EUR 23.550

USD 21.633

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.550

USD 21.633

Text: Zbyněk Drobiš

23. 06. 2017

0 komentářů

Neodstranil pronajímatel poškození bytu? Můžete vypovědět nájem

 

Jaká jsou práva pronajímatele, když nájemce neodstraní poškození nebo vadu, za kterou odpovídá? Za splnění jakých podmínek může nájemce vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby, pokud je pronajímatel v prodlení s odstraněním poškození nebo vady?

Loading 

Tip: Nájemce je povinen chránit majetek pronajímatele

Odstranění poškození nebo vady na náklady nájemce

Občanský zákoník stanovuje, že pokud nájemce neodstraní poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel. Zákon však výslovně nevymezuje lhůtu k odstranění poškození nebo vady nájemcem.
Obecně lze soudit, že nájemce by měl poškození nebo vadu odstranit co nejdříve s ohledem na charakter poškození nebo vady. Pronajímateli vzniká právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění poškození nebo vady, pokud nájemce nesplní svou povinnost je odstranit.
Problematické budou situace, kdy nájemce neumožní vstup pronajímateli do bytu k odstranění poškození nebo vady způsobené nájemcem. V takovém případě lze předpokládat i možnost soudního sporu k určení přístupu do bytu k odstranění poškození nebo vady.
Neodstranění poškození nebo vady způsobené nájemcem může naplňovat také právo pronajímatele k výpovědi nájmu bytu.

Tip:

Právo nájemce vypovědět nájem bytu

Jestliže pronajímatel neodstraní ani v dodatečné lhůtě poškození nebo vadu, které vznikly okolnostmi, za které neodpovídá nájemce, vzniká nájemci právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, pokud představuje takové prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady, či samotné poškození nebo vada hrubé porušení povinnosti pronajímatele. Uvedené právo výpovědi svědčí nájemci u nájmu sjednaného na dobu určitou i neurčitou.
Nájemce může platně uplatnit tuto výpověď, když splní řádně svou oznamovací povinnost o poškození nebo vadě a pronajímatel v rozporu s občanským zákoníkem neodstraní vadu ani poškození, přestože jej nájemce opakovaně vyzval k nápravě se stanovením dodatečné lhůty k odstranění poškození nebo vady.
Neodstranění poškození nebo vady pronajímatelem k uplatnění tohoto výpovědního důvodu nájemcem musí mít povahu hrubého porušení povinností pronajímatelem, což bude nutné vykládat v každém konkrétním případu s ohledem na charakter poškození nebo vady a délku prodlení pronajímatele s odstraněním.

REKLAMA

Zdravý rozum namísto soudního sporu

Každý případ poškození nebo vady bytu a uplatnění tohoto specifického výpovědního důvodu nájemcem je nutné chápat individuálně. Zdravý rozum a mezilidská domluva představuje efektivnější řešení těchto sporů mezi pronajímatelem a nájemcem namísto nákladného a dlouhého soudního sporu.
V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc, a to i s ohledem na případná odchylná ujednání v nájemní smlouvě oproti zákonu, na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Trend nájemního bydlení posiluje. Směřuje do něj stále více investic

V tuzemsku jsou stále častější developerské projekty určené k nájemního bydlení. V ekonomicky vyspělých zemích se jedná o zcela běžný trend. Když se podíváme za hranice, tak například v Rakousku využívá nájemní bydlení téměř každá druhá rodina. Ve velkých německých městech jde o téměř tři čtvrtiny lidí. Nabídka meziročně vzrostla i v Česku a bude […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

31. 03. 2023

Nemovitosti a daně – jak na to?

Češi chtějí bydlet ve svém. Řada z nich loni investovala např. do investiční nemovitosti, někteří svou nemovitost prodali, a letos tak mnohé z nich čeká první daňové přiznání. Standardně byste coby fyzická osoba měli daňové přiznání podat nejpozději do 3. dubna 2023. Jestliže se chystáte na elektronické podání, máte čas až do 2. května 2023 a s daňovým […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

24. 03. 2023

Budoucí vývoj cen nájmů v Praze

V loňském roce trh zaznamenal poměrně prudký vývoj cen nájmů. Díky hned několika vlivům najednou – vysoké míře inflace (18,1 %), válce na Ukrajině a s ní spojeným odchodem mnoha Ukrajinců do ČR a nakonec dlouholeté stagnaci nájmů – došlo k meziročnímu nárůstu o téměř 20 %.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

21. 03. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *