Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

Telefonním šmejdům zvoní hrana

Jana Zámečníková

Telefonním lichvářským praktikám nejen při prodeji finančních služeb by měl být od května příštího roku konec. Vláda podpořila věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele. Uzavírání smluv po telefonu skončí. Smlouvy by měly být závazné pouze v případě, že je spotřebitel podepíše.

Ochranu spotřebitele upravuje v současné době především občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Kromě této obecné úpravy existují další zvláštní předpisy, které se zaměřují na konkrétní oblasti spotřebitelské problematiky. Pro oblast finančních služeb je to zákon o spotřebitelském úvěru.

Ochrana spotřebitele na jednom místě

Navrhovaný spotřebitelský kodex má soustředit většinu práv a povinností spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu s cílem posílit a zajistit ochranu práv spotřebitelů. Na jednom místě by měly být zakotveny například i povinnosti a sankce.

„Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele. Má sjednotit legislativu a pomoci spotřebitelům při vymáhání práva,“ uvedl na svém twitteru mluvčí vlády Martin Ayrer.

Věcný záměr nového zákona předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem spravedlnosti. „Uzákonění spotřebitelského práva je nezbytné. Dojde k odstranění roztříštěnosti a dvojkolejnosti stávající právní úpravy, zajištění vyšší míry vymahatelnosti práva a k celkovému posílení právní jistoty,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

„Nový zákon by měl zvýšit ochranu spotřebitelů a posílit jejich práva především tam, kde se dnes setkávají s problémy. Měl by být i praktickou pomůckou, kterou spotřebitelé a profesionálové využijí k řešení běžných záležitostí souvisejících s uzavíráním smluv a jejich plněním při každodenním nakupování,“ dodal Jiří Havlíček.

Smlouvy po telefonu skončí

Ochrana by se měla zvýšit především v oblasti uzavírání smluv po telefonu. Smlouvy by se měly stát závaznými až ve chvíli, kdy je spotřebitel podepíše. Zákon o úvěru pro spotřebitele sice již nyní vyžaduje písemnou formu smlouvy, avšak „nesplnění písemné formy nemá za následek neuzavření nebo neplatnost smlouvy.“

Nová právní úprava také zakazuje předem zaškrtnutá políčka ve smlouvě. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu by již spotřebiteli nemělo být podsunuto objednání plnění, které si objednat nechce.

Bez výslovné objednávky platit nemusíte

Dalším bodem zákona je informační povinnost při uzavírání smluv na dálku elektronickými prostředky. K těmto povinnostem patří například výslovné upozornění spotřebitele, že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Spotřebitel by tak nemusel platit za plnění, které si výslovně neobjednal.

Posílit by se měla také veřejnoprávní ochrana tam, kde v současné době chybí, ale je podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřeba: „například v případě zneužívajících ujednání ve formulářových smlouvách, řádného poskytování předsmluvních informací spotřebitelům, zejména v oblasti elektronického obchodu a prodeje finančních služeb na dálku.“

Sjednocení spotřebitelských zákonů do jednoho samostatného právního předpisu má umožnit pružnou reakci na potřebu implementace nové evropské legislativy, a to především díky vyjmutí příslušných částí z občanského zákoníku. Přesunout by se měla například úprava finančních služeb, distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory či problematika digitálního prostředí a online prodeje.

Vzhledem k tomu, že v říjnu přijdou volby, současná vláda již pravděpodobně zákon nestihne schválit. Osud a konkrétní podoba nového zákona o ochraně spotřebitele tak budou v rukou příští vlády.

Budoucí Poslanecká sněmovna by podle mluvčího České obchodní inspekce (ČOI) Jiřího Fröhlicha mohla reálně o nové legislativně chránící spotřebitele hlasovat za dva až tři roky. Přestože je schválení zákona ještě běh na dlouhou trať, větší ochrany spotřebitele bychom dočkat měli. „Snad si ani nedokážu představit vládu, která by nechtěla zvýšit ochranu spotřebitelů především u smluv po telefonu,“ dodal Jiří Fröhlich.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *