ČLFA podporuje návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

20.11.2015 09:11 Tisková zpráva:

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která vyjma bank sdružuje největší poskytovatele úvěrových produktů, vítá zpřísnění podmínek pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, které obsahuje návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele. Ten minulý týden schválila Legislativní rada vlády. Po předpokládaném projednání v kabinetu zamíří návrh zákona do parlamentu. ČLFA mimo jiné souhlasí se záměrem, aby oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů udělovala Česká národní banka. Zároveň ale poukazuje na nepřiměřenost některých požadavků, které nový zákon stanovuje.

Asociace podporuje rozhodnutí ministerstva financí připravit nový zákon, respektive pokročit v úpravě podmínek pro poskytování úvěrů pro spotřebitele a náležitostí těchto úvěrů. Souhlasí se zavedením registru poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, který bude spravovat a provozovat ČNB, podporuje  zavedení dohledu ČNB nad dodržováním povinností poskytovatelů a zprostředkovatelů těchto úvěrů. Zrušení spodního i horního limitu pro klasifikaci úvěru za spotřebitelský úvěr v režimu nového zákona považuje za účinné opatření proti obcházení zákona subjekty z tzv. šedé zóny. 

ČLFA podporuje i detailnější a v řadě ohledů přísnější úpravu jednání při poskytování a zprostředkování úvěrů pro spotřebitele, včetně poskytování souvisejících informací spotřebiteli, avšak pokud to skutečně povede ke zvýšení ochrany klienta a nebude to při zvýšení administrativních nároků samoúčelné. V tomto smyslu polemizuje s obsahem i formulacemi některých navržených ustanovení.

ČLFA také poukazuje na nepřiměřenost požadavku na maturitní či vyšší vzdělání, který je zařazen v návrhu zákona mezi personální předpoklady k provozování činnosti poskytovatele či zprostředkovatele úvěrů pro spotřebitele, a to včetně jejich zaměstnanců. Asociace zastává názor, že dostačující je složení odborné zkoušky.

ČLFA je od samého počátku aktivním účastníkem odborných diskusí o podobě nového zákona. Lenka Červáková z ČLFA vystoupí i na semináři k vládnímu návrhu nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který proběhne 24. listopadu od 8.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny pod záštitou předsedy podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy Adolfa Beznosky. Seminář by měl přispět k hlubší informovanosti poslanců o stanoviscích státní správy, dohledových orgánů, finančních institucí jakožto poskytovatelů úvěrů, spotřebitelské veřejnosti  či sdružení na ochranu spotřebitele a také o obecnějších problémech trhu se spotřebitelskými úvěry. Na semináři dále vystoupí představitelé ministerstva financí, České bankovní asociace a sdružení Člověk v tísni. Setkání je otevřeno médiím i veřejnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *