Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Společný nájem bytu: Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi

Soudcovské kladívko - právo - spravedlnost

Zbyněk Drobiš

Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozsudek, který řešil problematiku přezkoumání oprávněnosti výpovědi v rámci společného nájmu bytu. Postačuje, pokud návrh na přezkoumání učiní pouze jeden ze společných nájemců?

Jestliže uzavře nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu. Společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí k nájemní smlouvě.

Pokud je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma manželům společné nájemní právo.

Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti, a proto je vhodné k právní jistotě, aby postupovali při právních jednáních společně vůči pronajímateli.

Tip: Jaké jsou náležitosti výpovědi z nájmu bytu

Žaloba o neoprávněnost výpovědi z nájmu

Pronajímatel učinil výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby, který byl ve společném nájmu manželů, a to pro nehrazení nájemného a záloh na služby s užíváním bytu. Výpověď byla doručena oběma společným nájemcům.

Manžel jako nájemce se následně žalobou domáhal stanovení neoprávněnosti výpovědi z nájmu bytu s odůvodněním, že dluh sice vznikl, ale měl snahu situaci řešit, kdy pronajímatele žádal o splátkový kalendář. Pronajímatel tak při učinění výpovědi měl dle názoru nájemce postupovat v rozporu s dobrými mravy.

Tip: Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby

Jak rozhodovaly soudy?

Soud prvního stupně sice vyhověl žalobě nájemce, ale odvolací soud žalobu zamítl pro nedostatek věcné legitimace žalobce. Konkrétně odvolací soud žalobu zamítl z toho důvodu, že účastníky soudního řízení měli být oba manželé, jelikož se jednalo o společný nájem bytu manžely. Žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu však podal pouze manžel.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal nájemce dovolání k Nejvyššímu soudu.

Návrh na přezkoumání musí podat všichni společní nájemci

Nejvyšší soud zamítl dovolání nájemce mimo jiné s odůvodněním, že pokud vznikl manželům společný nájem, pak oba manželé musí být účastníky soudního řízení o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu (na straně žalující nebo žalované).

V případě, že se společní nájemci bytu takového soudního řízení neúčastní, nemůže být žalobě vyhověno pro nedostatek věcné legitimace.

K tomuto Nejvyšší soud: „Podal-li proto žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jen jeden ze společných nájemců bytu, tj. jeden z manželů, je zapotřebí, aby druhého v žalobě označil jako (dalšího) žalovaného – vedle pronajímatele, který dal manželům výpověď z nájmu bytu. Jelikož účastníkům se v tomto řízení neukládají žádné povinnosti (vyhoví-li soud žalobě na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, rozsudkem jen deklaruje, že výpověď je neplatná), je nerozhodné, zda druhý z manželů je jako účastník řízení na žalující straně či na straně žalované.“

Uvedené a citované rozhodnutí (Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 5939/2016) naleznete v kompletním znění na webových stránkách Nejvyššího soudu: www.nsoud.cz.


Každý případ neplatnosti výpovědi z nájmu bytu je individuální. V případě řešení obdobného případu doporučujeme vyhledat právní pomoc advokáta před zahájením soudního sporu ke kvalifikovanému posouzení veškerých okolností.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *