Sobota 06. března. Svátek má Miroslav.

Průzkum Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí potvrdil mírný optimismus a poodhalil nešvary českého nemovitostního trhu

Co nejvíce ovlivňuje nemovitostní trh u nás? V jakých segmentech lze čekat největší nárůst nových projektů a jaká u nich bude míra ziskovosti? A co brání dalšímu rozvoji nemovitostního trhu? Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) realizovala dotazníkový průzkum s cílem zjistit, jaké nejvýraznější trendy se budou projevovat na trhu nemovitostí v České republice v nejbližších dvou letech. Výsledky průzkumu budou využity jako další zdroj při sestavování již 7. edice odborné studie Trend Report, kterou ARTN zveřejní v dubnu letošního roku (zpráva ARTN).

Výsledky průzkumu potvrzují, že na českém realitním trhu panuje mezi odborníky mírný optimismus. Za nejvýraznější trend, který se bude projevovat na trhu nemovitostí v ČR v letech 2014 a 2015 bez ohledu na jednotlivé segmenty, označila největší část respondentů růst, respektive stabilizaci ekonomiky a trhu. Za očekávaný trend je možné označit rostoucí zastoupení nových hráčů, zpravidla z řad domácích privátních investorů nebo i firem mimo realitní trh, ale také zahraničních institucionálních investorů. Odborníci očekávají, že v roce 2014 bude stoupat atraktivita v segmentu logistických a datových center. Pokračovat by měla výrazná diverzifikace trhu.

Přestože rekodifikaci soukromého práva a schválení nového Občanského zákoníku považovalo jen 9 % respondentů za klíčové v roce 2013, vývoj událostí v posledních měsících roku tento názor výrazně posunul. Dnes se již více než třetina respondentů domnívá, že implementace nového Občanského zákoníku a s ní spojené dopady na praxi realitního trhu se stanou klíčovou událostí v letech 2014 a 2015. Další odpovědi v této části průzkumu potvrzují, že se na českém realitním trhu dá očekávat oživení. Na druhé a třetí místo klíčových událostí v nejbližších dvou letech bude podle expertů zvýšení objemu investic a mírný růst trhu.

Nové projekty

Největší nárůst počtu nových projektů lze podle výsledků průzkumu očekávat zejména na kancelářském trhu (34 %). Podle komentářů bude z hlediska přírůstku nových kancelářských prostor hrát významnou roli zejména hlavní město Praha.

Podle některých odborníků se Česká republika opět stává atraktivní pro logistické a výrobní firmy, 28 % respondentů očekává značný přírůstek právě v segmentu logistických a industriálních prostor. Celkem 77 % oslovených expertů se shoduje, že v rezidenční oblasti bude panovat mírný přírůstek. A téměř polovina respondentů si myslí, že stagnace nastane v segmentu cestovního – 2 –

ruchu a v projektech pro volný čas, které budou více závislé na mimobankovním financování (zejména na fondech EU). Poměrně skepticky respondenti vidí i přírůstky nových obchodních ploch. Odborníci se shodují, že napříč segmenty existuje, a v následujících dvou letech se dále prohloubí, rozdíl mezi Prahou a regiony.

Zhodnocení investic

V otázce míry návratnosti developerských projektů zůstávají odborníci ve zdrženlivé shodě: neexistuje podle nich univerzální výše „yieldu“, respektive už nyní se prohlubují rozdíly ve výnosech mezi jednotlivými nemovitostmi měnícími vlastníka. Pro roky 2014 – 2015 bude docházet nejen k větší stratifikaci výnosů, ale některé komerční objekty budou prakticky neprodejné. Ať už z důvodu nereálné představy o ceně, vysokým provozním nákladům anebo kvůli nízké obsazenosti a tím i nedostatečným výnosům pro majitele.

Omezení pro další rozvoj trhu

Jaká jsou konkrétní omezení a negativa, která ovlivní další rozvoj trhu v tomto období? Toto téma mělo u dotazovaných expertů v rámci průzkumu ARTN největší odezvu. Skoro polovina respondentů uvádí jako nejdůležitější právní a daňové změny spojené se zavedením nového Občanského zákoníku. Cesta k právní jistotě a předvídatelnosti dopadů posledních změn nebude podle odborníků vůbec jednoduchá a teprve praxe v nejbližších dvou letech ukáže praktický dopad nové legislativy. Stěžejní roli pak sehrají podle komentářů zejména změny v DPH, které aktuálně provází řada protichůdných rozkladů a stanovisek.

Druhým nejčastěji uváděným faktorem brzdícím další rozvoj nemovitostního trhu je financování developmentu (37 % respondentů), zejména vysoké požadavky na výši equity a konzervativní přístup ze strany financujících bank. Na třetím místě omezujících faktorů se umístila celková ekonomická situace v České republice, tedy pomalu rostoucí HDP, slabá poptávka, politická nestabilita, nízká atraktivita pro zahraniční investory a v neposlední řadě kurzový vývoj české koruny vůči euru.

V rámci průzkumu jsme se zajímali také o to, co je největším nešvarem českého realitního prostředí. Celkem 38 % respondentů se shoduje na tom, že se stále setkáváme s amatérismem a nesolidním jednáním, které poškozuje trh a negativně ovlivňuje jeho celkovou atmosféru. V této souvislosti bylo v rámci komentářů nejčastěji skloňováno slovo „kvalita“ – kvalita zprostředkovatelů a poradců, kvalita projektů, kvalita informací o trhu, kvalita práce a materiálů. Přetrvávajícím neduhem je nadále korupce, na čemž se shodlo 15 % respondentů.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *