Fúze společností HYPO stavební spořitelna a.s. a Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

14.08.2008 10:08 Tisková zpráva: Česká národní banka

Dne 31.7.2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB ze dne 30.7.2008, kterým v rámci společného správního řízení ČNB odsouhlasila zrušení společnosti, HYPO stavební spořitelna a.s. bez likvidace a její sloučení se společností Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

 

Správní řízení bylo zahájeno dne 15.5.2008. V jeho průběhu bylo zjištěno, že obě banky splnily podmínky pro udělení předchozích souhlasů:

ČNB tak v zákonné lhůtě vydala uvedená rozhodnutí a fúzi bank odsouhlasila.  

Tisková zpráva ČNB