Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Realitní bublina? Praha k ní má nejdále!

Autor: Petr Zámečník | 22.06.2009 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 2 komentáře
Realitní bublina? Praha k ní má nejdále!

Ceny bytů v Praze jsou mnohem vyšší než jinde. Přesto má Praha k realitní bublině nejdále ze všech krajů v České republice. Co může ovlivnit ceny nemovitostí a co je skutečně ovlivňuje? Jen v posledním desetiletí jsme prošli dvěma bublinami na realitním trhu.

Ceny nemovitostí nepadají z nebe. Jsou určovány na trhu na základě střetu kupujících a prodávajících přesně podle dikce zákona nabídky a poptávky. A to navzdory skutečnosti, že každý byt je jiný, má jiné vlastnosti, jiné umístění, jiný výhled ke slunci a jiný stav. Nabídka a poptávka po bytech ovšem také neroste ve vzduchoprázdnu. Jsou také ovlivňovány nesčetnými faktory.

Nabídka bytů

Nabídka bytů je poměrně málo flexibilní. Od záměru výstavby bytového domu do její realizace uplyne zpravidla několik let. Kdo a kolik bytů bude stavět závisí především na očekávaném výnosu, nákladech výstavby, ceně pozemků...

Na druhé straně stojí již postavené byty. Zdraží-li výstavba, zdraží i již dokončené byty na sekundárním realitním trhu.

Poptávka po bytech

Poptávka po bytech závisí na více faktorech než jejich nabídka. Jedním ze základních je disponibilní příjem, na němž závisí především růst bohatství domácností, ale také schopnost dosáhnout na nemovitost s pomocí cizích zdrojů - kupříkladu hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření.

Disponibilní příjem a jeho výhled souvisí se zaměstnaností a nezaměstnaností. Roste-li zaměstnanost a klesá-li nezaměstnanost, roste zpravidla též disponibilní příjem. Naopak stoupá-li nezaměstnanost, lidé se začínají o své příjmy více obávat a poptávku po nemovitostech odkládají.

Neopomenutelné jsou ovšem také demografické faktory. Zažívá-li region přírůstek obyvatel, ať již migrujících za prací či přirozený přírůstek porodností, je pravděpodobný též růst cen bytů. V tomto ohledu stojí za pozornost též počet sňatků, kdy vzniká nová domácnost, která zpravidla řeší svou bytovou situaci, a zároveň počet rozvodů, kdy z jedné domácnosti vznikají dvě - v obou případech platí, že vyšší počet sňatků a rozvodů vede k růstu poptávky po bytech. Vliv má i věková struktura obyvatel regionu.

Dostupnost úvěrů patří také mezi významné faktory. Vybírají-li banky své dlužníky příliš přísně nebo nepůjčí-li dostatek prostředků, vyřadí tím z poptávky po bytech méně bonitní klienty. Bankám tuto obezřetnost rozhodně nelze vyčítat - pokud by půjčily opravdu každému, zanedlouho by byly ve stejných potížích jako v současnosti americké banky.

Na dostupnost úvěrů má vliv i úroková sazba. Vyšší sazba hypoték jednak zvyšuje splátku úvěru, která může vyřadit část domácností, zároveň ale i prodražuje zdroje a odrazuje spekulanty a investory od nákupu nemovitostí. S tím souvisí i poptávka ze zahraničí, která je z části také spekulativní a částečně souvisí s příchodem zahraničních firem a jejich pracovníků.

Na poptávku působí také vývoj tržního nájemného. Roste-li nájemné, vyplatí se koupě bytu za účelem jeho dalšího pronájmu - a tím se zvyšuje poptávka po bytech. Působení může být ale také opačné: Roste-li cena bytů, stávají se pro větší počet domácností nedostupnými, a tak volí nájemní bydlení, čímž roste tržní nájemné.

Na čem skutečně závisí ceny nemovitostí?

Michal Hlaváček a Luboš Komárek pod hlavičkou České národní banky sestavili ekonometrický model ze čtvrtletních dat z let 1998 až 2008 (třetí čtvrtletí), který zkoumal, na čem závisí ceny nemovitostí a zda je či není cenová bublina na realitním trhu.

Při zkoumání časových řad dat zjistili, že růst cen bytů lze v České republice nejlépe vysvětlit růstem cen pozemků a nájemného. V Praze má navíc nemalý vliv také vývoj míry nezaměstnanosti, kdežto ve zbytku České republiky jsou významné také migrace a přirozený přírůstek - a částečně také sňatečnost.

Při zkoumání rozdílů mezi jednotlivými kraji nepatří mezi významné faktory nákladovost výstavby a ani rozdíly v cenách pozemků nejsou vypovídající o rozdílnosti cen bytů. Zajímavé je, že naopak jako významný vysvětlující faktor se ukázal počet bytů na 1 000 obyvatel - a to tak, že čím více bytů na 1 000 obyvatel v daném regionu je, tím vyšší (!) jsou ceny nemovitostí. Ovšem i v tomto bodě může jít o opačnou kauzalitu - kde jsou vyšší ceny bytů, tam se jich více staví. Po vyřazení specifické Prahy se ovšem tento ukazatel ukázal jako nevypovídající...

Rozdíly v cenách bytů mezi kraji pomáhá vysvětlit také rozvodovost - čím vyšší, tím vyšší ceny bytů. „Obdobný vliv se dá očekávat i u sňatečnosti, ten se však ukázal jako statisticky nesignifikantní,“ komentují výsledek autoři analýzy. Význam má i stěhování obyvatelstva.

Jako nevýznamné se ukázaly faktory týkající se statistik na trhu práce. „Tento výsledek může být projevem obecně relativně nízké mobility pracovní síly uvnitř ČR,“ uvádí autoři. Významnější byla pouze míra nezaměstnanosti.

Důležitými faktory se ukázalo být nájemné a mzdy - tedy přesněji poměr ceny bydlení k nájemnému a ke mzdě. Vyšší mzda znamená vyšší dostupnost úvěrů pro danou domácnost, a ta si může dovolit poptávat dražší nemovitosti, a tedy ceny nemovitostí mohou růst.

Cenová bublina? Praze nehrozí...

Hlavní cíl výzkumu Michala Hlaváčka a Luboše Komárka bylo určit, zda je, kdy byla či zda hrozí cenová bublina na realitním trhu.

První model zkoumající ceny nemovitostí v čase odhalil dvě cenové bubliny - první v letech 2002/2003, druhou v letech 2007/2008. Přestože by se dalo očekávat, že druhá uvedená byla větší, není tomu tak. „Námi odhadnutá regrese identifikuje pro roky 2007 - 2008 zhruba poloviční nadhodnocení v porovnání s rokem 2002,“ odhalují autoři studie. Pro počátek roku 2003 odhadují nadhodnocení o přibližně 6,3 %, pro bublinu mladší jen o 2,4 %.
Druhý model zkoumal podhodnocení či nadhodnocení cen bytů z regionálního pohledu. Autoři došli k závěru, že čím vyšší jsou ceny bytů v daném regionu, tím vyšší je pravděpodobnost, že dochází k nadhodnocení jejich cen - s výjimkou Prahy. Přestože v Praze jsou ceny nejvyšší, model ukazuje jejich nejhlubší podcenění. Autoři ovšem upozorňují, že vzhledem ke krátké časové řadě nemusí jít o reálné podcenění - může se tedy jednat o statistickou chybu nebo jinou chybu v modelu.
Specifičnost Prahy autoři analýzy ukazují na několika jednoznačných číslech: „Oproti průměrnému kraji je v Praze zhruba o 14 % více bytů na 1 000 obyvatel, je zde o 38 % vyšší mzda, zhruba poloviční nezaměstnanost, 4,5krát vyšší relativní přírůstek stěhováním a zhruba 2,5krát více se poskytne úvěrů na bydlení na obyvatele.“

Podle jiné analýzy ČNB z roku 2007 navíc Praha vychází jako nejrizikovější region z pohledu nadhodnocení cen bytů.

Anketa

Za jak dlouho očekáváte konec "hypoteční krize"?

Už skončila. (9)
 
Do měsíce. (1)
 
Do čtvrt roku. (0)
 
Do půl roku. (4)
 
Do roka. (39)
 
Později. (107)
 Celkem hlasovalo 160 čtenářů

Realitní bublina? Praha k ní má nejdále! >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Poslední přidané komentáře (celkem 2 komentáře)

smutná realita Karel Brázda | 25.06.2009 15:04
Při vší... Kruton | 22.06.2009 18:03

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (362)
 
Spíše ano. (51)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 518 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »