Čtvrtek 16. září. Svátek má Ludmila.

Tag: rekonstrukce budov

21.09.2016 11:09

Vláda stále nezamítla financování rekonstrukce svých budov z Nové zelené úsporám

Vláda plní směrnici[1] nařizující povinnost rekonstruovat své budovy po svém. Dnes projednávaná zpráva o plnění jejího závazku nadále zmiňuje, že renovace budov se budou zčásti hradit z úspěšného programu Nová zelená úsporám, který byl dosud určen pro rodinné a bytové domy, místo aby renovace hradila z běžných rozpočtů resortů, nebo umožnila renovace metodou EPC (úspory se zárukou). [1] Povinnost předkládat zprávu o plnění „Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020“ za rok 2015 vyplývá z usnesení vlády č. 1035 ze dne 14. prosince 2015. Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice“) je jedním z nástrojů k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020. Pro Českou republiku byl na základě vyhodnocení souboru budov ústředních institucí stanoven již v předchozích materiálech závazek 25 457 MWh úspor kumulativně za období 2014 – 2020, tzn. 909 MWh ročně. V případě nesplnění závazku hrozí Česku od EU sankce.