Volksbank CZ výrazně posiluje v oblasti financování bytových družstev

24.08.2011 02:08 Tisková zpráva: Volksbank

Volksbank CZ dosáhla v prvním pololetí roku 2011 významného nárůstu v segmentu financování bytových družstev a společenství vlastníků. Objem úvěrů v této klíčové oblasti meziročně vzrostl o 125 % na téměř 2 miliardy korun. Důvodem posilování pozice banky v tomto segmentu je především výrazný růst poskytnutých úvěrů na revitalizace bytových domů a na privatizace bytového fondu obcí a státu a také akvizice nových klientů z oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

„Počet klientů meziročně vzrostl o více než 47 %, u objemů vkladů jsme zaznamenali 62% nárůst,“ uvedl Petr Merta, ředitel segmentu bytových družstev, a dodal: „Uvedený nárůst je způsobený kvalitní nabídkou naší banky a úvěry šitými na míru a věřím, že i dobrými zkušenostmi, které s námi zákazník má u jiných služeb bankovního charakteru.“
 

Zisk Volksbank CZ vzrostl meziročně o 60 % a činí v polovině roku více než 200 mil. Kč. Bilanční suma překročila 51 mld. Kč, což znamená 7% meziroční nárůst.

Tento pozitivní trend zaznamenala také mateřská společnost Volksbank International (VBI). Skupina VBI oznámila v prvním pololetí roku 2011 hospodářský výsledek ve výši 20,8 mil. EUR. Zisk po zdanění činil na konci června 14,8 mil. EUR. Opravné položky VBI se oproti druhému pololetí 2010 výrazně snížily o 36,7 %. Výnosová základna zůstává stabilní na úrovni 245 mil. EUR. Výnosy z provizí vzrostly o 2,5 % na rekordní hodnotu 40,1 mil. EUR. Výsledky hospodaření VBI za červenec letošního roku tento pozitivní vývoj potvrzují.