Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Stavební firmy v ČR: pokles mírně zpomalí, celkové zotavení bude ale trvat déle

Stavební firmy mírně korigují svá výrazně negativní očekávaní pro rok 2009. V červenci předpokládaly pokles stavebnictví v průměru o 11 procent, nyní očekávají, stále výrazné, snížení o 8 procent. Současně však také dále zhoršují svůj výhled pro období 2010/2011 – firmy předpovídají pokles o dvě procenta.

Poznatky o českém stavebnictví přináší aktuálně publikovaná Kvartální analýza stavu a vývoje českého stavebnictví 09/2009, která je založena na rozhovorech realizovaných s vybraným vzorkem 100 velkých, středních i malých stavebních firem na začátku září 2009. Tuto analýzu připravil CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor.

  • Vytížení kapacit stavebních společností na vrcholu sezóny mírně vzrostlo, také díky výsledkům již realizovaných optimalizací.
  • Zvýšit efektivitu fungování firmy - to je aktuálně klíčová priorita pro všechny dotázané stavební společnosti.
  • Většina společností uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci, což značně omezuje jejich další rozvoj.
  • Největším problémem je i nadále nedostatečná poptávka.

Firmy očekávají, že s oučasný pokles českého stavebnictví mírně zpomalí. Celkové zotavení ale bude delší, než předpokládaly.

Aktuální výsledky kvartálního výzkumu českého stavebnictví ukazují, že se očekávání stavebních firem pro rok 2009 oproti výsledkům srovnatelného výzkumu z července 2009 mírně zlepšila. Celkové hodnocení však stále zcela zřetelně indikuje viditelný pokles tohoto odvětví české ekonomiky. Od předchozího šetření (v červenci 2009) došlo k posunu - předpokládaný pokles stavebnictví v průměru o 11 procent se snížil na aktuálně očekávaný pokles o 8 procent. Rovněž se mírně snížil podíl firem, které očekávají pokles stavebnictví pro rok 2009, a to z 90 procent v červenci 2009 na stále vysokých 81 procent.

Viditelné rozdíly jsou v tom, co očekávají velké (výběr z top 70 stavebních společností) a střední/malé stavební společnosti. První segment se vyjadřuje výrazně negativněji (očekává pokles stavebnictví až o 11 procent).

Při výhledu do budoucna (2010/2011) firmy předpokládají další pokles českého stavebnictví o dvě procenta. V červenci 2009 firmy ještě uváděly očekávaný pokles pro toto období o jedno procento. Předpovědi z dubna 2009 počítaly dokonce s růstem o tři procenta. Tento trend a zhoršující se výhled vychází z toho, že stavební firmy očekávají pomalejší a dlouhodobější zotavování celého odvětví, než předpokládaly dříve.

V důsledku toho, že předpokládají menší pokles stavebnictví v roce 2009, společnosti mírně korigují předchozí snížení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu  plánují další snižování.

Společnosti mírně zlepšily předpovědi svých prodejů na rok 2009, stále se ale jedná o znatelný pokles (4,3 procent nyní, 6,6 procent v červenci). Segment velkých stavebních společností je znatelně negativnější, neboť očekává pokles v průměru až o 6,3 procent. Pro období 2010/2011 respondenti snížili své prodejní plány z předpokládaného růstu prodejů o 1,5 procent na pouhých 0,5 procent.

Sebedůvěra firem se mírně zlepšila.

58 procent respondentů předpokládá, že se jejich pozice na trhu v roce 2009 spíše zlepší, což je nárůst z 45 procent v červenci 2009. Pro období 2010/2011 jsou ale firmy méně optimistické než při předchozím červencovém šetření. Zlepšení své pozice předpokládá 69 procent respondentů (83 procent v červenci 2009).

Vytížení kapacit stavebních firem se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo.

Od předchozího červencového šetření se velice mírně zvýšilo průměrné vytížení kapacit stavebních společností - o dvě procenta. Tento výsledek však souvisí do jisté míry s tím, jak některé stavební společnosti omezují své kapacity, což pomáhá zvýšit efektivitu jejich fungování.

Více než polovina stavebních firem (56 procent) uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci.

Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své

zakázky, se od července nezměnil (stále šest měsíců). Firmy, které mají nasmlouvané zakázky na nejdelší období (horní kvartil vzorku), uvádějí mírný nárůst ze sedmi na osm měsíců. Více než polovina stavebních firem (56 procent) uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci. To je stejný podíl jako v červenci, v dubnu se jednalo o 33 procent.

29 procent firem uvádí, že má stejně zakázek jako před rokem (33 procent v červenci, v dubnu se jednalo o 55 procent), a pouze 15 procent respondentů potvrzuje, že mají zakázek více. Nárůst v této kategorii však táhne pouze segment středních/malých stavebních firem.  Žádná z dotázaných velkých stavebních společností neuvedla, že by počet nových zakázek oproti srovnatelnému období minulého roku vzrostl. Naopak 75 procent respondentů z velkých společností uvádí, že mají zakázek méně než před dvanácti měsíci (25 procent respondentů uvádí, že mají zakázek stejně).

Všechny dotázané stavební firmy uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu . Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka.

U faktorů, které omezují růst firem, došlo od července 2009 pouze k mírným změnám. Stále všichni respondenti uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu (100 procent v červenci, 85 procent v dubnu). Nejčastěji zmiňovaným problémem, a to aktuálně již všemi respondenty (100 procent), je nedostatečná poptávka. Firmy uvádějí jak soukromou poptávku, tak poptávku financovanou z veřejných zdrojů. Nedostatečnou poptávku společnosti současně hodnotily v kvalitativním bodovém hodnocení jako omezení s největším dopadem na jejich hospodářské výsledky (zvláště pak poptávku financovanou z veřejných zdrojů).

Dalšími zmiňovanými problémy s největším dopadem na podnikání stavebních společností jsou byrokracie (stejné bodové hodnocení jako v červenci), nedostatek prostředků k financování svých aktivit (nárůst od července), tj. jak vlastních zdrojů, tak omezené možnosti pro získání externích finančních zdrojů, například od bank, a vysoká konkurence (nárůst od července).

Zvýšit efektivitu fungování stavebních společností – to je, podobně jako v červenci 2009, největší priorita pro dalších dvanáct měsíců.

Na tuto oblast se chtějí zaměřit všichni respondenti (96 procent v červenci). Současně také na škále 0-10 vzrostlo bodové hodnocení důležitosti této oblasti z 6,6 v červenci na 7,1 bodu. Dalšími oblastmi, které stavební společnosti hodnotí jako nejdůležitější, jsou optimalizace financování (mírný nárůst oproti červenci), plánování a projektový management (rovněž mírný nárůst), zkvalitnění výběru dodavatelů a optimalizace nákupních procesů.

Naopak za nejmenší prioritu firmy považují akvizici jiné společnosti (mírný nárůst oproti červenci) a změny/rozvoj své IT infrastruktury (mírný pokles oproti červenci). Výsledky rovněž ukázaly, že přestože velké stavební společnosti považují akvizici jiné firmy aktuálně za svoji podprůměrnou prioritu, pracuje s touto variantou 90 procent respondentů v tomto segmentu.

Stavební firmy v ČR: pokles mírně zpomalí, celkové zotavení bude ale trvat déle >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (360)
 
Spíše ano. (51)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 516 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »