Pondělí 21. ledna. Svátek má Slavomír.

3 věci, které je třeba na katastru stihnout do konce roku

16.12.2013 05:12 Tisková zpráva: GOLEM FINANCE

Zkontrolovat údaje v katastru nemovitostí, aktualizovat kontakt

Od 1. ledna platí pro katastr nemovitostí zásada materiální publicity. Znamená to, že budou platit pouze ty údaje, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí. Ověřte si aktuálnost a správnost evidovaných zápisů. Buď formou výpisu z katastru nemovitostí, nebo alespoň elektronicky na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Katastr nemovitostí bude povinen od nového roku informovat majitele nemovitostí o všech změnách, ke kterým by mělo dojít. Toto opatření má za cíl zamezit podvodným zápisům. K tomuto účelu je třeba katastru sdělit své kontaktní údaje.

Nové zavkladovat, nechtěné vymazat

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí bylo nyní standardně zpoplatněno 1000korunovým poplatkem (za zápis poznámky se poplatek nehradí). Od příštího roku se však nově vkladem do KN zapisuje i Výmaz zástavního práva nebo Prohlášení vlastníka a krom toho se zapisují i práva, která jsou v NOZ nová nebo se dosud do KN nezapisovala:

•           Přídatné spoluvlastnictví

•           Výhrada vlastnického práva

•           Ujednání o koupi na zkoušku

•           Výhrada práva zpětné koupě, nebo zpětného prodeje, práva lepšího kupce

•           Budoucí zástavní právo

•           Zákaz zcizení a zatížení

•           Právo stavby

•           Správa svěřenského fondu

•           Pacht

•           Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

Zkontrolujte si vaši nemovitost a případná nechtěná práva si z listu vlastnictví nechte odstranit. Do konce roku ještě platí, že tento úkon není zpoplatněn.

Zapsat rozestavěnou stavbu do KN 

S výjimkou rozestavěných bytových jednotek se již nebudou od 1. 1. 2014 zapisovat do katastru nemovitostí rozestavěné stavby, což může znamenat významnou komplikaci při čerpání hypotečních úvěru.

Pokud máte k 1. 1. 2014 u domu rozestavěné pouze základy, pak ty (a postupně celá stavba) se stanou podle nového občanského zákoníku součástí pozemku, což z pohledu čerpání úvěru nepředstavuje zásadní problém.

Ovšem pozor, pokud je stavba podle aktuálně platných předpisů zapsatelná do KN, což znamená, že je v takovém stupni rozestavěnosti, kdy je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží a k zapsání do konce roku nedošlo. Po 1. 1. 2014 již ji nebude možné do KN zapsat jako „rozestavěnou“, díky čemuž nebude možné k takové nemovitosti sjednat zástavní právo. Zastavit půjde pouze pozemek. A tím pádem banka neumožní čerpání celého úvěru z důvodu nedostatečné hodnoty zástavy. 

Pokud tedy máte rozestavěnou nemovitost nad 1 m výšky zdiva, zavkladujte do konce roku tuto nemovitost do katastru nemovitostí jako rozestavěnou stavbu. Pokud to nestihnete a pozemek je již v zástavě pro požadovaný hypoteční úvěr, jediným řešením bude zajistit úvěr jinou nemovitostí, úvěr dočerpat, stavbu následně zaměřit a zkolaudovat. Na listu vlastnictví se stavba projeví způsobem využití části pozemku.

Zdroj: GOLEM FINANCE, GOFIS, Český ústav katastrální a zeměměřický (ČÚZK)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.