Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Tag: OSMD

15.10.2019 09:10

Mediální reakce OSMD: Vyšší ceny bytů znamenají růst nájemného

OSMD

Praha, 15. 10. 2019: OSMD se připojuje k názoru generálního ředitele developerské společnosti Finep Tomáše Pardubického, že „nárůst cen bytů způsobil hlavně stát“ (E15, 14. 10. 2019). Z pohledu organizace zastřešující majitele nemovitostí dodáváme, že kromě zmiňované DPH má obecně na zdražení bytů vliv také, dle mnohých nemravná, 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Samostatnou kapitolou je číst více...

20.02.2019 03:02

Odmítavé stanovisko Občanského sdružení majitelů domů k návrhu MPO zařadit pronájem bytů mezi živnosti!

Po dvacetileté persekuci pronajímatelů formou protiústavní regulace nájmů stát opět přichází s novým nápadem na okleštění základního ústavního práva na svobodné nakládání s osobním majetkem. Podle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by se mělo stát pronajímání více než tří bytů (v domech s více než třemi bytovými jednotkami) koncesovanou živností. Takto brutální zásah do vlastnického práva je naprosto číst více...

23.02.2018 01:02

Bude vlastnictví nemovitosti jako zdroje zdaňovaného příjmu sankcionováno?

Dne 21. 2. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců OSMD  s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou. Za sdružení se schůzky zúčastnil předseda RNDr. Tomislav Šimeček, místopředseda Ing. Karel Polata a daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, z MF ČR  byli přítomni: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., Ing. Jan Blecha, Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., a Ing. Mgr. Stanislav Kouba. číst více...

12.07.2017 01:07

Stát musí odškodnit oběti regulace nájemného ve výši odpovídající způsobené škodě

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ze dne 9. 2. 2017 (rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice – č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice – č. 65546/09) ve věci povinnosti státu odškodnit oběti regulace nájemného ve výši způsobené škody (tj. rozdílu mezi regulovaným a obvyklým tržním nájemným) nabyl dne 3. 7. 2017 právní číst více...

14.02.2017 08:02

„Rozsudek ESLP ve věci povinnosti státu odškodnit oběti regulace nájemného ve výši odpovídající způsobené škodě “

Geneze případu: V letech 2000,2002 a 2003 konstatoval Ústavní soud ČR (ÚS), že od počátku 90. let vládou uplatňovaná regulace nájemného z bytů je v rozporu s ústavním pořádkem. Vláda na to v rozporu s dobrými mravy reagovala třikrát po sobě tím, že vědomě vydávala další Ústavu nerespektující předpisy, které všechny postupně musel Ústavní soud zrušit. Tuto praxi náměstek ministra financí číst více...

16.07.2014 12:07

Tisková zpráva Občanského sdružení majitelů domů bytů a dalších nemovitostí v ČR k PŘÍPADU- R & L, S.R.O. A SPOL. proti ČESKÉ REPUBLICE

Senát Evropského soudu se 3. 7. 2014 poprvé zabýval otázkou, zda regulace nájemného uplatňovaná v ČR od r. 1992 do ledna roku 2011 – 2013 byla nebo nebyla v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Z několika tisíc českých stěžovatelů u ESLP se zatím pouze pěti z nich podařilo “vyčerpat všechny vnitrostátní prostředky nápravy“ (po 10-ti ale i 14– letech souzení). Ve 3 případech se jedná o členy OSMD. Stěžovatelé žádali odškodnění zatím jen za období 2002 – 2006. Všechny stížnosti byly spojeny z důvodů své podobnosti do jediného rozhodování. (Tisková zpráva OSMD)