientů a fakt, že klienti toužící po novém bydlení zpravidla do podrobností neřeší jednotlivé body předkládané smlouvy. Bohužel tato neopratrnost se klientům může nepěkně vymstít.

Na co si dát pozor?


Za jedno z největších rizik autoři studie označují vcelku obvyklou praxi, kdy klienti zaplatí prodávající developerské společnosti ještě před tím, než je nemovitost na ně přepsána v katastru nemovitostí. Tedy ještě předtím než se stanou skutečnými vlastníky bytu. Konkrétní případy sporných ujednání včetně rizik, které z takto sepsané smlouvy vyplývají uvedeny v následující tabulce.  


Tabulka 1: Nedostatky ve smlouvách a z nich vyplývající rizika

 

Problematická ustanovení smlouvy

Riziko pro developera

Riziko pro spotřebitele

1.

Zaplacení celé kupní ceny před zhotovením a převzetím bytu bez zajištění závazků developerů.

Absolutní* neplatnost smlouvy. V rozporu se zákonem. Porušení práva spotřebitele.

Ani peníze, ani byt!

2.

Rezervační smlouva neobsahuje závazné znění nebo pravidla pro dojednání obsahu dalších smluv (smlouvy o smlouvě budoucí kupní, resp. kupní smlouvy). Chybí upozornění, že není možné měnit smluvní dokumentaci.

Nekalá obchodní praktika. Absolutní neplatnost. Spotřebitel sám přijde s návrhem znění dalších smluv, a pokud je v rezervační smlouvě závazek developera podepsat smlouvy v určité lhůtě a on tak neučiní, spotřebitel může požadovat náhradu škody.

Spotřebitel dopředu neví, co dále bude podepisovat. Není informován o tom, že nelze dělat změny.

3.

Neexistence závazku developera uzavřít další navazující smlouvy po uzavření rezervační smlouvy.

Spotřebitel by mohl požadovat náhradu škody. Absolutní neplatnost rezervační smlouvy.

Nevyváženost. Nemůže se domáhat podepsání navazujících smluv, i když splnil své závazky.

4.

Možnost ponechat si rezervační poplatek developerem i v případě, že sám neuzavře další smlouvy ve lhůtě stanovené.

Absolutní neplatnost smlouvy. Náhrada škody.

Ztráta peněz, bez zavinění spotřebitele.

5.

Nejasný termín zahájení, dokončení výstavby a předání předmětu koupě.

Neurčitost smlouvy o smlouvě budoucí. Neplatnost smlouvy. Nekalá obchodní praktika.

Neurčitost smlouvy o smlouvě budoucí, a tedy její možná neplatnost. Nejistota, kdy bude předmět koupě zhotoven.

6.

Změna podlahové plochy do určité výše (cca 3 %) nemá vliv na kupní cenu a odstoupit od smlouvy lze až po větší změně výše podlahové plochy (cca o více než 5 %).

Absolutní neplatnost takového ujednání a možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Zhoršení postavení spotřebitele. Při zmenšené ploše bytu platí spotřebitel původní cenu (u větších bytů se může jednat o škodu v rozsahu statisíců korun).

7.

Zatížení předmětu převodu, např. existence zástavního práva ve prospěch banky, která projekt financuje, v okamžiku zaplacení celé kupní ceny a podepsání kupní smlouvy (neexistuje přímý závazek financující banky k vzdání se zástavního práva k předmětu převodu, a v případě, že tak financující banka neučiní, nemá spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit).

Právní vada. Uplatnění náhrady škody ze strany spotřebitele. Možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel zaplatí celou kupní cenu, následně se developer dostane do finančních potíží a financující banka bude realizovat své zástavní právo k předmětu převodu. Tj. spotřebitel nemá ani předmět převodu, ani zaplacené peníze. Má pouze pohledávku za developerem, jejíhož zaplacení se může domáhat. V horším případě uplatnit v rámci insolvenčního řízení.

8.

Nedostatečné zajištění plnění závazků developera (spotřebitel platí pokuty, developer max. vrací poplatek). Nevyváženost smluvních pokut (přísné pro spotřebitele a zanedbatelné pro developera).

Absolutní neplatnost ujednání. Zhoršení postavení spotřebitele a možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Zatímco výše smluvní pokuty proti spotřebiteli představuje v extrémním případě 100 % kupní ceny, je výše smluvní pokuty proti developerovi pouze v procentech (cca 2 % p.a.) z částky, kterou již spotřebitel zaplatil na kupní cenu.

9.

Přejímací řízení a převzetí předmětu prodeje – existence ujednání o fikci převzetí a fikci neexistence vad a nedodělků.

Absolutní neplatnost smlouvy. Nedošlo k předání. Nebezpečí škody na předmětu prodeje nese developer. Developer může být v prodlení.

Neuplatní práva, která mu náleží. Podlehne zdání neexistence práva nepřevzít předmět prodeje. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

10.

Přejímací řízení a převzetí předmětu prodeje – existence ujednání o povinnosti předmět prodeje převzít i za existence vad a nedodělků nebránících užívání.

Absolutní neplatnost smlouvy. V rozporu se zákonem. Právní nejistota. Riziko prodlení developera.

Zhoršení postavení spotřebitele. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

11.

Přejímací řízení a převzetí předmětu prodeje – existence ujednání o povinnosti předmět prodeje převzít i za existence vad a nedodělků bránících užívání, popřípadě za těchto okolností uzavřít kupní smlouvu.

Absolutní neplatnost smlouvy. V rozporu se zákonem. Riziko neplatnosti celé smlouvy. Právní nejistota. Riziko prodlení developera.

Zhoršení postavení spotřebitele. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

12.

Povahu vad a nedodělků závazně rozhoduje „nezávislý“ expert, kterého má možnost jednostranně určit developer.

Absolutně neplatné ustanovení. V rozporu se zákonem.

„Nezávislý“ expert neuzná vady a nedodělky namítané spotřebitelem. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

13.

Spotřebitel ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní podepisuje závazné znění kupní smlouvy včetně prohlášení o jakosti předmětu převodu (tedy před předáním bytu).

Právní nejistota. Absolutně neplatné dílčí ustanovení. Riziko neplatnosti celé smlouvy.

Navození pocitu vzdání se svých práv, týkající se kvality předmětu prodeje.

14.

Spotřebitel podpisem kupní smlouvy souhlasí s dalšími výhodami pro developera (umístění reklamy na budovu, výstavba dalších objektů v okolí developerem či závazek spotřebitele poskytnout součinnost při např. stavebním řízení).

Absolutně neplatné dílčí ustanovení. Nekalá obchodní praktika.

Nekalá obchodní praktika. Navození dojmu nemožnosti uplatnit svá práva např. v rámci stavebního řízení.

15.

Nesrozumitelná, popřípadě špatně stanovená záruka za vady (počátek běhu lhůt a jejich délka).

Relativní neplatnost ustanovení či celé smlouvy.

Neuplatnění vlastních práv. Náklady na odstranění vad nese spotřebitel.

16.

Nevyřešení problémů se spoluvlastnictvím pozemků a předkupním právem.

Neplatnost celé smlouvy. Uplatnění náhrady škody spotřebitelem.

Nenabude vlastnické právo (neuplatní je) k pozemku. Pochybnosti o nabytí vlastnictví resp. riziko, že pozbude vlastnické právo z důvodu chybného postupu developera.

17.

Nevyvážené podmínky pro odstoupení od smlouvy ve prospěch developera (často provázán s dalšími ustanoveními, které nejasně definují lhůty).

Neplatnost celé smlouvy.

Zhoršení postavení spotřebitele. Vyvolání dojmu nemožnosti odstoupit od smlouvy.

18.

Krátká doba na uzavření smluv navazujících na rezervační smlouvu.

Neplatnost celé smlouvy. Nekalá obchodní praktika.

Nekalá obchodní praktika. Málo času na posouzení smluv. Snížení možnosti měnit smluvní dokumentaci ve svůj prospěch.

19.

Nedostatečná prohlášení developera ve vztahu k jakosti předmětu prodeje.

Relativní* neplatnost smlouvy.

Nejasný popis bytové jednotky. Spory o kvalitu provedení.

20.

Problematický vztah mezi společenstvím vlastníků – developerem – jednotlivými spotřebiteli. Např. Smluvní zajištění parkovacích stání – dohoda o užívaní apod. (vztah společenství vlastníků a uživatel).

Není jasné, kdo má jaká práva. Nejasné povinnosti ve správě budovy. Není jasné, kdo je oprávněn jednat. Neplatně uzavřené smlouvy. Nemožnost užívání parkovacích míst.

Nejistota. Nemožnost užívání parkovacích míst.

 


Zdroj: analýza Ambruz & Dark, iDnes

Závěr

Situace na českém realitním trhu, který se v posledních letech vyznačoval velice dynamickým růstem a silnou poptávkou po novém rezidenčním bydlení neférovým developerským nahrává. Nicméně v letošním roce podle všeho dochází ke změně trendu a zájem o nové bydlení není takový jako v minulých letech. Je jen otázkou času, kdy developerské společnosti začnou výrazněji pociťovat tenčící se příliv nových klientů a v rámci konkurenčního boje budou nuceny některá problematická ujednání ve smlouvách vypustit nebo alespoň upravit směrem k větší klientské vstřícnosti.

"Silně nevyvážené smlouvy mohou být předmětem sporů a do budoucna mohou sehrát klíčovou roli při rozhodování při výběru projektu. S klesající poptávkou po nových bytech poroste poptávka po kvalitnějších smlouvách," uvádí Michal Hrnčíř ze společnosti Ambruz & Dark.

Anketa

Prostudujete si vždy detailně smlouvu, kterou hodláte podepsat?

Ano, vždy. (13)
 
Většinou ano. (18)
 
Málokdy. (0)
 
Spíše ne. (1)
 
Ne. (0)
 Celkem hlasovalo 32 čtenářů

Pozor na smlouvy s developery >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 4 komentáře)

RE: developeři by jen hrabali peníze Kruton | 10.07.2009 14:56
developeři by jen hrabali peníze Martin Kocián | 10.07.2009 00:48
hrůza Vašek | 09.07.2009 17:50
Návod, jak se vydělávají miliony podvedení | 05.07.2009 16:45

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 27.10.2016 00:00 Zájem o nové byty ochabuje, ceny strmě stoupají. Blíží se zlom?

Zájem o nové bydlení v Praze ve třetím čtvrtletí 2016 polevil. Ceny však i nadále pokračují ve spanilé jízdě směrem vzhůru. Průměrná cena za metr čtvereční prodaného bytu se přiblížila hranici 70 tisíc korun. Dostává se trh s novými byty do zlomu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

27.10.2016 16:01 U Václavského náměstí vyroste nový developerský projekt

Pražský magistrát stanovil podmínky, podle kterých se budou muset řídit úřady v průběhu stavebního řízení. Mezi těmito podmínkami je i předpoklad šetrného začlenění projektu mezi okolní historické budovy. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (378)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 541 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »