Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Tag: údržba bytu

30.09.2015 02:09

dTest: Údržba a opravy bytu – co platí nájemce a co pronajímatel?

Pronajímatel je povinen udržovat po dobu nájmu byt v dobrém stavu, způsobilém k obývání. Běžnou údržbu a drobné opravy si však musí zajišťovat a hradit sám nájemce. Co se obvykle považuje za drobné závady, a co už jde na vrub pronajímatele? V jakých případech může nájemce žádat po pronajímateli úhradu nákladů na odstranění závady? (Tisková zpráva: dTest)