Reakce na článek „Antimonopolní úřad šetří aukce státního majetku“ zveřejněný v MfDnes, 15. července 2008

17.07.2008 10:07 Tisková zpráva:

(Praha, 17. července 2008) – V článku „Antimonopolní úřad šetří aukce státního majetku“ zveřejněném 15. července 2008 v deníku MfDnes byli citováni Libor Nevšímal z aukční síně Naxos, resp. další konkurenční subjekty z oboru dražeb a aukcí. Ti ve vztahu k elektronickým aukcím pořádaným společností Clanroy Sales, a.s. uvedli, že je neobvyklé, aby odměnu dražebníkovi platil kupující, resp. že výše aukční přirážky ve výši 5% je na horní hranici obvyklého.

S těmito výroky by bylo možné souhlasit, kdyby se vztahovaly ke dražbám pořádaným podle dražebního zákona. Elektronické aukce jsou však pořádány podle obchodního zákoníku a platí pro ně jiná pravidla. „Dosud se uskutečnily pouze dvě elektronické aukce veřejného majetku, a Clanroy Sales je jediná společnost v České republice, která elektronické aukce pořádá. Je proto velmi sporné hovořit o tom, co je ‘obvyklé’,“ řekl dnes Ing. Přemysl Jirák, člen představenstva Clanroy Sales, a.s.


U klasické dražby skutečně hradí odměnu dražebníka prodávající, kupující ale na druhou stranu platí daň z převodu nemovitosti ve výši 3%. U elektronické aukce platí tuto daň prodávající, což kupujícímu kompenzuje skutečnost, že musí platit odměnu vyhlašovateli aukce.

Ve světě se odměny vyhlašovatelů aukcí pohybují v rozmezí 5 – 15%. Není proto pravda, že aukční přirážka 5% je na horní hranici obvyklého. Z této odměny musí vyhlašovatel aukce hradit inzerci aukce, znalecké posudky, prohlídky a další náklady s rizikem, že vložené prostředky se nám nemusí vrátit v případě, kdy nenajdeme zájemce nebo je aukce zmařena.