Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Tag: klamavé praktiky

25.07.2012 03:07

Klamavé praktiky společnosti X Energie: podáváme stížnost na ERÚ

V souvislosti s nedávným SNÍŽENÍM cen zemního plynu u produktových řad POHODA, EXCLUSIVE a BASE, k němuž České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o. přistoupili v distribuční oblasti skupiny RWE ,konkurenční společnost X Energie pod klamnou záminkou, v rozporu s energetickým zákonem, resp. jeho ustanovením uvedeným v § 11a, odst. 3, zahájila kampaň zaměřenou na stávající zákaníky ČEC a ČEC Jih. Nabádala je k rozvázání platných smluv z důvodu „změny obchodních podmínek,“ neuvedla však, že onou změnou je právě snížení cen. Zmíněné ustanovení energetického zákona, jehož smyslem je chránit spotřebitele, však rozvázání smlouvy z důvodu snížení cen neumožňuje. Zákazníci, kteří podepsali společnosti X Energie, s.r.o. plnou moc, resp. pověření k právním úkonům spojeným se změnou dodavatele, se tak na základě klamavého jednání X Energie, s.r.o. vystavili riziku souběhu dvou smluv na dodávku energií.