EUR 25.445

USD 21.755

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.445

USD 21.755

Text: Petr Zámečník

23. 06. 2017

Neodstranil pronajímatel poškození bytu? Můžete vypovědět nájem

Jaká jsou práva pronajímatele, když nájemce neodstraní poškození nebo vadu, za kterou odpovídá? Za splnění jakých podmínek může nájemce vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby, pokud je pronajímatel v prodlení s odstraněním poškození nebo vady? 

Tip: Nájemce je povinen chránit majetek pronajímatele

Odstranění poškození nebo vady na náklady nájemce

Občanský zákoník stanovuje, že pokud nájemce neodstraní poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel. Zákon však výslovně nevymezuje lhůtu k odstranění poškození nebo vady nájemcem.
Obecně lze soudit, že nájemce by měl poškození nebo vadu odstranit co nejdříve s ohledem na charakter poškození nebo vady. Pronajímateli vzniká právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění poškození nebo vady, pokud nájemce nesplní svou povinnost je odstranit.
Problematické budou situace, kdy nájemce neumožní vstup pronajímateli do bytu k odstranění poškození nebo vady způsobené nájemcem. V takovém případě lze předpokládat i možnost soudního sporu k určení přístupu do bytu k odstranění poškození nebo vady.
Neodstranění poškození nebo vady způsobené nájemcem může naplňovat také právo pronajímatele k výpovědi nájmu bytu.

Tip:

Právo nájemce vypovědět nájem bytu

Jestliže pronajímatel neodstraní ani v dodatečné lhůtě poškození nebo vadu, které vznikly okolnostmi, za které neodpovídá nájemce, vzniká nájemci právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, pokud představuje takové prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady, či samotné poškození nebo vada hrubé porušení povinnosti pronajímatele. Uvedené právo výpovědi svědčí nájemci u nájmu sjednaného na dobu určitou i neurčitou.
Nájemce může platně uplatnit tuto výpověď, když splní řádně svou oznamovací povinnost o poškození nebo vadě a pronajímatel v rozporu s občanským zákoníkem neodstraní vadu ani poškození, přestože jej nájemce opakovaně vyzval k nápravě se stanovením dodatečné lhůty k odstranění poškození nebo vady.
Neodstranění poškození nebo vady pronajímatelem k uplatnění tohoto výpovědního důvodu nájemcem musí mít povahu hrubého porušení povinností pronajímatelem, což bude nutné vykládat v každém konkrétním případu s ohledem na charakter poškození nebo vady a délku prodlení pronajímatele s odstraněním.

Zdravý rozum namísto soudního sporu

Každý případ poškození nebo vady bytu a uplatnění tohoto specifického výpovědního důvodu nájemcem je nutné chápat individuálně. Zdravý rozum a mezilidská domluva představuje efektivnější řešení těchto sporů mezi pronajímatelem a nájemcem namísto nákladného a dlouhého soudního sporu.
V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc, a to i s ohledem na případná odchylná ujednání v nájemní smlouvě oproti zákonu, na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.