Miroslav Hiršl čtvrtým členem představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

03.12.2008 03:12 Tisková zpráva: Modrá pyramida stavební spořitelna

Na návrh představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. a na základě rozhodnutí jediného akcionáře Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., společnosti Komerční banka, a,s., byl s platností od 25. listopadu 2008 jmenován čtvrtým členem představenstva pan ing. Miroslav Hiršl, který je ve vedení zodpovědný za oblast obchodu a marketingu. Jmenování bylo odsouhlaseno Českou národní bankou.

Ing. Miroslav Hiršl (1972) absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu mezinárodních vztahů. Od svého nástupu do Komerční banky v roce 1996 zastával celou řadu obchodních a manažerských pozic v distribuční síti, v roce 2004 poté přešel na pozici vedoucího podpory prodeje pro retail v centrále Komerční banky, a.s.. Poslední dva roky pak v Modré pyramidě stavební spořitelně řídil rozvoj obchodních synergií s ostatními členy finanční skupiny KB.