Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2016

13.07.2016 12:35 | Kategorie: Hypotéky | 0 komentářů
Tagy: pokles insolvencí insolvence

Přestože celkový počet insolvencí opět klesal, ocitla se v insolvenci ve druhém čtvrtletí 2016 řada velkých a významných společností. (Tisková zpráva: Creditreform)

Oživení ekonomiky se příznivě projevuje v poklesu insolvenčních návrhů, který je meziročně dvojnásobný. V pololetí 2016 bylo o 8,6% insolvenčních návrhů méně než v pololetí roku 2015. V pololetí 2015 bylo proti pololetí 2014 o 4,2% insolvenčních návrhů méně…

Výrazný podíl na tomto vývoji má pokles insolvenčních návrhů u firem, kde se počet insolvencí snížil proti pololetí 2015 o 21,6 %. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je pokles mírnější a dosahuje 8,48 %.

V červnu 2016 bylo podáno celkem 2575 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 193 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2382 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2014

2015

2016

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

1

2486

259

2227

2353

264

2095

2119

219

          1900

2

3004

292

2712

2831

261

2570

2707

225

            2482

3

3329

340

2989

3282

332

2950

2680

226

             2454

4

3311

346

2965

2918

280

 2644

2706

   208

 2498 

5

2804

291

2513

2679

244

2435

2827

   225

  2602 

6

2898

290

2608

3025

272

2753

2575

 193

2382 

7

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

 

 

 

8

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

 

 

 

9

 2885

 285

2600

2445

190

2255

 

 

 

10

2998

284

2714

 2741

250

 2491

 

 

 

11

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

 

 

 

12

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

 

 

 

celkem

35140

3563

31577

32353

3004

29349

15614

1296

14318

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

3.5.2016 podala insolvenční návrh sama na sebe společnost OKD a.s.. Jedná se o firmu s obratem 17 mld. a s 9.700 zaměstnanci. Její hlavní činností je těžba uhlí. Již 9.5.2016 vydal soud usnesení o úpadku.

Další významnou firmou v insolvenci je společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a její sesterská společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. je ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Je to firma s tržbami kolem 6 mld. a s 1.600 zaměstnanci. U firmy VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. soud insolvenční návrh odmítl, neboť z něj neměl osvědčen úpadek dlužníka.

Před rozhodnutím o úpadku je i společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. (obrat za rok 2015 2,5 mld. a 285 zaměstnanců), Aircraft Industries, a. s. a AUTOTRANS PETROL s.r.o.. Insolvenční návrh na stavební společnost Zlínstav a.s. byl soudem odmítnut, protože neosvědčuje úpadek dlužníka. Společnostem POLDI s. r. o. a MOTORPAL, a.s. byla soudem povolena reorganizace.

Z pohledu regionů byl k 30.6.2016 nejvyšší počet insolvencí na 1000 registrovaných firem stejně jako v pololetí roku 2015 a 2014 v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj a tradičně Moravskoslezský kraj. Středočeský kraj se v pololetí 2016 opět vrací na pozici oblasti s nízkým počtem insolvenčních návrhů a spolu s Plzeňským a Královéhradeckým krajem představují z hlediska frekvence výskytu insolvenčních návrhů oblasti nejméně rizikového podnikání.

Tabulka 2: Insolvence firem* podle regionů

pololetí 2015

pololetí 2016

Kraj

počet firem v INSOLV

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

počet firem v INSOLV

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

HM Praha

393

561873

0,70

352

576264

0,61

Jihomoravský

161

300855

0,54

179

305328

0,59

Moravskoslezský

134

249741

0,54

112

250526

0,45

Olomoucký

64

138464

0,46

62

139294

0,45

Jihočeský

73

160886

0,45

71

162225

0,44

Pardubický

71

116522

0,61

42

117877

0,36

Zlínský

68

139021

0,49

38

110838

0,34

Liberecký

48

115383

0,42

39

116098

0,34

Ústecký

74

173196

0,43

57

173846

0,33

Vysočina

39

108990

0,36

34

110838

0,31

Karlovarský

34

76460

0,44

22

75790

0,29

Královehradecký

51

134999

0,38

39

136615

0,29

Středočeský

153

320636

0,48

91

325928

0,28

Plzeňský

60

142436

0,42

44

163371

0,27

*/ jedná se o firmy, na které byl podán insolvenční návrh, očištěno o nepodnikající živnostníky

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v červnu 2016 prohlášeno 219, z toho počet konkurzů živnostníků činil 106.

Pokles počtu konkurzů zahájený již začátkem roku 2015 pokračoval i letos. Celkový pokles počtu konkurzů činí proti pololetí 2015 10,69%. Pokles v roce 2015 byl proti roku 2014 poloviční, jen 5,66%.

I přes červnový nárůst klesají zejména počty právnických osob v konkurzu (pokles 13,8% proti pololetí 2015). Snížení počtu živnostníků v konkurzu k 30.6.2016 proti pololetí 2015 činí 7,8%%.

Tabulka č. 3: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2013

2014

2015

2016

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

170

96

2

180

59

227

100

180

89

172

96

3

180

71

193

94

203

102

146

74

4

190

61

206

94

209

110

157

 85

5

181

62

185

85

191

106

164

 89

6

167

52

216

91

205

112

219

 106

7

191

78

228

105

174

97

 

 

8

165

83

187

91

163

80

 

 

9

179

69

207

94

185

107

 

 

10

196

78

200

102

190

100

 

 

11

212

87

175

87

187

105

 

 

12

183

94

186

91

141

77

 

 

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

1028

546

zdroj: Creditreform

Tabulka č. 4: Firmy v konkurzu dle obratu (pololetí 2016)

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Poslední obrat

63489821

Tabák Plus, spol. s r.o.

Velkoobchod s tabákovými výrobky, potravinami a cukrovinkami

85

2 542 818 000

01685716

Clear conception s.r.o.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními vy´robky

6

1 848 520 000

26168545

BRUTO a.s.

velkoobchod s palivy a mazivy

0

1 128 141 000

27138399

STATSCHECHIA spol. s r.o.

silniční nákladní doprava

382

1 122 600 000

25170961

KAMION TRANSPORT s.r.o.

silniční nákladní doprava

252

872 583 000

24843318

KRATOLIA Trade a.s.

výroba bionafty

32

754 053 000

25504878

FRIGOPRIMA spol. s r.o.

Výroba a velkoobchodní prodej mražených polotovarů

55

343 456 000

63145057

Interma, akciová společnost

stavební činnost

116

260 090 000

29269199

PIXMANIA s.r.o.

IT služby

108

29 269 199

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,– Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 reagovala na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snížila tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do pololetí 2016 soudem povoleno 138 reorganizací. Aktivních reorganizací je k 30.6. 2016 42. Restartovat byznys se pokouší např.  společnost POLDI s. r. o., OSA – INVEST s.r.o. a MOTORPAL, a.s..

I počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů pokračují v poklesu, který byl zahájen v roce 2015. V pololetí 2016 je počet insolvenčních návrhů spotřebitelů nižší proti stejnému období roku 2015 o 8,48%.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddluženíprobíhábuďformouzpeněženímajetkudlužníkaneboplněnímsplátkovéhokalendáře,kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V červnu 2016 požádalo o oddlužení celkem  2334 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 2047 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 2016 57 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Počet návrhů na oddlužení klesl za období 1 – 6 2016 proti stejnému období 2015 o 6%. Klesl i počet schválených oddlužení o 1,6% a počet dlužníků, kteří řeší oddlužení zpeněžením majetku o 16,53%.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona. Ta má umožnit širšímu okruhu dlužníků využít nástroj oddlužení. Zatím je připravena pouze pracovní verze, v níž se uvažuje o možnosti prodloužit celkovou dobu oddlužení a odstranit současnou spodní hranici nutnou pro vstup do oddlužení. Nyní jsou v platnosti podmínky, že dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. 

Optimistická očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 se potvrzují. 

Segment firem se v minulých letech prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil. Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňují predikovat klesající počty insolvenčních návrhů v segmentu firem i pro druhé pololetí roku 2016. 

Situaci u spotřebitelů však nelze odhodnout tak jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji očekáváme také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB.

Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2016 >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (352)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 505 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Jana Zámečníková | 04.10.2016 00:00 Aktuální sazby hypoték: Banky vyčkávají... na zákon o úvěru

Zatímco průměrná úroková sazba Fincentrum Hypoindex stále klesá, banky mají jiné starosti než sazby snižovat. Připravují se na nový zákon o úvěru a implementují doporučení České národní banky (ČNB), které již brzy nemusí být jen pouhým doporučením. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »