Uzávěrka studentské architektonické soutěže Nízkoenergetický dům ČMSS 2010 se blíží

29.01.2010 11:01 Tisková zpráva: Českomoravská stavební spořitelna

Do konce lhůty, v níž mohou posluchači vysokých škol stavebního a architektonického zaměření působících na území České republiky odevzdat své studie do soutěže Nízkoenergetický dům ČMSS 2010, zbývá necelý týden. Posledním dnem, kdy mohou studenti své soutěžní práce oficiálně předat na ústředí ČMSS (Praha 10, Vinohradská 3218/169) nebo je svěřit k doručení poště, je pátek 29. ledna 2009.

Předmětem této anonymní soutěže, kterou v říjnu 2009 vyhlásila Českomoravská stavební spořitelna, a.s. ve spolupráci s Českou komorou architektů, je zpracování architektonické studie novostavby nízkoenergetického rodinného domu (na libovolném pozemku) pro tří- až pětičlennou rodinu s cenou do 5 milionů korun.

Na autora vítězné studie čeká cena ve výši 40 000 Kč. Autor studie oceněné na druhém místě obdrží 25 000 Kč a autor studie na třetím místě získá cenu ve výši 15 000 Kč. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny začátkem března 2010.

Soutěž „Nízkoenergetický dům ČMSS 2010“ připravila ČMSS ve spolupráci s  Českou komorou architektů, která osvědčila regulérnost soutěžních podmínek certifikovaným potvrzením. Soutěžní podmínky v plném znění jsou zveřejněny na internetových stránkách ČMSS (www.cmss.cz). K dispozici jsou rovněž na webových stránkách České komory architektů (www.cka.cc), na webových stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ckait.cz)

Českomoravská stavební spořitelna tak navazuje na čtyři velmi úspěšné architektonické soutěže, které se v letech 1998 (Cenově dostupný a energeticky úsporný dům), 2000 (Dům roku 2000 – model ČMSS), 2003 (Byt ČMSS 2003) a 2006 (Dům ČMSS 2006) setkaly s širokým pozitivním ohlasem a přinesly řadu podnětných projektových řešení.