Rozhodnuto, elektřina skokově nezdraží

22.12.2010 01:12 Tisková zpráva:

Vláda na svém dnešním zasedání definitivně zažehnala hrozící skokový nárůst cen elektrické energie. Přijala nařízení, podle kterého 11,7 miliardy korun na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zaplatí přímo státní rozpočet. Stejnou částku ale stát získá zpět díky trojici nových opatření zaměřených na vyrovnání podpory pro fotovoltaické elektrárny. Bez této změny by zdražení dopadlo na podnikatele a domácnosti.

Domácnostem zůstane příští rok až o několik tisíc korun více, podniky můžou dál počítat až s několika miliony korun, které by jinak musely zaplatit za vyšší cenu elektřiny,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. „Udržení cen elektřiny na přijatelné úrovni bylo jedním z hlavních úkolů, které před námi ještě do konce letošního roku stály. Jsem velmi rád, že se podařilo najít řešení v tak krátkém čase."

Dnešní vládou přijaté nařízení je nezbytnou součástí změny financování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů tak, jak ji definuje novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Do konce roku ještě Energetický regulační úřad vydá nové cenové rozhodnutí, které opraví původní nastavení cen, které úřad musel vydat na konci listopadu ještě podle starých pravidel a které elektřinu pro podnikatele zdražovalo až o 14,5 procent.

Státní příspěvek na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie se podle nedávné novely zákona zaplatí z odvodů elektřiny z velkých solárních elektráren, z darovací daně na emisní povolenky a z vyšších poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Koncoví zákazníci budou dál hradit jen malou část podpory.