Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Rozhádané společenství vlastníků se může stát noční můrou

Autor: Petr Bukač | 27.12.2010 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 0 komentářů
Rozhádané společenství vlastníků se může stát noční můrou

Koupě bytu bývá radostnou událostí. Málokdo si přitom uvědomí, že nezíská jenom samotný byt, ale i spoluzodpovědnost za celý dům, v němž se byt nachází. Pokud se jednotliví vlastníci bytů na zajištění správy, tedy provozu a údržby, domu neshodnou, může vzniknout zapeklitá situace, z níž se jen velmi těžko hledá východisko.

Můj byt, můj hrad?

Bydlet ve vlastním bytě je snem spousty lidí. Jedním z důvodů je i představa, že tím získají naprostou svobodu a nezávislost. Vlastník si přece sám určuje, co se svým bytem udělá a jak ho bude užívat. Nikdo mu nebude zvyšovat nájemné, ani mluvit do přestavby koupelny, pokud se pro ni sám rozhodne. Do toho, co se odehrává za dveřmi jeho vlastního bytu, mu nikdo nemá co mluvit! A on se zase nemusí starat o to, co se děje před nimi! Takovéto představy jsou zcela nesprávné.

Velkou míru svobody a nezávislosti v rozhodování o vlastním bydlení lze získat snad jen v případě, že byt bude umístěn v rodinném domě obklopeném velkým pozemkem. Jediný vlastník si opravdu do značné míry sám určuje, jak se svým majetkem naloží. Pokud se ale byt nachází v bytovém domě společně s dalšími byty jiných vlastníků, je situace jiná. Byt je pak totiž součástí budovy, o jejíž správě spolurozhodují všichni vlastníci bytových, popř. i nebytových jednotek v domě.

Vlastník bytu sice neplatí nájemné, ale podílí se na nákladech na provoz domu. Podle velikosti svého spoluvlastnického podílu je povinen platit i příspěvky na opravy a údržbu společných částí domu. Jejich celková výše může korespondovat s výší nájemného v obdobně velkém bytě. Zatékající střecha není problémem vlastníků bytů v posledním podlaží, ale všech. V případě, že si některý vlastník bytu bude plést svobodu s anarchií a nebude brát ohled na práva vlastníků ostatních bytů, může v krajním případě o svůj byt přijít.

§ 14 zákona č. 72/1994 Sb.:Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.

Rozhoduje společenství vlastníků jednotek

Práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy a podmínky spoluvlastnictví společných částí budovy upravuje zejména občanský zákoník a dále pak zvláštní právní předpis - zákon č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů). V domě s nejméně pěti jednotkami (byty a nebytovými prostory), z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, rozhoduje o správě, provozu a opravách společných částí domu zvláštní právnická osoba - společenství vlastníků jednotek (dále jen „Společenství“).

Členství ve Společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění vlastníků jednotek, do jehož působnosti patří zejména schvalování stanov, volba orgánů Společenství a rozhodování o všech důležitých záležitostech týkajících se správy domu, které nepatří do rozhodovací pravomoci výkonného orgánu Společenství. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.

Statutárním výkonným orgánem Společenství je minimálně tříčlenný výbor nebo pověřený vlastník. Tento orgán za Společenství jedná navenek, podepisuje smlouvy, zajišťuje úhradu faktur a řadu dalších činností spojených se správou domu. Pro zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Pokud se vlastníci na obsazení výboru, ani osobě pověřeného vlastník neshodnou, může nastat patová situace, z níž se jen těžko hledá východisko.

Jeden hot a druhý čehý

Zákon o vlastnictví bytů sice pamatuje na možnost, že se k volbě orgánů Společenství usnášeníschopné shromáždění vůbec nesejde, nebo že na něm tyto orgány nejsou zvoleny. Zároveň ale není vůbec jasné, jak by potom vše bylo řešeno v praxi. Zákon totiž v § 9 odst. 9 uvádí, že v takovémto případě „… plní funkci orgánů Společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy Společenství dnem jeho vzniku“.

Ve většině Společenství žádný vlastník s nadpolovičním spoluvlastnickým podílem na společných částech domu neexistuje. Pokud by existoval, k nezvolení orgánů Společenství by nejspíš nedošlo. Funkci výkonného výboru by tedy měli plnit vlastníci jednotek, kteří se stali členy Společenství dnem jeho vzniku, což v řadě případů obnáší přinejmenším několik desítek vlastníků! Jak ale mají všichni společně jednat a podepisovat za Společenství, jsou-li notabene do krve rozhádaní?

Nezbývá, než urychleně svolat nové shromáždění a pokus o volbu orgánů Společenství opakovat. Nejsou-li orgány opět zvoleny, je třeba svolat další shromáždění atd. Nakonec se nemusí najít nikdo ochotný další a další shromáždění svolávat a volbu orgánů Společenství organizovat. Výsledkem může být všeobecné bezvládí a chaos. Přitom platí, že čím je Společenství početnější a sociálně nesourodější, tím je vyšší pravděpodobnost, že k takovémuto stavu dojde.

Může se to stát i vám …

Typickým kandidátem na problémy všeho druhu je velký zanedbaný panelák na sídlišti. Výjimkou nejsou domy o 400 i více  bytových jednotkách, jejichž stav je díky léta zanedbávané údržbě tristní. Značnou část bytů v nich přitom obývají důchodci a sociálně slabé rodiny, které bez ohledu na stav domu nechtějí o nějakém zvyšování příspěvku do fondu oprav ani slyšet. Podobně se k této záležitosti staví i vlastníci bytů, kteří v domě sami nebydlí. Důležitější než stav domu pro ně totiž bývá okamžitý zisk z nájemného.

Prosadit za těchto podmínek například rekonstrukci společných prostor, k níž je podle § 11  odst. 5 zákona o vlastnictví bytů potřeba souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, může být zhola nemožné. Naštvaní a rozhádaní vlastníci se nakonec neshodnou vůbec na ničem, volbu orgánů Společenství nevyjímaje. Zodpovědnosti za případné negativní důsledky takovéto nepříjemné situace se přitom nevyhne žádný vlastník, přestože ji sám třeba vůbec nezavinil.

§ 12 zákona č. 72/1994 Sb.: Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů.“
 

Nebezpečí toho, že za Společenství nakonec nebude mít kdo jednat a nebude kvůli tomu zajištěna funkční správa domu, se zdaleka netýká jen zanedbaných paneláků. Obdobnou zkušenost mohou dříve či později získat i vlastníci bytů ve zcela nových bytových projektech. Jejich překvapení pak bude o to větší, že si možnost vzniku podobných problémů nejspíš vůbec neuvědomují. Už při koupi staršího i nového bytu se tedy vyplatí zajímat se mj. i o to, jak je zajištěna správa domu, v němž se byt nachází.

Anketa

Jakému typu bydlení dáváte přednost?

Osobní vlastnictví. (402)
 
Družstevní vlastnictví. (30)
 
Nájemní bydlení. (87)
 
Jiné. (8)
 Celkem hlasovalo 527 čtenářů

Rozhádané společenství vlastníků se může stát noční můrou >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (349)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 501 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 06.10.2016 00:00 Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Stavba je postavená tak, že přesahuje na malou část cizího sousedního pozemku? Jakým způsobem zákon řeší takovou situaci a jak se mají vypořádat vlastníci sousedních pozemků? Pomoci nám může právní úprava přestavku, kterou vymezuje nový občanský zákoník. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 05.10.2016 00:00 Dostupnost bydlení v Praze je horší než v Mnichově či Vídni

Dostupnost nového bydlení v Praze se zhoršuje. Rostoucí prodeje v kombinaci s klesající developerskou nabídkou bytů ženou ceny vzhůru. Deset průměrných ročních platů na koupi bytu v Praze již nestačí, v Mnichově, Vídni či Bratislavě stále ještě ano. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 03.10.2016 00:00 Ceny bytů rostou. Blíží se další realitní krize?

Ceny bytů od finanční krize rostou. Pražské byty se již dostaly na dosah historických úrovní z roku 2008. Vyplatí se rychle kupovat, nebo spíš počkat na splasknutí bubliny? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »