Studie Deloitte a Hyposervis: Krize není hlavním důvodem poklesu trhu s bydlením

18.03.2009 06:03 Tisková zpráva:

Praha, 18. března 2009 – Globální ekonomická krize není hlavním důvodem současného poklesu českého trhu s nemovitostmi pro bydlení a hypotečního trhu. Primárně se posledních 12 měsíců projevuje vyrovnání nepřirozeného růstu obou trhů v roce 2007, souvisejícího se zvýšením DPH na bytové stavby. Vyplývá to z rozsáhlé studie společností Deloitte a Hyposervis, která vznikla pětiměsíčním sběrem uceleného množství dat a vyhodnocením aktuálních souvislostí, doplněných dotazníkovým šetřením mezi všemi bankami, většinou developerských společností a kvalifikovanou skupinou klientů.

„Přestože současná situace není důvodem k panice, protože výkyvy v poptávce po bytech a v jejich ceně jsou ve světě běžné, považujeme za vhodné provést určité systémové zásahy“, uvádí Filip Endal ze společnosti Deloitte. „Dopady případné deprese z propadu rezidenčního trhu, které by dolehly zejména na střední třídu, by mohly mít velmi negativní vliv na celou ekonomiku. Zatím je trh ve fázi, kdy se dá problémům aktivně předejít a na zformulování konkrétních doporučení a definici nástrojů k oživení trhu jsme se také v naší studii zaměřili.“
 

Mezi vhodné nástroje pro oživení rezidenčního trhu uvádí Studie například možnost zavedení širších garančních pojištění klientů proti neschopnosti splácet z titulu ztráty zaměstnání, zřízení státní garanční agentury pro případ dočasné neschopnosti splácet hypoteční úvěr, odpočet daňového odpisu bytu pořízeného k bydlení nebo změna státní finanční podpory hypoték.

Hledání řešení podpory ze strany státu je, podle závěrů Studie, velmi vhodné zejména proto, že pokles pozemního stavitelství by měl velmi negativní vliv na celou ekonomiku. Naproti tomu jeho oživení by díky své provazbě na široké množství navazujících činností, výroby a služeb aktivovalo tvorbu „domácího bohatství“. Nabídka i poptávka (spotřeba) trhu bytů jsou lokální v České republice a nastartování rezidenčního trhu téměř stoprocentně povzbudí domácí ekonomiku bez vazby na okolní trhy.

Podle expertů Deloitte a Hyposervis dojde v roce 2009 ještě k určitému poklesu poptávky jak po rezidenčních nemovitostech, tak i po úvěrech na jejich financování. V důsledku přirozeného poklesu poptávky i dopadů finanční krize se tak trh vrátí zhruba na úroveň roku 2006.