Mapa nájemného se opět zpřesnila a rozšířila

01.08.2011 02:08 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dalších deset procent sídel, ale hlavně výrazně přesnější data zejména z nejcitlivějších regionů a dvou krajských měst (Ostravy a Ústí nad Labem). Taková je podoba aktualizace Mapy nájemného, která na sklonku července zpřesnila tuto nezávaznou informační databázi připravovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Mapa nájemného zachycuje údaje ve třech různých kategoriích: nájemné volné smluvně sjednané, nájemné smluvně deregulované a nájemné v obecních bytech. Pomocnou kategorii, která v rámci přechodné fáze „supluje“ chybějící data je pak nájemné dle posudku znalce.

„Daří se nám získávat čím dál tím podrobnější údaje o volně sjednaném nájemném například v jednotlivých městských obvodech v Ostravě a Ústí nad Labem. Díky tomu můžeme rozšiřovat množství různých faktorů pro jednotlivé typy bytových jednotek,“ uvedl Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj. Nově doplněna je nyní i výše obvyklého nájemného za městskou část Ostrava–Michálkovice a dále za města  Český Těšín, Frýdek-Místek, Tlučná a Horní Suchá.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR