Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Přehlídka vítězů GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009

Autor: Luboš Svačina | 03.07.2009 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 1 komentář
Přehlídka vítězů GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009

Letos již pošestnácté byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěžní přehlídky GRAND PRIX ARCHITEKTŮ. Prohlídněte si galerii klenotů současné české architektury.

Obec architektů a Česká komora architektů letos pořádala již 16. ročník soutěžní přehlídky Grand Prix architektů, Národní cena za architekturu. Celkově se v letošním roce do soutěže přihlásilo 101 děl. Akademie architektů, která byla vybrána vypisovateli soutěže, nakonec vyzvala k účasti v soutěži celkem 31 autorů, z nichž 21 tuto výzvu přijalo. Na konci června letošního roku odborná porota složená z nezávislých a renomovaných zahraničních architektů vyhlásila vítěze jednotlivých soutěžních kategorií. Následuje kompletní přehled vítězů a oceněných.

KATEGORIE NOVOSTAVBA

MĚSTSKÝ DŮM, MILADY HORÁKOVÉ 20, BRNO 
(Helena Boráková, Dalibor Borák, Martin Příhoda / DOBRÝ DŮM)

Současný městský polyfunkční dům s garážemi, obchodem, kancelářskými prostory a dvěma mezonetovými byty je zasazen do uliční fronty s ornamentálními fasádami z přelomu 19. a 20. století. Svým pojetím sousedním historickým domům nijak nekonkuruje, přirozeně s nimi srůstá. Architektonické a urbanistické řešení vychází z daností technicky poměrně komplikované parcely.

Dvorní fasáda je navržena v podobném stylu jako fasáda uliční – černobílá, abstraktně geometrická hra na první pohled náhodně rozmístěných oken, hliník, omítka a sklo. V 1. NP je umístěn průjezd, vstup do komunikačního bloku budovy se schodištěm a výtahem, část dvoupodlažní vzorkovny s obchodem, v současnosti se samostatnými vstupy do jednotlivých podlaží. Ve 3., 4. a 5. NP jsou kolem schodišťového modulu umístěny variabilní pronajímatelné administrativní plochy. V 6. a 7. NP jsou navrženy dva mezonetové byty.

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ 
(Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeisetr, Petr Lešek / PROJEKTIL ARCHITEKTI)

Prázdná plocha ve významné městské poloze mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem na břehu řeky Orlice. V sousedství je směs staveb (škola, hasiči, menza ..). Chybí pevný urbanistický koncept. Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Nepřevyšuje – nedominuje. Otevřené parkoviště na jižní straně pozemku mizí pod popínavou zelení.

Objekt půdorysného tvaru písmene X. Plášť budovy z litého betonu podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Objekt stojí na pochozí ploše navazující na okolí a zelenou plochu střechy garáží.

Budova Knihovnicko-informačního centra je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu a s klidným vnitřním prostředím.

KATEGORIE REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE PALÁCE RYTÍŘSKÁ 29 – POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY
(Gabriela Kaprálová)

Hlavním tématem třech etap v období 2005–2008 byla celková renovace fasád a nasvětlení paláce. Obnova kamenného pláště budovy z hořického pískovce, restaurátorské práce na bohaté sochařské výzdobě, repase historických oken a zámečnických prvků.

Nově navržené funkční uspořádání je přehledné a maximálně zhodnocuje všechny prostory budovy. V přízemí je situován úsek plateb v hotovosti, počítárnu peněz a poradenské služby pro běžnou klientelu. Samoobslužná zóna bankomatu byla přesunuta na nároží Rytířské a Melantrichovy ulice a je viditelná z Václavského náměstí. Galerie v suterénu má nový vstup přímo z ulice, je nezávislá na otevíracích hodinách pobočky a poskytuje důstojné místo pro výstavy a společenské akce. V 1. patře vznikl systém tzv. „otevřeného velkoplošného prostranství“ poradenských pracovišť. V suterénu je umístěno trezorové hospodářství, bezpečnostní schránky, technické místnosti, prostory údržby, sklady a galerie.

KATEGORIE INTERIÉR

ATRIUM D, ČVUT PRAHA 6
(Fakulta stavební ČVUT v Praze, VYŠEHRAD atelier)

Cílem bylo vytvořit prostor pro novou náplň původního, v posledních letech nevyužívaného západního hospodářského dvora – atria budovy D Fakulty stavební ČVUT, a tím funkčně i výrazově oživit provoz školy stejně jako doplnit chybějící učební prostory. Vestavba obsahuje prostor pro výuku ateliérů oboru pozemní stavby a architektura, konzultační místnosti, dílnu pro výrobu modelů a odpočinkovou zónu navazující na hlavní halu.

Dvůr o rozměrech 18 x 24 m byl zastřešen a vytvořila se tak dvojpodlažní, průmyslově působící otevřená hala – „továrna na nápady“. Zde lze s využitím mobilních uzamykatelných skříňkových stěn libovolně dělit prostor na několik ateliérů. Zároveň je možné veškerý mobiliář relativně jednoduše přemístit na stranu nebo do přilehlého skladu a vytvořit jeden veliký sál, určený k výstavám, přednáškám, konferencím, státnicím atd. V rozích haly jsou schodiště vedoucí do 2. NP, ve kterém jsou pro konzultace nebo práci v menších skupinách zavěšeny čtyři učebny – boxy.

KATEGORIE RODINNÝ DŮM

VÍKENDOVÝ DŮM + HŘISTĚ, Rudoltice v Čechách
(Pavel Hladík, Filip Dubský / NOLIMAT)

Parcela se nachází v obci Rudoltice ve východních Čechách v blízkosti města Lanškroun. Místo je význačné tím, že zde prochází frekventovaný železniční koridor, zároveň se nachází v přírodní scenerii, kterou dokresluje ruina nedostavěného zámku Lichtenštejnů. Stavební pozemek sousedí na severní straně s potokem.
 
Objekt je situován na východní straně pozemku, je otevřen na jih a na západ směrem k tenisovému kurtu. Na pozemku je umístěno jedno kryté stání pro osobní automobil a uzavíratelný sklad. Z podmínek a analýzy území vzešel koncept občasné otevřenosti a uzavřenosti, který je doveden do extrému i ve výrazu domu – zborcený objem kvádru, velké prosklené otvory v obvodovém zdivu a bezpečnostní rolovací mříž a okenice, které se uzavírají v době nepřítomnosti obyvatel.

RODINNÝ DŮM ZDIMĚŘICE
(Stanislav Fiala, D3A)

Obraz domu ve Zdiměřicích u Prahy vychází z berberských obydlí, které jsou koncipovány centrálním společným obytným prostorem, který lemuje malé útulné místnosti. Téměř čtvercový půdorys byl proříznut zálivem organického tvaru, který nechává vstoupit zahradu dovnitř dispozice. Zahrada má charakter architektonizované mnohobarevné kvetoucí zeleně, která dotvořila celý pozemek do čistého, uklizeného systému. Divoké stromy za plotem jsou nasvětlené reflektory.
 
Záliv vstupující do domu se dá úplně uzavřít posuvnými panely propletenými vrbovým proutím, propouštějícím světlo s úžasnou stínohrou dovnitř i ven. Takto vznikla venkovní místnost pod dřevěnou pergolou, porostlou vistárií, je dalším pokusem o co největší prorůstání interiéru a exteriéru. Dům je velice dobře technicky vybaven. Systém vytápění i chlazení je založen na kombinaci využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů.

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ A TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ UNIVERZITY PARDUBICE
(Ladislav Kuba, Tomáš Pilař)

Nově navržený objekt fakulty je umístěn v severní dobře dopravně dostupné části v blízkosti stávajících kolejí a univerzitní auly s knihovnou (arch. Třeštík). Do jižního polabského cípu areálu je umístěna nová tělocviční hala univerzity, v blízkosti haly je počítáno s prostorem pro venkovní sportoviště.

Hmotové řešení budov Fakulty chemicko-technologické reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby a sestava objektů reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Jednotlivé objekty nestojí celou půdorysnou plochou na terénu - terén pod budovami horizontálně plyne, areál je v parteru průchozí, naopak ve 2. nadzemním podlaží jsou jednotlivé stavby vzájemně propojeny. Konstrukce budov je navržena jako monolitický železobetonový skelet – kombinace nosných sloupů, stěn a svislých výtahových a schodišťových šachet se železobetonovými monolitickými stropy.

Technologické zařízení, vzduchotechnické jednotky, zařízení pro přípravu TUV a další kapacitní technologie se nachází v suterénních místnostech přiřazených ke každému schodišťovému jádru se svislými instalačními šachtami. Páteřní rozvody médií jsou vedeny v suterénním koridoru, který propojuje všechny stavby. V jednotlivých laboratořích jsou rozvody vedeny viditelně pod stropem, což umožňuje flexibilní napojení libovolného počtu médií. Odsávání značného počtu laboratorních digestoří je zajištěno odděleným potrubím a ventilátory na střeše staveb.

CENA ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO

Cenu za celoživotní dílo, kterou každoročně uděluje při příležitosti Grand Prix architektů Obec architektů, patří v tomto roce prof. Ing. arch. Janu Bočanovi (*1937). Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners a v posledním desetiletí se věnuje velmi intenzivně i pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT, kde je vedoucím Ústavu navrhování.

Poznámka: zdrojem obrázků a doprovodných textů jsou webové stránky  www.www.grandprix-architektu.cz  a www.earch.cz  

Anketa

Zajímáte se o současnou architekturu?

Ano (101)
 
Ne (20)
 Celkem hlasovalo 121 čtenářů

Přehlídka vítězů GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009 >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

uuYQCYKXVTIzIzUrWIh Sherlyn | 11.06.2011 15:16

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 27.10.2016 00:00 Zájem o nové byty ochabuje, ceny strmě stoupají. Blíží se zlom?

Zájem o nové bydlení v Praze ve třetím čtvrtletí 2016 polevil. Ceny však i nadále pokračují ve spanilé jízdě směrem vzhůru. Průměrná cena za metr čtvereční prodaného bytu se přiblížila hranici 70 tisíc korun. Dostává se trh s novými byty do zlomu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

27.10.2016 16:01 U Václavského náměstí vyroste nový developerský projekt

Pražský magistrát stanovil podmínky, podle kterých se budou muset řídit úřady v průběhu stavebního řízení. Mezi těmito podmínkami je i předpoklad šetrného začlenění projektu mezi okolní historické budovy. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (386)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (63)
 Celkem hlasovalo 550 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »