Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Tag: HK ČR

05.02.2018 12:02

HK ČR: Střední Čechy se staly ubytovnou Prahy. 40 tisíc bytů v Praze přitom „uvízlo“ v povolovacím procesu. O bytech ale rozhodují „zvláštní“ komise

Počet dojíždějících lidí do Prahy jen za prací, zatímco bydlí na jejím okraji ve Středních Čechách, roste. Důvodem je nedostatek bytů. Přitom v Praze je v současné době v povolovacím procesu „zamrzlých“ 900 projektů s přibližně 40 000 byty, za posledních 17 let také poklesl počet vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení o 75 %. číst více...

18.09.2017 07:09

Hospodářská komora ČR: Koncepce rodinné politiky je obecný materiál neřešící konkrétní problémy

Koncepce rodinné politiky, kterou dnes projednala a schválila vláda, ve výsledku nevyřeší a nevylepší postavení rodin v České republice. Předložený dokument je podle Komory jen jakýmsi výčtem zamýšlených změn, nicméně bez návrhů konkrétních kroků k jejich realizaci. Navíc je zde patrná snaha resortu práce a sociálních věcí o alibismus, když je takováto koncepce přijímána s číst více...

18.05.2015 04:05

Dlouhý: ASEK přispěje k předvídatelnosti podnikatelského prostředí v ČR

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý oceňuje, že Vláda ČR dnes schválila Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK), která mimo jiné přispěje k předvídatelnosti podnikatelského prostředí v ČR.  K plnění tohoto účelu je potřeba věnovat pozornost také dalším záměrům – třeba novelizaci stavebního zákona nebo zajistit podmínky, které by umožnily predikovat rentabilitu legislativně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. (Tisková zpráva: Hospodářská komora ČR)

02.03.2015 08:03

Hospodářská komora do novely zákona o EIA prosadila změny, které urychlí výstavbu v ČR

Menší stavby nebudou  spadat do působnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zároveň se omezí možnost ochránců přírody zdržovat výstavbu v případech, kdy je dopad na životní prostředí minimální. Změny v rámci legislativního procesu prosadila do novely zákona o EIA Hospodářská komora ČR. Novela vstoupí v platnost v neděli 1. března. (Tisková zpráva: Hospodářská komora ČR)

29.01.2015 10:01

HK ČR: Regulace hluku překáží územnímu rozvoji a stavebnictví

Zákonné požadavky a dosavadní rozhodovací praxe státu v oblasti hluku zakazují nejen ve velkých, ale i v malých městech v blízkosti pozemních komunikací výstavbu, pokud se stávající úroveň hluku blíží limitním hodnotám. Smůlu má i stavebník, který je ochoten investovat do protihlukových opatření. Hlukové limity jsou přitom dle hlukových map „na hraně“ v okolí 80–90 % běžných pozemních komunikací. (Tisková zpráva: Hospodářská komora ČR)