Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Tag: spravedlnost

28.04.2015 11:04

Plánované změny v exekucích překračují bohulibý záměr humanizace daleko za hranici spravedlnosti

Česká asociace věřitelů dlouhodobě podporuje humanizaci exekucí. Důrazně se však ohrazuje proti některým změnám, které má aktuálně projednat sněmovna v třetím čtení. Konkrétně se jedná o nemožnost uspokojit pohledávky do 30 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti dlužníka v případě, kdy v ní má hlášený trvalý pobyt, a dále stanovení závazného pořadí jednotlivých způsobů výkonu exekuce. Přijetí těchto změn by vedlo k neúměrnému snížení vymahatelnosti pohledávek a zbytečnému prodloužení a zdražení výkonu exekuce, na které doplatí nejen věřitelé, ale i dlužníci. (Tisková zpráva: Česká asociace věřitelů)