Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

logo fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Zlaté stavební spoření na hraně zákona

Zlaté stavební spoření na hraně zákona

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí nový produktový balíček nazvaný Zlaté stavební spoření.  Jeho klíčovou součástí je Zlatý účet, který vypadá jako spořicí účet, chová se jako spořicí účet, ale není to spořicí účet. Je to totiž stavební spoření, ale tak trochu jiné. Tak trochu na hraně zákona. 

Stavební spořitelny procitají z letargie

Změny podmínek stavebního spoření připomínají nekonečnou telenovelu se spoustou překvapivých zvratů. Zdá se ale, že změny spějí do finále. V Parlamentu leží kontroverzní návrh novely zákona o stavebním spoření, podle něhož by tento produkt mohly od roku 2015 poskytovat i univerzální banky. Pokud by byl beze změn přijat, stavební spořitelny by přišly o své výsadní postavení a musely by začít bojovat o obhájení nároku na svou další existenci. Byly by přitom vystaveny pro ně nezvyklému konkurenčnímu tlaku.

Na rozdíl od bank vybavených univerzální bankovní licencí by totiž nadále mohly v zásadě jen přijímat vklady od účastníků stavebního spoření a poskytovat jim úvěry na financování bytových potřeb. Pro univerzální banky by ale takovéto omezení neplatilo. Vazba vkladů účastníků stavebního spoření na úvěry na financování bytových potřeb z novely zákona pro tyto banky nevyplývá. Se zdroji získanými v rámci prodeje stavebního spoření by tedy mohly nakládat libovolně jako se zdroji získanými z jakýchkoliv jiných vkladů.

Proti této diskriminaci stavební spořitelny brojí. Upozorňují přitom hlavně na to, že univerzální banky nic nebude nutit k tomu, aby svým klientům poskytovaly výhodné překlenovací úvěry za podmínek, za kterých jim je dosud stavební spořitelny nabízejí. Překlenovací úvěry totiž stávající zákon o stavebním spoření ani jeho připravená novela příliš neřeší. Hovoří pouze o nároku účastníků stavebního spoření na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (po splnění stanovených podmínek).

Obavy o budoucnost vyburcovaly k nebývalé aktivitě Asociaci českých stavebních spořitelen i spořitelny samotné. Modrá pyramida se vydala cestou hlubší integrace v rámci finanční skupiny a intenzivně nabízí produkty sesterské Komerční banky a Komerční pojišťovny. Českomoravská stavební spořitelna na svých stránkách nyní především aktivizuje odpůrce změn podmínek stavebního spoření (k 3. 7. na Facebooku získala už 538 příznivců). Raiffeisen stavební spořitelna přišla s nabídkou zcela nového produktového balíčku.

Převlečené stavební spoření

tiskové zprávě, kterou Raiffeisen stavební spořitelna na konci června oznámila příchod Zlatého účtu, hovořila o novém typu spořicího produktu, v němž se spojí výhody stavebního spoření a bankovních spořicích účtů. „Garantuje výhodný úvěr ze stavebního spoření, bezpečí uložených financí, vysoké zhodnocení a flexibilní přístup k úsporám,“ shrnul výhody novinky Roman Hurych, náměstek generálního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny. Dále zdůraznil, že půjde o první stavební spoření s aktivním internetovým servisem.

Lákavě vypadají i titulky v tištěných materiálech a na webových stránkách spořitelny: „Chcete výhody stavebního spoření a zároveň mít peníze kdykoliv po ruce?“ … „Jsme jediná stavební spořitelna, která vám vedle tradičních výhod stavebního spoření nabízí jako novinku snadný a rychlý přístup k úsporám.“ … „S naším balíčkem ZLATÉ stavební spoření můžete docílit nejen zajímavých výnosů, ale prostřednictvím ZLATÉHO účtu budete moci se svými penězi libovolně nakládat. To vše s nárokem na výhodný stavební úvěr.“

Že by Raiffeisen stavební spořitelna jako jediná dokázala odstranit hlavní nevýhodu stavebního spoření, tedy dlouhodobou nedostupnost úspor, a přitom zachovat všechny výhody tohoto produktu?! To je skoro jako nalezení kamene mudrců! Jak se jí to mohlo podařit, když její licence stavební spořitelny provozování spořicích účtů neumožňuje? Že by do svého produktového balíčku zakomponovala spořicí účet univerzální banky? To by pak ale Zlatý účet nemohla nabízet jako svůj vlastní produkt! Nebo že by vše bylo ještě úplně jinak?

Řešení záhady spočívá v tom, že Zlatý účet je sice prezentován jako spořicí účet, ale ve skutečnosti se jedná o stavební spoření se zvláštním tarifem S 123. Nelze ho získat samostatně, ale jen v rámci produktového balíčku Zlaté spoření, který sestává ze dvou stavebních spoření – jednoho běžného a jednoho modifikovaného, jímž je právě Zlatý účet. Součástí Zlatého spoření je rovněž internetové bankovnictví, které umožňuje pasivní přístup k běžnému stavebnímu spoření a aktivní operace se Zlatým účtem.

Stavební spoření bez nároku na státní podporu

V čem spočívá zvláštnost tarifu S 123 modifikujícího stavební spoření do podoby, která umožní používat ho podobně jako spořicí účet? Zlatý účet spořitelna nenabízí samostatně. Získat ho mohou jen její klienti starší 18 let, a to buď k nově uzavřené, nebo k již existující (tzv. souběžné) smlouvě o stavebním spoření, která ale musí být ve fázi spoření (může k ní již být poskytnut překlenovací úvěr, ale nikoliv úvěr ze stavebního spoření). Každý klient může mít pouze jeden Zlatý účet.

Zájemce o Zlatý účet, který není klientem Raiffeisen stavební spořitelny, musí uzavřít jednu, nebo i více standardních smluv o stavebním spoření se spořicím nebo úvěrovým tarifem a jednu smlouvu o stavebním spoření s tarifem S 123. Součástí smlouvy s tarifem S 123 je kromě všeobecných obchodních podmínek také zvláštní příloha obsahující smluvní ujednání, která všeobecné obchodní podmínky mění. Revoluční změnou je především to, že smlouva o stavebním spoření s tarifem S 123 se povinně sjednává bez nároku na státní podporu.

Spořitelna to vysvětluje tím, že smlouvu s tímto tarifem nelze uzavřít samostatně a klient tedy bude moci čerpat státní podporu na souběžnou smlouvu o stavebním spoření. Kdyby klient u smlouvy s tarifem S 123 o státní podporu požádal, spořitelna mu tuto smlouvu dle zmíněné přílohy může vypovědět. Nevídáno. Je však třeba dodat, že pokud by klient Zlatý účet využíval tak, jak ho spořitelna nabádá, státní podporu by k tomuto účtu stejně nezískal. Nesplnil by totiž zákonné podmínky pro její přiznání.

Zákon o stavebním spoření stanoví 6letou lhůtu, během níž klient může jen spořit. Ke svým úsporám se nedostane jinak než jednorázově – ukončením stavebního spoření, což znamená zánik nároku na státní podporu a obvykle i sankční poplatky účtované stavební spořitelnou. Alternativou je čerpání úvěru ze stavebního spoření, který ale lze získat nejdříve po 24 měsících od uzavření smlouvy a naspoření dostatečně vysoké částky. Před uplynutím 6leté lhůty ovšem musí pro účely bydlení využít nejen vypůjčené prostředky, ale i své úspory.

Okamžitá dostupnost úspor, ale jen některých

Zlatý účet funguje jinak. Je to sice stavební spoření, ale svými parametry se blíží spíše bankovním spořicím účtům. Na Zlatý účet lze spořit a úpory z něj vybírat kdykoliv a opakovaně. Za jeho založení, vedení ani zrušení klient neplatí žádný poplatek (dokud tedy spořitelna nezmění svůj sazebník poplatků, na což má podle smlouvy a všeobecných obchodních podmínek právo). Aktuálně je zpoplatněn pouze papírový výpis z účtu, elektronický výpis nikoliv.

Jediný další poplatek (5 Kč) je stanoven za druhý a každý další převod prostředků ze Zlatého účtu v měsíci mimo účty vedené Raiffeisen stavební spořitelnou. Ke svým úsporám se totiž klient dostane jen bezhotovostně – jednorázovým, popř. trvalým převodem na jeden transakční účet, který si určí při podpisu smlouvy (změnit ho může jen dodatkem smlouvy s ověřeným podpisem) nebo na libovolné účty stavebního spoření vedené spořitelnou. V případě převodu na účty stavebního spoření může využít i formu příkazu k inkasu.

Raiffeisen stavební spořitelna ve své reklamě nelže. Zlatý účet opravdu umožňuje flexibilní přístup k úsporám. Neříká ovšem celou pravdu. Přístup bude mít klient jenom k těm úsporám, které si uložil na svůj Zlatý účet, nikoliv ale k úsporám na svém účtu (popř. svých účtech) souběžného stavebního spoření, které jsou součástí produktového balíčku Zlaté stavební spoření. Ty pro něj zůstávají dlouhodobě nedostupné úplně stejně, jako kdyby Zlatý účet neměl.

Že to trochu zavání klamavou reklamou? Přečtěte si pozorně, co Raiffeisen stavební spořitelna slibuje. Snadný a rychlý přístup k úsporám s možností libovolně s nimi nakládat a také tradiční výhody stavebního spoření. Neslibuje ale, že obojí klient získá v rámci jednoho a téhož produktu. Zlaté spoření je přece produktový balíček obsahující přinejmenším dvě de facto samostatná stavební spoření. První část slibu se týká výhradně Zlatého účtu, druhá pak zejména souběžného stavebního spoření.

Netradiční úročení

V rámci stavebního spoření je netradiční i způsob, kterým budou úspory na Zlatém účtu zhodnocovány. Na rozdíl od běžných stavebních spoření klient nedostane státní podporu, o zhodnocení úspor na Zlatém účtu se tedy musí postarat sama stavební spořitelna. Použije k tomu úrokovou sazbu složenou z fixní sazby ve výši 1 % a variabilní sazby vyhlášené formou oznámení spořitelny, jejíž aktuální výše činí 1,2 %. Celkem tedy 2,2 % p.a. před zdaněním. Úroky budou připisovány měsíčně.

Když povinné souběžné stavební spoření zanikne, variabilní úroková sazba se automaticky sníží na nulu a zůstatek na účtu bude úročen již jen 1% sazbou, dokud si klient neuzavře novou souběžnou smlouvu o stavebním spoření. Spořitelna si zároveň vyhradila právo i bez souhlasu klienta použít zůstatek Zlatého účtu, k úhradě případných nedoplatků z titulu nezaplacených úhrad ze všech jiných smluv, které u ní klient může mít.

Po pečlivém prostudování materiálů klient zjistí, že Zlatý účet nelze převést na smlouvu s jiným tarifem a nelze z něj ani čerpat překlenovací úvěr (vyplývá to z oznámení zveřejněného spořitelnou). V rámci snahy o zachování alespoň základní kostry stavebního spoření zůstala u Zlatého účtu zachována možnost získání úvěru ze stavebního spoření. Klient ovšem musí splnit standardní podmínky, tedy spořit minimálně 24 měsíců, naspořit minimálně 40 % cílové částky a dosáhnout stanovené hodnoty ukazatele zhodnocení (64).

Výši úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření se klient dozví až z nabídky tzv. přidělení. Na rozdíl od běžného stavebního spoření totiž sazba není uvedena konkrétním údajem ve smlouvě, ale bude vypočtena ve výši součtu fixní úrokové sazby z vkladů (1 %) a váženého průměru variabilní úrokové sazby (aktuálně 1,2 %), který spořitelna může navýšit až o 3 procentní body. Při zachování současné výše variabilní úrokové sazby by tedy úvěr mohl být úročen až 5,2 %. Samozřejmě přitom platí povinná účelovost úvěru.

Vyplatí se založit si Zlatý účet?

Zlatý účet je zajímavý produkt. Spíše ale svou konstrukcí, než výhodami, které lze při jeho využití získat. Na trhu je celá řada spořicích účtů, případně i dalších možností, které nabídnou prakticky totéž a méně komplikovaným způsobem. Hrubé zhodnocení vkladů o 2,2 % s rizikem, že v případě změny variabilní složky úrokové sazby to může být i méně, není až tak přesvědčivou výhodou. Určitým omezením může být jak možnost jediného transakčního účtu, tak jediná nezpoplatněná převodní transakce mimo stavební spořitelnu měsíčně.

Aktivní internetové bankovnictví spočívající v pouhém zadávání převodních příkazů v rámci spořitelny a na jeden pevně daný transakční účet také nepřináší nic zvláštního. Výhodná může být spíše možnost on-line náhledu na účty stavebního spoření, což ale Raiffeisen stavební spořitelna už delší dobu klientům umožňuje i u běžných stavebních spoření. Velkým zklamáním je, že inzerovaná výhoda flexibilního přístupu k úsporám se týká jen a pouze úspor na Zlatém účtu. Stejně flexibilní přístup lze mít i k úsporám uloženým kdekoliv jinde.

Výhody stavebního spoření si Zlatý účet zachovává jen v omezené míře. Získání státní podpory ani překlenovacího úvěru neumožňuje, přechod na jiný tarif také ne. Klient sice za jeho zřízení, vedení i zrušení nic neplatí, ale bez souběžné smlouvy o stavebním spoření, které se osvobození od poplatků netýká, si ho nepořídí. Pokud by se se stavební spořitelnou v rámci jiné smlouvy nepohodl, může být část jeho úspor na Zlatém účtu použita na úhradu závazků, jejichž splnění by si na něm spořitelna jinak musela vymoci soudní cestou.

Možnost získání úvěru ze stavebního spoření u Zlatého účtu budí dojem reliktu bez přílišného praktického využití. Pokud by klient tento úvěr potřeboval, využije ho spíše u souběžného stavebního spoření. Bude-li Zlatý účet používat jako spořicí účet, podmínky pro získání úvěru nejspíš hned tak nesplní. Zřízení Zlatého účtu se vyplatí jenom tomu, kdo u Raiffeisen stavební spořitelny spoří nebo o sjednání stavebního spoření uvažuje. Zlatý účet mu nabízí přidanou hodnotu v podobě rozšíření služeb. Pro všechny ostatní ale velký význam nemá.

Raiffeisen stavební spořitelna bruslí na tenkém ledě

Raiffeisen stavební spořitelna se svým Zlatý účtem zamířila mimo dosavadní působnost stavebních spořitelen. Kardinální otázkou přitom je, zda lze tento produkt ještě vůbec pokládat za stavební spoření, nebo zda už nemá spíše charakter spořicího účtu – což ostatně sama spořitelna ve své reklamě vehementně tvrdí. Pokud by měl blíže ke spořicímu účtu, pak by spořitelna mohla narazit u České národní banky kvůli tomu, že začala vykonávat činnosti spadající mimo rámec jí udělené bankovní licence.

Kontroverzní je také postup, kterým se spořitelna vyhnula své povinnosti aktualizovat a po schválení Ministerstvem financí uveřejnit všeobecné obchodní podmínky. Podmínky nového tarifu S 123 totiž místo toho upravila nestandardně formou zvláštní přílohy ke smlouvě o stavebním spoření, která je s aktuálně platnými všeobecnými obchodními podmínkami v řadě ustanovení v rozporu. Takovýto postup se asi Ministerstvu financí příliš zamlouvat nebude, protože spořitelna ho postavila poněkud mimo hru.

Ustanovení, jímž spořitelna ve zmíněné zvláštní příloze ke smlouvě o stavebním spoření s tarifem S 123 upírá klientům právo na státní podporu, když uvádí: „Smlouva je sjednána bez nároku na státní podporu. V případě, že klient – fyzická osoba bude požadovat na této smlouvě přiznání státní podpory, je banka oprávněna smlouvu jednostranně vypovědět.“ je také velmi diskutabilní. V případě sporu by omezení práv klientů zaručených zákonem mohlo být považováno za právně neúčinné.

Vyjádření, které si autor článku od Raiffeisen stavební spořitelny k této problematice vyžádal, mnoho nového nepřineslo. V podstatě se jedná jen o zopakování informací z reklamních materiálů: 

Zlatý účet je novým produktem stavebního spoření. Jako stavební spoření garantuje vysoké zhodnocení, výhodný úvěr ze stavebního spoření a bezpečí uložených financí a navíc nabízí flexibilní přístup k úsporám. Díky své konstrukci kombinuje výhody stavebního spoření s výhodami, které nabízejí spořicí účty. Specifické podmínky tohoto produktu jsou s klientem ujednány přímo ve Smlouvě o stavebním spoření, resp. v příloze, která je její nedílnou součástí.

Anketa

Je podle vás Zlatý účet výhodný?

Ano. (87)
 
Ne. (126)
 Celkem hlasovalo 213 čtenářů

Zlaté stavební spoření na hraně zákona >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 8 komentářů)

Funguje to Petr Chvojka | 02.12.2012 09:46
Děkuji za článek JS | 07.09.2012 00:38
pozor na raiffeissen pavel | 11.07.2012 16:14
Re: jasná konkurence petr-zamecnik | 11.07.2012 11:31
Re: jasná konkurence Autor | 11.07.2012 08:01

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 25.05.2016 00:00 Stavební spoření udrží nad vodou už jen státní příspěvek

Propad úrokových sazeb začíná pronikat už i na pole stavebního spoření. Některé stavební spořitelny hodlají od léta snížit úrokové sazby spořících produktů. Jiné vyčkávají na kroky svých konkurentů. Klientům mohou přinést nižší sazby i určité výhody. Proč zatím některé spořitelny nechtějí sazby měnit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 25.05.2016 17:25
Reklama
banner-investujeme-ceskych100

Jana Zámečníková | 10.05.2016 00:00 České stavební spoření stále slaví úspěchy

Česká republika se udržela na stupních vítězů v evropském stavebním spoření. S více než 3,5 miliony smluv se řadí za Německo a Rakousko. Německo sice co do počtu smluv v Evropě vede, nejrozšířenější je ale stavební spoření v Rakousku. Vedoucí postavení získalo Česko v nárůstu úvěrů ze stavebního spoření. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.04.2016 00:00 Vladimír Staňura: Nežijte na hraně! Úrokové sazby mohou vzrůst

Novela zákona, která ruší nutnost souhlasu opatrovnického soudu s výběrem naspořených prostředků na stavebním spoření dítěte, začala platit. Zvýší se zájem o stavební spoření? Jakým směrem se ubírá stavební spoření? Na tyto a další otázky odpovídal Vladimír Staňura, generální ředitel Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) a předseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 13.04.2016 00:00 Navyšujete cílovou částku? Pozor na změnu tarifu!

Navýšení cílové částky stavebního spoření může přijít pěkně draho. Navýšení bývá často spojeno se změnou tarifu. A to se teprve prodraží. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 06.04.2016 00:00 Stavební spoření: Úvěry s nohou na plynu

Úvěry se díky nízkým úrokovým sazbám poskytují jak na běžícím páse. Stavební spořitelny hlásí největší nárůst objemu poskytnutých úvěrů za poslední čtyři roky. Do nevýhodného postavení se ale dostává spoření, které velmi nízkými výnosy lidi neláká. Za jakých podmínek jsou ochotni spořit? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.03.2016 13:21 Klienti si nenechávají líbit rušení stavebních spoření

Nízké úrokové sazby nejsou výhodné pro stavební spořitelny, jelikož prodražují služby, které jsou výhodné především pro klienty. Proto smlouvy jednostranně ruší. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.11.2015 14:01 Raiffeisen stavební spořitelna nabízí svým klientům finanční bonus

Bonus 500 korun nabízí Raiffeisen stavební spořitelna všem mladým lidem od 12 do 25 let, kteří si u ní sami či prostřednictvím zákonného zástupce založí stavební spoření. Speciální nabídka potrvá až do 21. prosince 2015. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Ubytovali byste u sebe doma uprchlíky?

Ano. (817)
 
Ne. (1322)
 
Nevím. (29)
 Celkem hlasovalo 2168 čtenářů

Nejčtenější články z Stavební spoření za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 25.05.2016 00:00 Stavební spoření udrží nad vodou už jen státní příspěvek

Propad úrokových sazeb začíná pronikat už i na pole stavebního spoření. Některé stavební spořitelny hodlají od léta snížit úrokové sazby spořících produktů. Jiné vyčkávají na kroky svých konkurentů. Klientům mohou přinést nižší sazby i určité výhody. Proč zatím některé spořitelny nechtějí sazby měnit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »