Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Tag: České Energetické Centrum

20.09.2012 01:09

Domácnosti i v letních měsících přecházely k Českému Energetickému Centru

Jen letos v létě si zvolilo České Energetické Centrum za svého dodavatele elektrické energie více než 6500 domácností. Celkový počet zákazníků Českého Energetického Centra se tak vyšplhal ke 125 000. A to přesto, že léto není tradičně období, kdy lidé věnují příliš pozornosti účtům za energie. Přesto je stále dost domácností, které se na zimu připravují raději s předstihem.

25.07.2012 03:07

Klamavé praktiky společnosti X Energie: podáváme stížnost na ERÚ

V souvislosti s nedávným SNÍŽENÍM cen zemního plynu u produktových řad POHODA, EXCLUSIVE a BASE, k němuž České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o. přistoupili v distribuční oblasti skupiny RWE ,konkurenční společnost X Energie pod klamnou záminkou, v rozporu s energetickým zákonem, resp. jeho ustanovením uvedeným v § 11a, odst. 3, zahájila kampaň zaměřenou na stávající zákaníky ČEC a ČEC Jih. Nabádala je k rozvázání platných smluv z důvodu „změny obchodních podmínek,“ neuvedla však, že onou změnou je právě snížení cen. Zmíněné ustanovení energetického zákona, jehož smyslem je chránit spotřebitele, však rozvázání smlouvy z důvodu snížení cen neumožňuje. Zákazníci, kteří podepsali společnosti X Energie, s.r.o. plnou moc, resp. pověření k právním úkonům spojeným se změnou dodavatele, se tak na základě klamavého jednání X Energie, s.r.o. vystavili riziku souběhu dvou smluv na dodávku energií.