Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Překlenovací úvěry: Výhody a nevýhody

Autor: Petr Zámečník | 21.05.2009 00:00 | Kategorie: Stavební spoření | 5 komentářů
Překlenovací úvěry: Výhody a nevýhody

Řádný úvěr ze stavebního spoření je levnější než hypotéka a má i další přednosti. Jenže... než na něj klient získá nárok, řádně se zapotí. Vyplatí se čerpat překlenovací úvěr? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Překlenovací úvěr, který je nazýván též meziúvěrem, si našel v nabídce stavebních spořitelen pevné místo. U některých spořitelen je spíše doplňkem řádného úvěru (a plní svou „překlenovací funkci“) sloužícím k financování spíše menších rekonstrukcí a oprav starších nemovitostí, některé produkty ale již delší dobu směle konkurují hypotečním úvěrům.

„Posláním“ překlenovacího úvěru je překlenout dobu, než střadatel stavebního spoření splní podmínky pro přidělení řádného úvěru. Překlenovací úvěr umožní čerpat prostředky dříve - a mnohdy téměř neprodleně po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Klient spořitelny nepotřebuje ani vlastní prostředky.

Nulová akontace nemusí znamenat 100% úvěr

Banky zpřísňují pravidla pro poskytování vyšších úvěrů. 100% hypotéku sice mnohé banky stále nabízejí, šanci na její získání má ale nemnohý klient. Nadneseně lze říci, že ji má šanci získat pouze ten, kdo ji nepotřebuje.

Letmý pohled do nabídky stavebních spořitelen může svést k dojmu, že získání prostředků na nákup celé nemovitosti bude snazší. Každá spořitelna má ve své nabídce překlenovací úvěr, k jehož získání nemusí klient složit ani korunu - pomineme-li zaplacení naúčtovaných poplatků.

To ale v žádném případě neznamená, že úvěrem bez akontace bude moci financovat celou kupní cenu. Stavební spořitelny úvěry od jisté částky nechávají zajistit zástavním právem k nemovitosti - a její odhadní cena může být požadována vyšší, než kolik prostředků spořitelna půjčí.

Proti klientovi se může postavit i odhad samotný. Odhadci musí být obezřetní zejména v současné době, kdy není jistý další směr pohybu cen nemovitostí po aktuálním poklesu. A tak i jejich odhady jsou spíše nižší než skutečné kupní ceny.

Tabulka 1: Nabídka překlenovacích úvěrů s nulovou akontací

Stavební spořitelna

Překlenovací úvěr

Zajištění nemovitostí od

Úroková sazba

ČMSS

Topkredit

500 tis. Kč

4,86 %*

Topkredit plus

500 tis. Kč

5,60 %*

Tophypo

500 tis. Kč

5,35 %**

WSTS

Družstevní byt

200 tis. Kč

5,50 %***

RSTS

Horizont

vždy

4,90%

Nízká hyposplátka

vždy

5,10%

Dobrý známý

300 tis. Kč

5,30%

Vzájemná důvěra

vždy

6,50%

SSČS

Trend

 

6,35 %****

Hypo Trend

5,95 %*****

MPSS

Hypoúvěr

 

4,54 %******

Rychloúvěr

nikdy

6,39 %******

* Při době do přidělení CČ delší než 96 měsíců; při kratší době úroková sazba je nižší.
** Při době do přidělení CČ delší než 72 měsíců; při kratší době úroková sazba je nižší. Úroková sazba je fixována na dobu 6 let.
*** Při zajištění zástavním právem k nemovitosti; jinak 6,6 %.
**** Úroková sazba platná po celou dobu; při fixaci na 3 roky 5,95 %.
***** Úroková sazba platná po celou dobu; při fixaci na 3 roky 5,15 %.
****** V případě uzavření Modrého konta nebo Modrého konta Plus sleva 0,1 p. b.

ČMSS u svých překlenovacích úvěrů vyžaduje vložení částky přinejmenším 1 000 Kč.

Rychloúvěr Modré pyramidy je v tabulce spíše „omylem“ - v žádném případě s maximální částkou 300 tis. Kč nekonkuruje hypotékám. Ostatně i pro nízkou částku spořitelna nevyžaduje zajištění nemovitostí. Naopak u úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny, u nichž je zajištění vyžadováno „vždy“, je minimální částka úvěru 300 tis. Kč. Úvěry „Dobrý známý“ a „Vzájemná důvěra“ jsou poskytovány bez doložení příjmů, což může být i „Rychloúvěr“ při splnění určitých spořitelnou daných podmínek.

Cena... není jen o poplatcích za úvěr

Nespornou výhodou překlenovacích úvěrů jsou nižší poplatky za vedení účtu. Zatímco u hypotéky jsou placeny měsíčně ve výši nejčastěji 150 Kč, u stavebních spořitelen začínají na 290 Kč ročně. Jenže to nejsou zdaleka jediné poplatky.

Chcete-li čerpat překlenovací úvěr, nevyhnete se poplatku ve výši 0,5 % až 1 % z cílové částky (výše úvěru). To řádově odpovídá poplatkům hypotečních bank - s jediným rozdílem. Stále více bank poplatek za schválení úvěru ruší a u ostatních jsou mnohem častější akce „úvěr bez poplatku“ než u stavebních spořitelen.

Poplatek za překlenovací úvěr není ale zdaleka jediný. Aby bylo možné o úvěr žádat, je třeba nejprve sjednat smlouvu o stavebním spoření na stejnou cílovou částku - a zaplatit poplatek nejčastěji ve výši 1 % z cílové částky. A pochopitelně i spořící účet stavebního spoření je třeba vést...

Tabulka 2: Poplatky za překlenovací úvěr

Stavební spořitelna

Poskytnutí překlenovacího úvěru

Poplatek za vedení úvěru

frekvence poplatku

ČMSS

0,5 % CČ

290 Kč

ročně

WSTS

1 % CČ

290 Kč

ročně

RSTS

1 % CČ

77 Kč/360 Kč

čtvrtletně/ročně

SSČS

1 % CČ

300 Kč

ročně

MPSS

1 % CČ

25 Kč

měsíčně

Úrokové sazby - garance nevýhodnosti?

Úrokové sazby z hypoték se v průměru pohybují na úrovni 5,54 % dle dubnového FINCENTRUM HYPOINDEXu. U některých produktů překlenovacích úvěrů jsou sazby nižší a lze se dostat i pod 5% hranici. Tato sazba je většinou garantována po celou dobu trvání smlouvy o překlenovacím úvěru a obecně platí, že čím je vyšší akontace, tím je nižší úroková sazba.

Pokud ale čerpáte úvěr s 0% akontací, získáte méně výhodnou úrokovou sazbu. Než splníte podmínky pro přidělení úvěru, musíte nejčastěji naspořit 40 % cílové částky, spořit nejméně 2 roky a dosáhnout dostatečně vysokého hodnotícího čísla. Co to ale znamená?

V době, kdy máte naspořeno 40 % cílové částky, stále platíte úroky z celé sumy, kterou jste obdrželi od stavební spořitelny. Řekněme pro jednoduchost 5 % ročně. Zároveň z naspořených prostředků získáváte úrok, který nemusíte danit - u úvěrových variant u všech spořitelen svorně 1 % ročně. Představme si (opět pro jednoduchost a bez újmy na obecnosti) cílovou částku 1 mil. Kč. Jaký je efektivní úrok z úvěru?

Roční úroky z 1 mil. Kč činí 50 tis. Kč. Ty budou zaplaceny stavební spořitelně. Naopak za 400 tis. Kč naspořených klient obdrží 4 tis. Kč. Pojišťovna tedy získala od klienta na úrocích o 46 tis. Kč více. Jenže v té době měl klient půjčeno jen 600 tis. Kč. Efektivně klient tak zaplatil úrokovou míru 7,67 %.

Jedná se pochopitelně o zjednodušený příklad. Naspořená částka se mění s každou úložkou, která bývá zpravidla měsíční, a s ní se mění i poměr naspořených prostředků k úvěru. Na druhou stranu je nutno podotknout, že úroková sazba 1 % je v současnosti velmi nízká, a kdyby klient prostředky (nebo jejich část, která převyšuje částku optimalizující státní příspěvek) ukládal na spořícím účtu, získal by vyšší úrok. A úrok, který nedostane, tvoří náklady ušlé příležitosti.

V tomto případě lze směle hovořit o nákladech příležitosti ve výši 1 % z uložené částky, neboť získat čistou úrokovou sazbu ve výši 2 % ročně (tedy po zdanění) není obtížné. Po započítání tohoto vlivu by činila efektivní úroková míra klienta dokonce 8,33 %. „Levný“ překlenovací úvěr se pak ukazuje poměrně drahým.

Předčasné splacení a mimořádná splátka

Výhody řádného úvěru (možnost kdykoli bezplatně provést mimořádnou splátku či splatit celý úvěr) si překlenovací úvěry ponechaly jen u některých stavebních spořitelen.

„Chce-li klient splatit zcela překlenovací úvěr mimo termín fixace, je to možné - výše úhrady může činit max. 2 % z předčasně splacené jistiny za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby (minimální výše této úhrady činí 3 000 Kč),“ uvedla k našemu dotazu Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy, a dodala: „Předčasné splacení části jistiny překlenovacího úvěru je možné ve formě mimořádného vkladu na příslušný účet stavebního spoření, což může vést ke zkrácení doby přidělení cílové částky.“

Ani u ČMSS není předčasné splacení zcela zdarma. „U překlenovacího úvěru platí podmínka, že v případě souhlasu věřitele (ČMSS) se splacením dlužník současně s mimořádnou splátkou zaplatí částku rovnající se smluvně sjednaným úrokům z překlenovacího úvěru za dobu 60 dnů,“ uvedl Rostislav Trávníček, ředitel marketingu a komunikace.

Od Wüstenrot - stavební spořitelny jsme odpověď neobdrželi. Její sazebník o poplatcích za předčasné splacení hovoří takto: „Individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru).“

Poplatek za mimořádnou splátku překlenovacího úvěru nevyžadují Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny. Zdenka Blechová, tisková mluvčí SSČS, k tomu dodává: „Mimořádnou platbu a její přesnou výši však musí oznámit písemně nebo e-mailem, příp. faxem před jejím zasláním. Pokud tuto  podmínku nesplní, použijí se pravidelné i mimořádné platby  nejprve k úhradě splatných pohledávek SSČS (úhrady za úkony dle Sazebníku, úroky, smluvní pokuty, úroky z prodlení). Pokud tyto platy přesáhnou splatné pohledávky, jsou použity jako úložka na účet příslušného stavebního spoření.“

Překlenovací úvěry: Výhody a nevýhody >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Poslední přidané komentáře (celkem 5 komentářů)

banky+spořitelny=lichváři pablo | 27.08.2009 11:13
poplatek za změnu sazby Petra | 15.06.2009 19:49
RE: RE: K těm poplatkům stavitel ruin | 25.05.2009 08:27
RE: K těm poplatkům | 24.05.2009 16:12
K těm poplatkům stavitel ruin | 21.05.2009 09:22

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 24.10.2016 00:01 Stavební spořitelny se přetahují o klienty. Novou zbraní je refinancování

Úvěrům se stále nepřestává dařit a vědí to i stavební spořitelny. Proto vytahují nová esa z rukávů, aby získaly další úvěrové klienty. Potenciál vidí nyní v refinancování úvěrů od jiných stavebních spořitelen. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 13.09.2016 00:00 Zastaralý bytový fond nahrává stavebním spořitelnám

Bytový fond v České republice je poměrně zastaralý. Není proto divu, že investice směřují právě převážně do jeho obnovy. Téměř polovina poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření byla vloni použita na modernizace a údržby bytů a domů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.09.2016 00:00 Nové bydlení s půjčkou od stavební spořitelny

Potřebujete půjčit na nové bydlení nebo postavit dům? Se zástavou nemovitosti vám půjčí nejen banky, ale i stavební spořitelny. Jsou úvěry na nové bydlení výhodnější u stavebních spořitelen? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.08.2016 00:00 Stavební spořitelny lákají na úvěry bez zajištění

Klienti stavebních spořitelen letos uzavírají více smluv než v loňském roce, na druhou stranu ale zpomaluje tempo úvěrování. Stavební spořitelny proto hledají způsoby, jak klienty na úvěry nalákat, úvěry zlevňují. Neváhají ani hledat další způsoby, jak klientovi nabídnout ještě výhodnější podmínky. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 25.08.2016 13:05

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

03.10.2016 13:32 Poradci Stavební spořitelny České spořitelny míří do terénu

Nová služba ČS Plus Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) chce nabídnout klientům finanční i nefinanční produkty spojené s bydlením v terénu. SSČS hodlá do konce roku 2018 spolupracovat s 250 poradci. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.06.2016 11:39 ČMSS nabízí zajištěné meziúvěry od 1,9 %

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zlevnila meziúvěry zajištěné nemovitostí podle typu a výše meziúvěru až o 0,4 procentního bodu. Úrokové sazby zajištěných úvěrů lze tedy získat již od 1,9 %. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (366)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 525 čtenářů

Nejčtenější články z Stavební spoření za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 17.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Změny se dotknou i stavebních spořitelen

S příchodem prosince začne platit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami budou nově v tomto zákoně sjednoceny. Stavební spořitelny čeká ale i celá řada dalších změn. Přípravy stavebních spořitelen jsou v plném proudu. Modrá pyramida je ale v předstihu a úvěry podle nových pravidel začne poskytovat dokonce dříve. (Aktualizováno) Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »