Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Ředitelé velkých stavebních společností čekají krizový rok

České stavebnictví bude v roce 2011 čelit dalšímu poklesu, negativně na něj nahlížejí především velké stavební společnosti, klesla vytíženost jejich kapacit i sebedůvěra.

Z pohledu stavebního zaměření je situace obzvláště složitá v inženýrském stavitelství – neustále narůstá podíl firem, které mají zakázek méně než před rokem. Další pokles stavebnictví očekávají i malé firmy, z pohledu zaměření i pozemní stavitelství, predikce jsou zde však o něco méně pesimistické. V souladu s tímto výhledem ani banky neplánují nárůst v objemech úvěrů pro stavební firmy. Společnosti proto pokračují v optimalizacích a úsilí o zvyšování své efektivity, ty největší rovněž hledají zakázky v zahraničí. Tyto závěry vyplývají z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/2011, kterou vypracovala společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor. Výzkum podporují také společnosti Harsco Infrastructure, Benchcom, SapaBuildingSystem a Raab Karcher.

Martin Kocourek, Ministr průmyslu a obchodu: „Chybějící finanční prostředky, jak veřejné tak soukromé, srazily v posledních dvou letech výkony stavební produkce do červených čísel. Chceme-li být však konkurenceschopní, musíme najít cestu, jak zlepšit především infrastrukturu. Mimořádnou pozornost je třeba také věnovat omezení korupce provázející stavební aktivity.“

Hlavní zjištění Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/ 2011:

České stavebnictví čeká v roce 2011 pokračování negativního trendu vývoje z předchozího roku.

 • Pokles stavebnictví v tomto roce by podle aktuálních predikcí ředitelů firem měl dosáhnout 5,5 procenta.
 • Pesimistický výhled prezentují především velké stavební společnosti, očekávají pokles až 8 procent, tj. více než v roce 2010.
 • Z pohledu stavebního zaměření negativní vývoj v roce 2011 predikují především představitelé inženýrského stavitelství, pokles čekají tři ze čtyř ředitelů těchto společností (75 procent).
 • Stabilizace a velice mírný růst se očekává nejdříve od roku 2012. Optimističtější jsou především střední a malé stavební firmy a společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím.

Josef Vlášek, Vrchní ředitel, Český statistický úřad: ,,České stavebnictví skončilo v roce 2010 ve výrazném poklesu, který byl zmírněn vyšším objemem stavebních prací na programu "Zelená úsporám" a výstavbou fotovoltaických elektráren. V roce 2011 bude pokles pokračovat, zejména z důvodu omezení financování veřejných zakázek. Určité oživení v pozemním stavitelství se může objevit nejdříve na konci roku 2011.“

Václav Matyáš, Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: „Optimismus nepřináší ani výhled na letošní rok, který bude s největší pravděpodobností ještě mnohem těžší. Signalizoval to již v průběhu roku propad uzavřených zakázek veřejných i privátních jak v oboru pozemních staveb včetně výstavby bytů, tak i v oboru inženýrských staveb, především dopravní infrastruktury.“

Martin Kouřil, Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech: ,,Ve vývoji odvětví očekávám jasný pokles. Již dnes je patrné, že největší zákazník stavařů – stát – jednoznačně stagnuje a na trh neumísťuje potřebný objem zakázek. Pro rok 2012 očekávám již mírný růst i z toho důvodu, že budou dobíhat poslední peníze z EU. Otázkou je, zda obce budou mít na spoluúčast a budou nakonec projekty realizovat.“

Pokles tržeb českých stavebních společností bude pokračovat i v roce 2011.

 • Stavební společnosti očekávají pro rok 2011 průměrné snížení tržeb o 1,4 procenta. Jedná se o první, i když jen mírné zlepšení v predikcích ředitelů po předchozích třech kvartálech zhoršujících se očekávání v této oblasti.
 • Z pohledu velikosti firem nejkritičtěji vidí situaci velké stavební společnosti – růst svých tržeb očekává pouze jedna ze tří firem.
 • Z pohledu stavebního zaměření ho rší vývoj prodejů očekávají oproti pozemnímu stavitelství (0,6procentní pokles) stavitelé v segmentu inženýrského stavitelství (pokles o 3,9 procenta).
 • První zlepšení by mělo přijít v roce 2012, věří v to 69 procent ředitelů stavebních společností. Nejoptimističtější jsou zástupci pozemního stavitelství, nejméně optimisticky vidí situaci v důsledku nedostatku zakázek ředitelé společností z inženýrského stavitelství.

Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika :  ,,Výsledky poslední studie potvrzují pesimismus stavebních firem u vývoje tržeb pro rok 2011. Ve srovnání s předchozí studií je patrný mírný růst optimismu pro období roku 2012. Financování stavebních projektů je klíčovou otázkou pro budoucnost.“ 

Ivo Přibyl, Místopředseda představenstva a ředitel pro ekonomiku a finance, VOKD: ,, V naší společnosti očekáváme stagnaci tržeb na úrovni roku 2010 s náznakem mírného optimismu.“ 

Sebedůvěra stavebních společností se mírně zlepšila, stále však zůstává nízká.

 • V překonání konkurence věří pouze jedna ze dvou stavebních společností, přitom v červenci 2010 si věřilo ještě 71 procent ředitelů. Pokles sebedůvěry je viditelný především u velkých stavebních společností.
 • K nárůstu sebedůvěry došlo v oblasti pozemního stavitelství (ze 40 procent v říjnu na 51 procent aktuálně), v inženýrském stavitelství došlo naopak k jistému poklesu (z 53 procent v říjnu na 46 procent aktuálně).
 • Výhled na rok 2012 ukazuje na potenciální zlepšení, aktuálně očekává zlepšení své pozice oproti konkurenci 68 procent respondentů (60 procent v říjnu).

Zdeněk Osner, Předseda představenstva a generální ředitel, Energie – stavební a báňská : ,,Restriktivní opatření státního rozpočtu bude mít vážné dopady do struktury veřejných zakázek a vyvolají tlak i na změnu činností jednotlivých stavebních společností.“

Vytížení kapacit stavebních společností se oproti říjnu loňského roku znatelně snížilo.

·         Vytížení kapacit pokleslo o 10 procentních bodů, aktuálně je pouze na 72 procentech, nejméně za celou dobu měření tohoto indikátoru společností CEEC Research.

·         Nejvyšší průměrné vytížení svých kapacit uvádějí velké stavební společnosti (76 procent), střední/malé stavební společnosti uvádějí vytížení nižší, a to pouze 70 procent.

·         Dvě z pěti společností uvádějí, že mají méně zakázek než před rokem. K určitému zlepšení dochází u společností v pozemním stavitelství, v inženýrském stavitelství situace naopak dále eskaluje (menší množství zakázek než před rokem uvádí 64 procent společností).

·         Celkem 34 procent stavebních společností plánuje měnit postup získávání nových zakázek aplikovaný v minulém roce. Měnit postupy budou především společnosti v inženýrském stavitelství (50 procent).

Pavel Pilát, Generální ředitel, Metrostav : ,, Protože chybí jak privátní, ale hlavně veřejná poptávka, očekáváme pokles zásoby práce.“

Jindřich Pytelka, Jednatel společnosti, Vodohospodářské stavby : ,,Zásoba zakázek se nezvýší. V inženýrském stavitelství, jako např. v dopravních stavbách, bude snad více drobných a na krátkou dobu zakázky na opravy. Přesto nebudou využity naše kapacity na opravy silnic.“

Josef Netík, Ředitel společnosti, S.O.K. stavební :,, Stavební trh v ČR po skončení této vleklé krize bude vypadat zcela jinak než před ní. Ohroženy jsou především středně velké firmy, kde půjde po vyčerpání rezerv o existenci, velké firmy pouze zeštíhlí.“

Klíčovým problémem stavebních společností je stále nedostatečná poptávka.

·         Nedostatečná poptávka trápí nejvíce velké stavební společnosti, z pohledu zaměření se jedná o inženýrské stavitelství. Malé firmy rovněž zmiňují byrokracii úřadů.

·         Mezi jiná omezení, která společnosti vyjmenovávají, zahrnují zvýšenou platební neschopnost odběratelů, velký tlak zákazníků na neúměrné snížení ceny a využívání současné situace k tlaku na stavební společnosti, ale také nízkou ochotu bank poskytovat úvěry.

Karel Schuster, Ředitel společnosti, JC Incest : ,,Jedním z našich klíčových problémů je zajištění financování realizací našich projektů ze strany investora. Očekáváme, že situace by se měla postupně stabilizovat a od roku 2012 zlepšovat.“

Petr Čížek, Jednatel, SWIETELSKY stavební, Předseda Sdružení pro výstavbu silnic : ,,Největším současným problém nejen naší stavební společnosti, ale rozhodně i dalších firem, které se zabývají výstavbou a opravami dopravní infrastruktury, je vedle radikálního a ne vždy šťastného omezení výdajů SFDI celkově nedobrá situace a atmosféra v tomto stavebním oboru. Nejen ne  zcela objektivní, cílená kampaň vedená proti stavebním firmám, ale zejména mi silně vadí zásadní nedostatek komunikace se státní správou a společné hledání kompetentních  řešení prospěšných pro obyvatele i ekonomiku ČR. Veškeré opakované podněty z naší strany k takovéto diskuzi zatím bohužel zůstaly nevyslyšeny.“

Podmínky financování zůstanou spíše srovnatelné s minulým rokem.

·         Tři největší české banky chtějí pro období 2011/2012 zachovat podíl úvěrů stavebním společnostem v rámci svého portfolia na stejné úrovni jako v roce 2010.

·         Hlavními faktory při rozhodování bank o poskytnutí úvěru budou kvalita projektu / předmětu financování a rovněž podíl vlastních prostředků vložených žadatelem o úvěr.

·         V oblasti retailových úvěrů na bydlení chtějí banky podíl úvěrů spíše zvýšit, dvě ze tří největších bank budou zlepšovat podmínky pro získání těchto úvěrů.

·         Banky jsou vstřícné i k propojení financování korporátního a retailového segmentu v oblasti rezidenčního segmentu. Při výběru projektů k této spolupráci je však vidět individuální přístup.

Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika : ,   Banky zůstávají ve svém přístupu k novým úvěrům v oblasti stavebnictví konzervativní. Budoucí projekty se neobejdou bez vyšší úrovně vlastního vloženého kapitálu a bude docházet k další koncentraci stavebního trhu v kapitálově silných společnostech.“

Radim Sayed, Obchodní ředitel, CRESTYL: „Z naší praxe můžeme říci, že zatím nedocházelo příliš často k propojení mezi úvěrováním developera a případnému zvýhodnění retailových klientů jeho projektu ze strany banky. Je faktem, že banky přistupují k jednotlivým případům na individuální bázi, ale podstatné je, že klient již při seznámení s projektem není o této možnosti informován, a často se tak stane, že toto zvýhodnění nemusí vůbec zaznamenat a následně poptat. Společnost CRESTYL usiluje o co nejvýhodnější podmínky pro své klienty, a proto aktivně spolupracujeme a vyžadujeme stejný přístup v této oblasti i ze strany financujících bank.“

 S pokračujícím úbytkem zakázek je pro stavební společnosti klíčové pokračovat ve zvyšování efektivity svého fungování.

·         V průběhu dalších dvanácti měsíců se budou stavební firmy zaměřovat především na zvýšení efektivity jejich fungování. Největší důraz na tuto oblast uvádějí zejména ředitelé velkých stavebních společností.

·         Dalšími důležitými oblastmi, kterým se chtějí firmy věnovat, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, optimalizace nákupních procesů a zlepšení projektového managementu.

·         Nejmenší prioritou jsou akvizice jiné společnosti, investice do IT infrastruktury a snahy o získání strategického partnera.

·         Zvýšení efektivity svého fungování je klíčovou prioritou i pro stavební firmy na Slovensku, v Polsku a především v Maďarsku.   

Tomáš Hajič, Předseda představenstva, Dálniční stavby Praha: „Naší hlavní prioritou pro následujících 12 měsíců je redukce vlastních nákladů pro zajištění konkurenceschopnosti nabídkových cen našich prací ve veřejných zakázkách.“

Karel Mora, Generální ředitel, Elektrizace železnic Praha: „Naší prvořadou prioritou je zabezpečení práce pro společnost tak, aby nebylo nutno přistoupit k dalším restriktivním opatřením vedoucím k propouštění zaměstnanců, a dále pak udržet financování možného technického rozvoje a kvality práce.“

Ivan Kunst, Generální ředitel pro jihovýchodní Evropu, Harsco Infrastructure CZ : ,,Jako dodavatel komplexních řešení v oblasti lešení a bednění zjišťujeme z jednání s našimi partnery, že ani rok 2011 nemají zakázkově naplněn. Proto se zaměřujeme na dokonalou a komplexní podporu klíčovým zákazníkům, podnikáme soustavné kroky ke zlepšení efektivity.“

Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v lednu 2011. Údaje pro zpracování části věnované bankovnímu sektoru poskytly tři největší banky na českém trhu.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek, a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ř editel společnosti CEEC Research.

Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 je k dispozici zdarma ke stažení na www.studieStavebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na:   kontakt@CEEC.Eu .

Ředitelé velkých stavebních společností čekají krizový rok >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (372)
 
Spíše ano. (53)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 532 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »