Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Zdanění nemovitostí „za císaře pána“

Autor: Radovan Novotný | 14.05.2010 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 2 komentáře
Zdanění nemovitostí „za císaře pána“

I před sto lety, v době „za císaře pána“, se musely platit daně. Existovaly rakouské státní daně, ke kterým se nabalovaly daně zemské a daně jiných veřejných celků, ať už to byly daně okresní nebo obecní přirážky. Z nemovitostí se tehdy platila daň pozemková a daň domovní.

Daně placené „za císaře pána“, v době Rakouska-Uherska

„Celkový příjem z daní, vybíraných v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených, činí do roka o málo méně, než jednu miliardu korun,“ píše Josef Drachovský v knize vydané v roce 1915. Kniha nese označení „Daně. Výklad účelu a systému zřízení daňového, zejména Rakouského.“ Ve své době byla prodána za 0,30 h tehdejších rakouských korun, dnes celá zažloutlá ležela na pultu v jednom libereckém antikvariátě a byla prodána za 90 Kč.

Daně vztahující se k nemovitostem byly před sto lety označovány jako daně reální a spektrum vybíraných daní se přibližoval předmětu zdanění, jak naznačuje tento odstavec z knihy, popisující tehdejší daně přímé: „Především v oboru daní přímých lze očekávati roční výnos daní reálních asi na 175 mil. K, daní osobních u daně výdělkové všeobecné 37 mil. K, daně výdělkové ze živností kočovných asi 200 000 K, daně výdělkové podniků veřejně účtujících 72 mil. K, daně rentové 12 ½ mil. K, daně osobní z příjmů (důchodové 93 ½ mil. K, daně z vyššího služného 4 ½ mil. K). Výčepní „zvláštní dávka“ lihová vynese asi 2 ½ mil. K.“

Rakouské státní daně reální

Před sto lety byl výnos nemovitého majetku stíhán státními daněmi reálními. Existovala daň pozemková, také nazývaná jako kontribuce nebo „berně“, byla daň domovní, daň třídní a daň činžovní.

Daň pozemková nacházela oporu v zákoně č. 88 z roku 1868. Zdaňovány byly veškeré plochy půdy, které byly upotřebitelné „zemědělskou kulturou“. Daně musely platit osoby, které vykonávaly skutečné dispozice s podstatou pozemku a kterým příslušelo jeho zužitkování. Placení daně bylo zajištěno zástavním právem, kdo daň nezaplatil, tomu byl pozemek exekuován: „Zástavní právo přednostní pro daň lpí na pozemku dani podrobeném.“ Výše daně se odvozovala od tzv. kontingentování.

Celkový roční kontingent 70 000 000 K byl podle tzv. katastrálního výnosu pozemků rozpočítán. Berní referát nebo berní správa pak fungovala tak, že se celkový kontingent rozdělil a výsledek rozdělení byl oznámen poplatníkům platebním rozkazem. Protože katastrální výnos pozemku byl „celkem málo proměnlivý“, mohla se daň „předepisovati pevnou výměrou 22,7 % tohoto výnosu“.

Drachovský ve své knize vysvětluje, proč se tento výnos nazýval výnosem katastrálním: „Výnos tento se nazývá katastrálním, protože jest chován v patrnosti v katastru, t. j. seznamu sestaveném podle parcel, jenž o každém pozemku udává m. m. jeho výměru, způsob vzdělání a výnos katastrální. K tomuto výnosu přišlo se t. zv. vyceňováním, t. j. srovnáváním pozemku s pozemkem vzorným stejného druhu vzdělání, u něhož byl pečlivě zjištěn čistý výnos skutečný. (…) Jinak však má se katastr shodovati se skutečností a s knihami pozemkovými, čehož se dosahuje existencí a revisemi (zákon ze dne 23. května 1883 ř. z. č. 83 a 12. července 1896 ř. z. č. 121.“

Trvale osvobozeny od daně pozemkové byly plochy zdaněné daní domovní, případně plochy osvobozené z důvodů veřejných. Systém umožňoval dočasné osvobození pozemkům, které se staly výnosnými, „byvše dříve neproduktivními“, vinohradům zničeným révokazem i pozemkům stižených živelní nehodou.

Daň domovní platil majitel nebo poživatel budovy určené k lidskému obývání, pokud nebyla používána vlastníkem k živnostenským účelům. Podobně jako v případě daně pozemkové daň požívala přednostního zástavního práva na budově. Daň domovní se dělila na daň třídní a činžovní.

Daň třídní se platila tehdy, pokud nevznikla povinnost platit daň činžovní. Platilo se podle počtu obytných místností a v případě budovy déle než rok neužívané mohl být poplatník po dobu neužívání od daně osvobozen.

Daň činžovní se platila v hlavních městech nebo tam, kde alespoň „polovina domů měla nájemníky, a tito mají více než polovici místností obytných, ze všech domů“. Daň činžovní se také platila z pronajaté části v případě, když byla pronajata budova s více než třemi obytnými místnostmi. Daň se vybírala z činže skutečné nebo odhadnuté tak, že „se srazí na opravy a udržování budov úhrnné procento, a ze zbytku se vyměří daň“. Srážka v hlavních městech činila 15 %, kde byla výměra daně 26,75 %, v ostatních případech bylo možné uplatnit srážku 30 % a daňová sazba činila 20 %.

Uváděné sazby daně určovaly základ státní daně, který sloužil za základ přirážek zemských a samosprávných. Na straně 34 citované knihy Josef Drachovský popisuje tehdejší tendence ke zvyšování daňové zátěže: „Snahy po ozdravění financí zemských přinesly řadu návrhů na nové daně zemské, tak daň z automobilů aj. motorových vozidel, kol (velocipedů), z přírůstku hodnoty nemovitostí, vývozní clo na uhlí ze země vyvážené aj.“

Neobydlené budovy a části budov byly po dobu neobydlenosti od daně osvobozeny. Také existovalo dočasné osvobození novostavbám, přestavbám a přístavbám. Toto osvobození bylo původně na 12, později na 6 let. Od daně domovní byly osvobozeny také budovy užívané zdarma k účelům „veřejným a všeužitečným“. Zvláštní výhody získali také dělnické domky a budovy s malými byty.

Řízení v záležitostech berních v Rakouském mocnářství

Za účelem výběru daní existovala veřejná správa berní, která zprostředkovávala styk mezi poplatníky a úřadníky. Ve správním řízení existovaly tři stolice. Třetí stolici tvořilo ministerstvo finanční, stolici druhou pak zemské úřady finanční a první stolici okresní finanční ředitelství.

Řadový občan pak běžně komunikoval s první stolicí, ať už to byly berní referáty okresních hejtmanství a berní správy: „Řízení pak vychází zpravidla od platebního rozkazu nebo jiného nařízení vydávaného instancí prvou. Proti takovému rozhodnutí neb opatření jsou přípustny právní prostředky rekursu nebo odvolání zpravidla v daních přímých do stolice druhé, v daních nepřímých do stolice třetí.“

Existovala i možnost odvolání: „Ale pro zachování zákona, aby správa cestou nařizovací nepřekročovala mezí sobě vůči zákonu vykazovaných, přípustna jest po vyčerpání řádných prostředků právních ještě stížnost ke správnímu soudu, cítí-li se poplatník (nebo předseda komise zemské neb odvolávací jakožto zástupce zájmu státního) rozhodnutím neb opatřením poslední příslušné stolice dotčen ve svých právech.“


Použitá literatura: Drachovský, J.: Daně. Výklad účelu a systému daňového, zejména Rakouského. Nákladem Jos. R. Vilímka v Praze v edici Za vzděláním

Anketa

Považujete daň z nemovitostí v Česku za vysokou?

Ano. (373)
 
Ne. (23)
 Celkem hlasovalo 396 čtenářů

Zdanění nemovitostí „za císaře pána“ >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 2 komentáře)

yOcoqsYBQakTKJVdw vqeymozcf | 06.01.2011 13:02
lJrjlaOnKuxWIYI djqnksh | 03.07.2010 15:04

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

11.10.2016 12:13 Čeští boháči si chystají miliardy na podnikové byty ČEZu

Energetická skupina ČEZ se rozhodla prodat více než sedm set podnikových bytů v Praze-Písnici. Tendr vyvolal velký zájem českých miliardářů, protože by byty měla až dvouciferně zhodnotit chystaná výstavba trasy metra D.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (336)
 
Spíše ano. (48)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 487 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 06.10.2016 00:00 Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Stavba je postavená tak, že přesahuje na malou část cizího sousedního pozemku? Jakým způsobem zákon řeší takovou situaci a jak se mají vypořádat vlastníci sousedních pozemků? Pomoci nám může právní úprava přestavku, kterou vymezuje nový občanský zákoník. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 05.10.2016 00:00 Dostupnost bydlení v Praze je horší než v Mnichově či Vídni

Dostupnost nového bydlení v Praze se zhoršuje. Rostoucí prodeje v kombinaci s klesající developerskou nabídkou bytů ženou ceny vzhůru. Deset průměrných ročních platů na koupi bytu v Praze již nestačí, v Mnichově, Vídni či Bratislavě stále ještě ano. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 03.10.2016 00:00 Ceny bytů rostou. Blíží se další realitní krize?

Ceny bytů od finanční krize rostou. Pražské byty se již dostaly na dosah historických úrovní z roku 2008. Vyplatí se rychle kupovat, nebo spíš počkat na splasknutí bubliny? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »