Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Tag: kontrola údajů

23.09.2014 09:09

Katastr nemovitostí je třeba zkontrolovat do konce tohoto roku

V záplavě právních změn, které přinesl nový občanský zákoník a doprovodná legislativa k 1.1.2014 se je obtížné vyznat i pro odborníky a je se tudíž na místě důvodně obávat, že řada ustanovení unikne pozornosti veřejnosti, pro kterou tato pochopitelná, leč právně neomluvitelná neznalost zákona může mít závažné důsledky. Uplynutím lhůty jednoho roku se totiž účinky tzv. materiální publicity a domněnka správnosti údajů v katastru nemovitostí začne vztahovat i na práva zapsaná v době před účinností nového zákoníku. (Tisková zpráva: Asociace občanských poraden)