Komentář ČMSS k pokynu MF ČR o podmínkách daňového odpočtu úroků z úvěrů na bydlení při refinancování

24.08.2009 05:08 Tisková zpráva: Českomoravská stavební spořitelna

Ministerstvo financí České republiky vydalo pokyn týkající se daňového
odpočtu úroků z úvěrů na bydlení v případě opakovaného refinancování
bytových potřeb. V souladu s tím mohou klienti Českomoravské stavební
spořitelny zaplacené úroky z překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního
spoření odečítat od základu daně z příjmu. Podle předchozího výkladu
ministerstva nárok na odpočet ztráceli.

ČMSS rozhodnutí Ministerstva financí ČR jednoznačně vítá. Vychází vstříc obyvatelům a jejich samozřejmému přání po optimalizaci nákladů na životní investici, jakou vlastní bydlení nesporně je. Současně je uvedený pokyn velmi pozitivním signálem pro trh s byty a bytovou výstavbu.